Đối với ngữ pháp IELTS, một số người luôn tìm học và làm các câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp. Họ rất giỏi trong việc phần phân tích cấu trúc ngữ pháp nhưng việc nói và viết tiếng Anh lại thiếu tính xác thực; một số khác nói và viết tiếng Anh trôi chảy nhưng không thể để giải thích về mặt ngữ pháp. Điều này đã trở thành hai thái cực trái ngược của ngữ pháp. Trên thực tế, có những ý kiến khác nhau về hai quan điểm này. Đối với bài thi IELTS, vì là bài thi ngôn ngữ nên việc học ngữ pháp là cần thiết, nhưng mục đích học là để ứng dụng chứ không phải để học thuộc lòng ngữ pháp.

Cái gọi là "ngữ pháp" dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ trong một câu, tuân theo quy luật trong ngôn ngữ đó. Đối với người Việt học tiếng Anh, vấn đề chính của việc học ngữ pháp không chỉ là quá trình tiếp nhận, mà còn là quá trình phản ánh, bởi vì trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ cảm thấy có những mâu thuẫn khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt, hoặc cảm thấy rằng mối quan hệ giữa các từ tiếng Anh thật vô lý. Nếu chúng ta có thể vượt ra khỏi các cấp độ ngôn ngữ và nhìn vào ngữ pháp của các ngôn ngữ, chúng ta sẽ cảm thấy: Ngữ pháp của bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới không quan trọng nó hợp lý hay không, nó chỉ là một quy tắc theo thông lệ. Vì vậy, ngữ pháp không phải là luật, mà là những quy tắc được con người đúc kết dựa trên thói quen sử dụng ngôn ngữ, do đó, khi việc sử dụng ngôn ngữ theo ngữ pháp và sử dụng ngôn ngữ trong thực tế mâu thuẫn với nhau thì việc sử dụng ngôn ngữ thực tế phải tuân theo ngữ pháp.

Chỉ có một loại ngữ pháp tiếng Anh. Cấu trúc câu cơ bản nhất trong tiếng Anh là cấu trúc chủ ngữ - vị ngữ - tân ngữ. Theo đó, sự kết hợp của năm mẫu câu cơ bản này có thể biến tấu thành vô số câu khác nhau.

1. Mẫu câu chủ ngữ - động từ: 

"Would you still work suppose you won $20 million in the lottery?"

("Giả sử bạn trúng xổ số 20 triệu đô la thì bạn vẫn sẽ làm việc chứ?")

2. Mẫu câu chủ ngữ - vị ngữ - tân ngữ: 

"An Australian firm unveiled an electronic shark repellent unit."

("Một công ty của Úc cho ra mắt thiết bị điện tử dùng để đuổi cá mập.")

3. Mẫu câu chủ ngữ - động từ - tân ngữ kép: 

"Such an arrangement will spare the CEOs a lot of time."

("Việc sắp xếp như vậy sẽ giúp các CEO tiết kiệm rất nhiều thời gian.")

4. Mẫu câu chủ ngữ - vị ngữ - bổ ngữ: 

"At the conference, the representatives from the developing countries tried to make their voice heard"

("Tại hội nghị, đại diện các nước đang phát triển đã cố gắng nói lên tiếng nói của mình")

5. Mẫu câu chủ ngữ: 

"I am proud of the people working in the after-sale department."

("Tôi tự hào về những người làm việc trong bộ phận hậu mãi")

Khi chuẩn bị cho ngữ pháp IELTS, bạn có thể dần dần học cách sử dụng động từ không giới hạn (động từ không chia ngôi), cụm giới từ và câu ghép (tất cả các câu ghép đều dựa trên năm mẫu câu cơ bản) trên cơ sở thành thạo 5 mẫu câu cơ bản. Bằng cách này, khung ngữ pháp được dựng lên và việc ứng dụng vào thực tế sẽ trở nên thành thạo hơn.