During holidays or weekends, young people spend less time on outdoor activities in the natural environment, such as hiking and mountain climbing. Why? What can be done to encourage them to go out?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

During holidays or weekends, young people spend less time on outdoor activities in the natural environment, such as hiking and mountain climbing. Why? What can be done to encourage them to go out?

Trong những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, các bạn trẻ dành ít thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời với thiên nhiên, chẳng hạn như đi bộ đường dài và leo núi. Tại sao lại như vậy? Những việc có thể làm để khuyến khích họ ra ngoài nhiều hơn?

=> Đề bài thuộc dạng Cause/Problem and Solution.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong những năm gần đây, có một xu hướng đáng chú ý trong giới trẻ là ít tham gia vào các hoạt động ngoài trời với thiên nhiên vào cuối tuần hay ngày lễ. 

=> In recent years, there has been a noticeable trend among young people to engage less in outdoor activities in the natural environment during weekends and holidays.

 • Đưa ra hướng đi cho bài viết: Bài viết này sẽ phân tích các lý do của cho xu hướng này và đề xuất một số biện pháp khuyến khích những người trẻ tuổi ra ngoài và tận hưởng không gian ngoài trời. 

=> This essay will examine the reasons for this trend and suggest some measures to encourage young people to go out and enjoy the great outdoors.

Body 1: Biện chứng số một:

Nêu lên lý do cho vấn đề (Trả lời câu hỏi Why? của đề bài)

 • Các thiết bị điện từ và giải trí trong nhà trở nên ngày càng phổ biến

=> The increasing popularity of digital devices and indoor entertainment 

 • Quá trình đô thị hóa và thiếu hụt không gian xanh xung quanh

=> Urbanization and the lack of accessible green spaces 

Body 2: Biện chứng số hai:

Đưa ra các giải pháp (Trả lời câu hỏi What can be done to encourage them to go out?)

 • Phụ huynh và nhà trường nên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động ngoài trời và giáo dục cho giới trẻ về lợi ích của việc dành thời gian cho thiên nhiên => tổ chức các chuyến trải nghiệm thực tế, cắm trại ngoài trời hoặc các chuyến du ngoạn gia đình đến môi trường tự nhiên

=> Parents and schools: promote outdoor activities, educate about benefits of spending time in nature => organize school trips, outdoor camps, or family excursions to natural environments

 • Chính phủ nên đầu tư vào việc xây dựng không gian xanh hơn và thúc đẩy hoạt động ngoài trời thông qua các chiến dịch và biện pháp khuyến khích công khai

=> Governments should invest in more accessible green spaces and promote outdoor activities through public campaigns and incentives

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the decreasing trend of young people engaging in outdoor activities in the natural environment can be attributed to various factors such as digital devices, urbanization, and lack of accessibility. However, with the right measures in place, we can encourage young people to spend more time in nature and enjoy its benefits.

2. Bài mẫu Band 8.0+

During holidays or weekends, young people spend less time on outdoor activities in the natural environment, such as hiking and mountain climbing. Why? What can be done to encourage them to go out?

In recent years, there has been a noticeable trend among young people to engage less in outdoor activities in the natural environment during weekends and holidays. This essay will examine the reasons for this trend and suggest some measures to encourage young people to go out and enjoy the great outdoors.

One of the main reasons for this trend is the increasing popularity of digital devices and indoor entertainment. Young people nowadays tend to spend more time on their phones, tablets, and computers, playing video games or browsing social media, rather than engaging in outdoor activities. Moreover, urbanization and the lack of accessible green spaces also contribute to this trend, thereby making it difficult for young people to engage in outdoor activities.

To encourage young people to spend more time outdoors, several measures can be taken. First and foremost, parents and schools should play a significant role in promoting outdoor activities and educating young people about the benefits of spending time in nature. They could organize school trips, outdoor camps, or family excursions to natural environments, such as parks, forests, or mountains. Furthermore, governments should invest in more accessible green spaces and promote outdoor activities through public campaigns and incentives. For example, they could offer free admission to national parks or provide subsidies for outdoor gear.

In conclusion, the decreasing trend of young people engaging in outdoor activities in the natural environment can be attributed to various factors such as digital devices, urbanization, and lack of accessibility. However, with the right measures in place, we can encourage young people to spend more time in nature and enjoy its benefits.

