The charts below give information on the location and types of dance classes young people in a town in Australia are currently attending.

Tham khảo đề thi IELTS Writing Task 1 “Location and Types of Dance Classes Young People Are Attending” thuộc Cambridge 19 Test 4. Hãy cùng xem bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The charts below give information on the location and types of dance classes young people in a town in Australia are currently attending.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Các biểu đồ dưới đây cung cấp thông tin về địa điểm và các loại hình lớp học khiêu vũ mà giới trẻ tại một thị trấn ở Úc hiện đang theo học.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính và so sánh nếu có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Multiple Charts/Mixed Charts (Nhiều bảng kết hợp).

Xem thêm: Cách viết dạng bài Multiple Charts IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction: Giới thiệu và paraphrase đề bài.

 • Biểu đồ hình tròn thể hiện sự phân bổ địa điểm tổ chức các lớp khiêu vũ, trong khi biểu đồ cột hiển thị sự tham gia của người trẻ trong ba loại lớp học khiêu vũ tại một thị trấn cụ thể của Úc.

Overview: Nêu ra những điểm nổi bật của biểu đồ.

 • Studio tư nhân là địa điểm phổ biến nhất cho các lớp học khiêu vũ, tiếp theo là hội trường trường học (sau giờ học), hội trường cộng đồng và các địa điểm khác, và cuối cùng là studio ở trường đại học. 
 • Nhiều học sinh dưới 11 tuổi tham gia các lớp khiêu vũ ở tất cả các loại hình so với lứa tuổi 11-16, ngoại trừ múa hiện đại.

Details: Mô tả các điểm chính của biểu đồ.

 • Body 1: Nêu ra phần trăm của từng địa điểm dạy khiêu vũ theo thứ tự sau: Studio tư nhân, các lớp học tại hội trường, hội trường cộng đồng và các địa điểm khác và studio ở trường đại học.
 • Body 2: Nêu ra số lượng tham gia của từng loại hình lớp học khiêu vũ theo các nhóm tuổi: múa ba lê, nhảy thiết hài rồi tới các lớp học khiêu vũ hiện đại. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

The charts below give information on the location and types of dance classes young people in a town in Australia are currently attending.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The pie chart shows the distribution of venues for dance classes, while the bar chart displays the participation of young individuals in three types of dance classes in a particular Australian town.

Overall, private studios are the most popular venues for dance classes, followed by school halls (after-school), community halls & other venues, and lastly, college-based studios. Additionally, more students under the age of 11 attend dance classes across all types compared to those aged 11-16, except for modern dance.

Regarding dance class venues, private studios dominate with 48% of classes held there, which is twice the proportion of classes in school halls. Nearly 20% of dance classes occur in community halls and other locations, while college-based studios are the least common, making up just 10% of the total.

In terms of dance class types, 600 children under 11 years old are enrolled in ballet, which is double the number of their 11-16-year-old counterparts. A similar trend is seen in tap dancing, though less pronounced, with approximately 450 younger students compared to 420 older students. This contrasts sharply with modern dance classes, where just over 500 students aged 11-16 participate, compared to only 300 younger students.

Số từ: 195

Từ vựng:

 • distribution (n): sự phân bổ
 • participation (n): sự tham gia
 • community hall: hội trường cộng đồng 
 • dominate (v): chiếm ưu thế
 • occur (v): xảy ra 
 • enroll (v): đăng ký
 • counterpart (n): bản sao, tương tự
 • tap dance: nhảy thiết hài
 • contrast (v): trái ngược 

Bài dịch:

Biểu đồ tròn thể hiện sự phân bổ địa điểm tổ chức các lớp khiêu vũ, trong khi biểu đồ cột hiển thị sự tham gia của người trẻ trong ba loại lớp học khiêu vũ tại một thị trấn cụ thể của Úc.

Nhìn chung, studio tư nhân là địa điểm phổ biến nhất cho các lớp học khiêu vũ, tiếp theo là hội trường trường học (sau giờ học), hội trường cộng đồng và các địa điểm khác, và cuối cùng là studio ở trường đại học. Ngoài ra, nhiều học sinh dưới 11 tuổi tham gia các lớp khiêu vũ ở tất cả các loại hình so với lứa tuổi 11-16, ngoại trừ múa hiện đại.

Về địa điểm dạy khiêu vũ, các studio tư nhân chiếm ưu thế với 48% số lớp được tổ chức tại đó, gấp đôi tỷ lệ các lớp học tại hội trường. Gần 20% các lớp học khiêu vũ diễn ra tại hội trường cộng đồng và các địa điểm khác, trong khi các studio ở trường đại học là ít phổ biến nhất, chỉ chiếm 10% tổng số.

Về loại hình lớp học khiêu vũ, có 600 trẻ em dưới 11 tuổi đăng ký học múa ba lê, gấp đôi số lượng trẻ em từ 11-16 tuổi. Xu hướng tương tự cũng được thấy trong nhảy thiết hài, mặc dù số lượng thấy ít rõ ràng hơn, với khoảng 450 học sinh trẻ hơn so với 420 học sinh lớn tuổi hơn. Điều này trái ngược hoàn toàn với các lớp học khiêu vũ hiện đại, nơi chỉ có hơn 500 học sinh từ 11-16 tuổi tham gia, so sánh với chỉ 300 học sinh nhỏ tuổi hơn.

IELTS INTENSIVE WRITING - LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ESSAY

+ CHẤM CHỮA ESSAY BẰNG AI

Khóa học bao gồm:

✍️Phân tích chi tiết essay sample:

Các bài viết được phân tích chi tiết => Giúp bạn nắm được công thức phát triển ý của đoạn và bài. Các từ mới kèm nghĩa tiếng Việt, các từ và cụm từ liên kết ý, liên kết đoạn được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📖Luyện tập từ vựng:

Mỗi bài đều có thêm phần luyện tập điền từ đã học => Bạn sẽ mở rộng vốn từ vựng hơn rất nhiều


📝Luyện tập sử dụng liên kết câu và thực hành chữa lỗi ngữ pháp:

Đa dạng bài tập ngữ pháp, điền từ, cụm từ liên kết, đại từ => Hạn chế lỗi sai khi viết bài.


📑Thực hành viết lại câu:

Bài tập viết lại câu giúp nắm được vai trò câu trong một đoạn và cách xây dựng một bài viết hoàn chỉnh.


🌐Tính năng chấm WRITING bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Writing của mình, gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 1 đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!