các cách nói cảm ơn bằng tiếng anh hay

Bạn đã nắm chắc cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh khi nói chuyện bằng tiếng Anh chưa? Trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn sẽ có những tình huống mà chúng ta phải bày nói cảm ơn với người khác. Tuy nhiên, không phải là nhàm chán nếu chỉ nói “Thanh you” cho tất cả các tình huống không? STUDY4 đã tổng hợp chi tiết và đầy đủ mọi các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh để giúp bạn cải thiện và củng cố một phần quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh. Hãy cùng xem nhé!

I. Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh thông dụng

Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh thông dụng

Có rất nhiều cách đơn giản và phổ biến để nói cảm ơn trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Để tạo ra một lời cảm ơn bằng tiếng Anh thêm ý nghĩa, bạn có thể kết hợp những câu cảm ơn bằng tiếng Anh dưới đây với tên của người nghe. 

Câu tiếng Anh

Cách dùng

Ví dụ

Thank you!

“Cảm ơn bạn!” 

Sử dụng trong cả trường hợp giao tiếp thân mật và lịch sử, trang trọng.

Thank you! I really appreciate it. (Cảm ơn bạn! Tôi thật sự đánh giá cao điều đó.)

Thanks.

“Cảm ơn!”

Dùng trong tình huống giao tiếp thông thường.

Thanks for covering my shift at work. I owe you one! (Cảm ơn đã đảm nhận ca làm việc của tôi. Tôi sẽ trả ơn bạn!)

Thank you so much / very much (for sth)!

“Cảm ơn bạn rất nhiều!”

Dùng khi cần thiết để thể hiện sự cảm ơn.

Thank you so much for lending me your notes for the exam. Your assistance really helped me prepare. (Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho tôi mượn ghi chú của bạn cho kỳ thi. Sự giúp đỡ của bạn thực sự đã giúp tôi chuẩn bị.)

Thanks a million (for + V-ing/ noun (phrase)) =  

Thanks a bunch = Thanks a ton

Cảm ơn nhiều nha!

Dùng trường hợp thân mật, informal

Thanks a ton for driving me to the airport! (Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa tôi đến sân bay!)

II. Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh trong tình huống hàng ngày

Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh trong tình huống hàng ngày

Ngoài ra, STUDY4 sẽ cung cấp một số mẫu câu cảm ơn trong tiếng Anh khác nhau để phù hợp với các tình huống cụ thể như sau:

Câu tiếng Anh

Cách dùng

Ví dụ

You are so kind

Bạn thật tốt bụng

Thường đi kèm với các âu ở trên để thể hiện lòng biết ơn của bạn.

Thanks for the help! You're a lifesaver. (Cảm ơn vì đã giúp đỡ! Bạn là cứu cánh của đời tôi.)

It is/was very kind of you to + V-inf

Bạn thật tốt bụng khi làm gì

Việc sử dụng “is” hay “was” còn tuỳ thuộc vào việc mà chúng ta muốn cảm ơn đã xảy ra hay chưa. 

Câu này cũng thường đi kèm với các âu ở trên để thể hiện lòng biết ơn của bạn.

It was very kind of you to donate to the charity. Thank you! (Bạn thật sự tốt bụng khi quyên góp cho tổ chức từ thiện. Cảm ơn bạn!)

 

I owe you one 

Tôi nợ bạn một ân huệ!

Chủ yếu, câu này nên được sử dụng cho những người có mối quan hệ thân thiết.

 

A: I brought you coffee this morning.

B: That's so kind of you! I owe you one.

(A: "Tôi đã mang cà phê cho bạn vào sáng nay."

B: Điều đó thật tốt bụng của bạn! Tôi nợ bạn một ơn.)

I can’t thank you enough (for + V-ing/ N) 

Tôi không biết phải cảm ơn bạn như nào mới đủ. 

Cấu trúc câu cảm ơn này được sử dụng trong trường hợp khá trang trọng

I can’t thank you enough for your support during my tough times.

(Tôi không thể cảm ơn bạn đủ về sự hỗ trợ của bạn trong những thời điểm khó khăn của tôi.)