Số từ: 269

 • noticeable (adj): đáng chú ý
 • measure (n): biện pháp 
 • digital device: thiết bị điện tử 
 • browse (v): tìm kiếm, lướt 
 • engage in (phrasal verb): tham gia vào
 • urbanization (n): đô thị hóa 
 • accessible (adj): có thể tiếp cận được, xung quanh 
 • significant (adj): đáng kể, quan trọng 
 • promote (v): thúc đẩy 
 • excursion (n): thám hiểm 
 • invest (v): đầu tư 
 • campaign (n): chiến dịch 
 • incentive (n): sáng kiến, biện pháp 
 • admission (n): vé vào cửa 
 • subsidy (n): tiền trợ cấp
 • gear (n): trang thiết bị 

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, một xu hướng đáng chú ý trong giới trẻ là ít tham gia vào các hoạt động ngoài trời với thiên nhiên vào cuối tuần hay ngày lễ. Bài viết này sẽ phân tích các lý do của cho xu hướng này và đề xuất một số biện pháp khuyến khích những người trẻ tuổi ra ngoài và tận hưởng không gian tự nhiên. 

Một trong những lý do chính cho xu hướng này là các thiết bị điện từ và giải trí trong nhà trở nên ngày càng phổ biến. Những người trẻ tuổi ngày nay có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho điện thoại, máy tính bảng và máy tính, chơi trò chơi điện tử hoặc lướt mạng xã hội hơn là tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Hơn nữa, quá trình đô thị hóa và thiếu hụt không gian xanh xung quanh cũng góp phần tạo nên xu hướng này, khiến giới trẻ khó tham gia các hoạt động ngoài trời.

Để khuyến khích những người trẻ tuổi dành nhiều thời gian ngoài trời hơn, một số biện pháp có thể được thực hiện. Trước hết, phụ huynh và nhà trường nên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động ngoài trời và giáo dục cho giới trẻ về lợi ích của việc dành thời gian cho thiên nhiên. Họ có thể tổ chức các chuyến trải nghiệm thực tế, cắm trại ngoài trời hoặc các chuyến du ngoạn gia đình đến môi trường tự nhiên, chẳng hạn như công viên, rừng hoặc núi. Hơn nữa, chính phủ nên đầu tư vào việc xây dựng không gian xanh hơn và thúc đẩy hoạt động ngoài trời thông qua các chiến dịch và biện pháp khuyến khích công khai. Ví dụ, họ có thể miễn phí vé vào cửa các công viên quốc gia hoặc trợ cấp cho các thiết bị ngoài trời.

Tóm lại, xu hướng thanh thiếu niên ít tham gia các hoạt động ngoài trời trong môi trường tự nhiên có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố như thiết bị kỹ thuật số, đô thị hóa và thiếu khả năng tiếp cận tới các không gian xanh. Tuy nhiên, với các biện pháp phù hợp, chúng ta có thể khuyến khích những người trẻ tuổi dành nhiều thời gian hơn cho thiên nhiên và tận hưởng những lợi ích của nó.

Khóa học IELTS INTENSIVE WRITING của STUDY4 giúp bạn thực hành luyện tập IELTS Writing

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được:

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6+ trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

CÓ GÌ TẠI KHÓA HỌC CỦA STUDY4?

🔍Phân tích chi tiết essay sample: Mỗi bài viết task 1 và task 2 đều được phân tích chi tiết vai trò của từng câu để bạn nắm được công thức phát triển ý trong một đoạn và sắp xếp đoạn trong một bài. Ngoài ra, từ mới kèm nghĩa tiếng Việt, các từ và cụm từ liên kết ý, liên kết đoạn được highlight để bạn dễ dàng học tập.

📓Luyện tập từ vựng: Để nắm được cách sử dụng từ mới trong IELTS Writing, mỗi bài viết đều có thêm phần luyện tập điền từ đã học.

luyện đề ielts online

📒Luyện tập sử dụng liên kết câu và thực hành chữa lỗi ngữ pháp: Bài tập điền từ hoặc cụm từ liên kết phù hợp giúp bạn nắm chắc cách sử dụng không chỉ các từ, cụm từ liên kết mà cả đại từ thay thế. Bài tập chữa lỗi ngữ pháp giúp bạn hạn chế được các lỗi sai thường gặp khi viết luận.

luyện đề ielts online

✍Thực hành viết lại câu: Bạn sẽ tập viết lại câu để nắm được vai trò câu trong một đoạn và cách xây dựng một bài viết hoàn chỉnh.

luyện đề ielts online

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Outdoor Activities đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!