You are the best

 

Bạn là số một!

Chỉ nên dùng câu cảm ơn tiếng Anh này với những người khá thân thiết hoặc gần gũi trở lên, vì nó mang sắc thái vui vẻ, gần gũi và đôi khi còn hơi phấn khích. Nếu người nói cảm thấy nói lời cảm ơn là quá khách sáo, nó có thể được sử dụng thay thế.

You remembered my birthday and threw me a surprise party? You are the best! (Bạn nhớ sinh nhật của tôi và tổ chức cho tôi một buổi tiệc bất ngờ? Bạn là số một luôn!)

You are so sweet. 

Bạn thật ngọt ngào.

mang sắc thái gần gũi, vui vẻ, phù hợp với những người thân thiết của bạn. Có thể kết hợp với "Thanks" để sử dụng thay thế cho lời cảm ơn trong trường hợp người nói cảm thấy rằng họ đang nói cảm ơn một cách quá khách sáo.

Thank you for the lovely flowers, Sarah! You are so sweet. (Cảm ơn vì những bông hoa dễ thương, Sarah! Bạn thật ngọt ngào.)

III. Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh trong tình huống trang trọng

cách nói thank you

Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh trong tình huống trang trọng

Chúng ta hãy xem xét một số câu cảm ơn bằng tiếng Anh trang trọng sau đây.

Câu tiếng Anh

Cách dùng

Ví dụ

I’m so grateful/ thankful for + noun (phrase) 

Tôi rất biết ơn về …

Dùng được trong cả văn nói và văn viết bán trang trọng.

I'm so grateful for your camaraderie, John. It means the world to me. (Tôi rất biết ơn về tình bạn này, John. Điều đó quan trọng với tôi hơn cả.)

I can’t express how grateful/ thankful I am for + N (phrase) 

Tôi không thể diễn tả sự biết ơn của mình về …

Dùng được trong cả văn nói và văn viết bán trang trọng.

 

I can't express how grateful I am for your generosity and thoughtfulness, Mark. Your kindness has touched my heart deeply. (Tôi không thể diễn tả được sự biết ơn của mình về sự hào phóng và sự chu đáo của bạn, Mark. Sự tốt bụng của bạn đã chạm đến trái tim tôi sâu sắc.)

I would like to express my gratitude (to + sb) + for + N (phrase) = 

Tôi muốn thể hiện sự biết ơn của mình (tới ai) về cái gì

Câu này rất trang trọng và thường được sử dụng khi viết email hoặc phát biểu trước một lượng lớn người.

I would like to express my gratitude for your unwavering guidance and mentorship, Mrs. Smith. (Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn về sự hướng dẫn không ngừng nghỉ của bà Smith.)

I (highly) appreciate it/ that/ N (phrase) 

Tôi rất cảm kích về điều đó

Thường được kết hợp với “Thank you”. để thể hiện sự trân trọng và cảm kích của người nói một cách chân thành hơn.

Thank you so much for you hard work, Sarah! I highly appreciate your dedication to our team.

(Cảm ơn bạn vì sự chăm chỉ của mình, Sarah. Tôi rất trân trọng sự tận tâm của bạn đối với đội của chúng ta.)

I want/would like you to know how much I value + N (phrase) =

Tôi mong bạn biết tôi trân trọng ….. nhiều như thế nào!

Câu này thường được sử dụng để bày tỏ sự biết ơn với những điều gì đó rất quan trọng đối với bạn. Nó có thể được sử dụng khi nói chuyện hoặc viết thư hoặc email cảm ơn. Khi sử dụng động từ "want", mức độ trạng trọng sẽ thấp hơn và khi sử dụng động từ "would like", mức độ trạng trọng sẽ cao hơn.

I want you to know how much I value your honesty, Lisa. Your integrity is truly admirable. (Tôi muốn bạn biết tôi trân trọng sự trung thực của bạn, Lisa. Sự liêm chính của bạn thực sự đáng ngưỡng mộ.)

No words can express how thankful/ grateful I am for + N (phrase) 

= Không một lời nào có thể bày tỏ sự cảm kích của tôi nhiều như thế nào

Câu này thường được sử dụng để bày tỏ sự biết ơn với những điều gì đó rất quan trọng đối với bạn. Có thể sử dụng để bày tỏ lòng biết ơn bằng cách nói hoặc viết thư hoặc email.

Dear Rachel, I truly cannot express how grateful I am for your assistance and support during my recent project. (Rachel thân mến, thực sự tôi không thể diễn tả được sự biết ơn của mình về sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn trong dự án gần đây của tôi.)

IV. Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh trong email công việc

Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh trong email công việc

Bạn cũng nên sử dụng các mẫu câu cảm ơn lịch sự và trang trọng trong tiếng Anh như sau khi viết email trong công việc.

Câu tiếng Anh

Cách dùng

Ví dụ

Thank you for contacting/reaching out me/ us (about + N) 

Cảm ơn vì đã liên lạc với tôi/ chúng tôi (về…)

Được sử dụng trong phần đầu của email để bày tỏ lòng biết ơn của một cá nhân/ tổ chức đã gửi email cho bạn.

 

Dear Mr. Johnson, first and foremost, thank you for contacting me about the job opportunity at your company. (Thưa ông Johnson, trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc vì ông đã liên lạc với tôi về cơ hội việc làm tại công ty của ông. )

Thank you for informing me/ us of + N (phrase)  

Cảm ơn vì đã thông báo cho chúng tôi về…

Được sử dụng trong phần đầu của email để bày tỏ lòng biết ơn đối với một cá nhân đã gửi email trước đó để thông báo cho bạn về một vấn đề.

Dear Ms. Smith, first and foremost, thank you for informing us of the error in the billing statement.  (Thưa bà Smith, trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã thông báo cho chúng tôi về sự sai sót trong bảng kê thanh toán.)

 

Thank you for your (prompt) reply. 

Cảm ơn vì sự phản hồi của bạn!

Trong phần đầu của email, câu cảm ơn được trình bày bằng tiếng Anh để phản hồi lại một email trả lời từ người khác.

Dear Mark. Firstly, thank you for your prompt reply!

(Mark thân mến. Trước hết, cảm ơn vì sự phản hồi của bạn!) 

Thank you for the information (about…) 

Cảm ơn về thông tin (về…)!

Được sử dụng trong phần đầu của email khi bạn trả lời lại một email có thông tin của người khác.

Dear Lily, Thank you for the information!

(Lily thân mến, Cảm ơn bạn về thông tin trên.)

Thank you (in advance) for your cooperation  

Cảm ơn về sự hợp tác của bạn.

Khi không có "in advance", hãy sử dụng nó ở phần đầu email khi người nhận đã tiếp nhận và đáp ứng một yêu cầu của tôi. 

Khi có "in advance", hãy sử dụng phần cuối email để bày tỏ lòng biết ơn của bạn về sự hỗ trợ của họ với yêu cầu mà bạn đã nêu ở trên và ngầm thể hiện mong muốn của bạn để hợp tác.

Dear Anna. Thank you so much for your cooperation! (Anna thân mến. Cảm ơn về sự hợp tác của bạn!)

V. Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh khi nhắn tin

Các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh khi nhắn tin

Nhiều người thường viết tắt lời cảm ơn trong tin nhắn văn bản để trao đổi thuận tiện và nhanh chóng hơn. Dưới đây là một số câu cảm ơn trong tiếng Anh bằng từ viết tắt thông dụng khi nhắn tin.

Câu Tiếng Anh

Cách viết tắt

Nghĩa

Thanks!

Thnx/ Thanx / Thx

Cảm ơn!

Thank you!

Ty

Cảm ơn bạn!

Thank you so much!

Tysm

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Ok, thanks!

Kthx

Cảm ơn!

Thank you for everything!

Tyfe

Cảm ơn vì mọi thứ!

Lời kết

Trên đây là tổng hợp các cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh đầy đủ và chi tiết nhất có thể được sử dụng cho từng trường hợp riêng biệt. Hy vọng rằng bài viết này của STUDY4 sẽ giúp bạn cải thiện hành trang giao tiếp tiếng Anh của mình.