Describe an important letter that you received - Bài mẫu IELTS Speaking

“Describe an important letter that you received” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe an important letter that you received

You should say

 • Who wrote it to you
 • What the letter was about
 • How you felt about the letter

And explain why the letter was important to you.

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 và các tips luyện nói tại nhà

Bài mẫu band 8.0+:

One of the most important letters I ever received was my acceptance letter from my dream university. I remember the day it arrived vividly—I was anxiously checking the mailbox every hour, waiting for any news. When the letter finally arrived, it felt like a weight had been lifted off my shoulders.

Opening it was nerve-wracking, to say the least, but as I read those words confirming my acceptance, I was overwhelmed with joy and relief. It was the culmination of years of hard work, dedication, and countless hours of studying and extracurricular activities.

This letter represented more than just admission to a university; it symbolized a new chapter in my life, full of opportunities and possibilities. It was a validation of my efforts and achievements, and it filled me with a sense of pride and accomplishment.

Moreover, this acceptance letter had a ripple effect on my future—it opened doors to new experiences, friendships, and career opportunities that I wouldn't have had otherwise. It also brought immense happiness to my family, who had supported me every step of the way.

In retrospect, that letter was not just a piece of paper; it was a turning point that shaped my academic and personal journey. It taught me the value of perseverance, resilience, and the importance of pursuing one's dreams relentlessly.

Từ vựng cần lưu ý:

 • acceptance letter (n): thư chấp nhận
 • vividly (adv): rõ ràng, mạnh mẽ
 • nerve-wracking (adj): căng thẳng
 • overwhelmed (adj): quá tải
 • culmination (n): đỉnh điểm
 • represent (v): đại diện, thể hiện
 • validation (n): sự chứng nhận, xác nhận
 • a ripple effect (n): hiệu ứng gợn sóng
 • immense (adj): rất lớn
 • a turning point (n): bước ngoặt
 • perseverance (n): sự kiên trì
 • resilience (n): khả năng phục hồi
 • relentlessly (adv): không ngừng nghỉ

Bài dịch:

Một trong những lá thư quan trọng nhất tôi từng nhận được là thư chấp nhận từ trường đại học mơ ước của tôi. Tôi nhớ rõ ngày nó đến – tôi hồi hộp kiểm tra hộp thư hàng giờ, chờ đợi tin tức. Cuối cùng khi lá thư được gửi đến, tôi cảm thấy như gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai.

Ít nhất thì việc mở nó ra cũng khiến tôi căng thẳng, nhưng khi đọc những dòng chữ xác nhận sự chấp nhận của tôi, tôi tràn ngập niềm vui và sự nhẹ nhõm. Đó là đỉnh cao của nhiều năm làm việc chăm chỉ, cống hiến và vô số giờ học tập cũng như hoạt động ngoại khóa.

Bức thư này không chỉ thể hiện việc nhập học vào một trường đại học; nó tượng trưng cho một chương mới trong cuộc đời tôi, đầy những cơ hội và khả năng. Đó là sự xác nhận cho những nỗ lực và thành tích của tôi, đồng thời khiến tôi cảm thấy tự hào và thành tựu.

Hơn nữa, lá thư chấp nhận này có tác động lớn đến tương lai của tôi - nó mở ra những cánh cửa cho những trải nghiệm, tình bạn và cơ hội nghề nghiệp mới mà lẽ ra tôi sẽ không có được. Nó cũng mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho gia đình tôi, những người đã luôn ủng hộ tôi trên mọi bước đường.

Nhìn lại, lá thư đó không chỉ là một mảnh giấy; đó là một bước ngoặt hình thành nên hành trình học tập và cá nhân của tôi. Nó dạy tôi giá trị của sự kiên trì, kiên cường và tầm quan trọng của việc không ngừng theo đuổi ước mơ của mình.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 3 và cách luyện IELTS Speaking tại nhà

2.1. What are the differences between emails and handwritten letters?

Sự khác biệt giữa email và thư viết tay là gì?

Bài mẫu:

“The main differences between emails and handwritten letters are their format and delivery method. Emails are electronic messages sent instantly over the internet, while handwritten letters are physical messages written by hand and sent via traditional mail. Handwritten letters often have a more personal touch and can be more sentimental, whereas emails are typically more convenient and faster to send.”

Từ vựng:

 • delivery method (n): cách vận chuyển
 • instantly (adv): ngay lập tức
 • handwritten (adj): viết tay
 • sentimental (adj): cảm xúc

Bài dịch:

Những khác biệt chính giữa email và thư tay là hình thức và phương thức gửi. Email là các tin nhắn điện tử được gửi ngay lập tức qua internet, trong khi thư tay là các tin nhắn vật lý được viết tay và gửi qua đường bưu điện truyền thống. Thư tay thường có tính cá nhân hơn và có thể mang lại cảm xúc nhiều hơn, trong khi email thường tiện lợi và nhanh chóng hơn khi gửi.

2.2. Will hand-written letters become obsolete in the future? Why?

Thư tay có trở nên lỗi thời trong tương lai không? Tại sao?

Bài mẫu:

“Handwritten letters may become less common in the future due to advancements in technology and the increasing use of digital communication. With the rise of email, texting, and social media messaging, handwritten letters are seen as less practical and efficient. Additionally, younger generations may not prioritize the act of writing and sending physical letters, leading to their eventual decline in use.”

Từ vựng:

 • advancement (n): sự nâng cấp
 • digital communication (n): phương tiện truyền thông điện tử
 • practical (adj): thực tế
 • physical letter (n): thư vật lý, thư tay
 • decline (n): sự giảm thiểu

Bài dịch:

Thư tay có thể trở nên ít phổ biến hơn trong tương lai do sự phát triển của công nghệ và việc sử dụng ngày càng tăng của các phương tiện giao tiếp kỹ thuật số. Với sự xuất hiện của email, tin nhắn và các ứng dụng mạng xã hội, thư tay được xem là ít thực tiễn và hiệu quả hơn. Thêm vào đó, thế hệ trẻ có thể không ưu tiên việc viết và gửi thư vật lý, dẫn đến sự suy giảm trong việc sử dụng chúng.

2.3. Why should we write letters to friends and relatives?

Tại sao chúng ta nên viết thư cho bạn bè và người thân?

Bài mẫu:

“Writing letters to friends and relatives fosters deeper connections and strengthens relationships. Unlike digital communication, letters require time and effort, making them more meaningful gestures of care and affection. They provide an opportunity for reflection, allowing us to express our thoughts and feelings in a thoughtful and personal manner, which can be cherished by the recipient.”

Từ vựng:

 • foster (v): nuôi dưỡng
 • effort (n): sự cố gắng, công sức
 • gesture (n): cử chỉ
 • affection (n): tình cảm
 • reflection (n): sự soi chiếu, suy ngẫm
 • personal manner (n): hành vi, thái độ cá nhân
 • recipient (n): người nhận

Bài dịch:

Viết thư cho bạn bè và người thân giúp thắt chặt mối quan hệ và tăng cường sự gắn kết. Khác với giao tiếp kỹ thuật số, thư tay đòi hỏi thời gian và nỗ lực, làm cho chúng trở thành những cử chỉ ý nghĩa hơn của sự quan tâm và yêu thương. Thư tay cung cấp cơ hội để suy ngẫm, cho phép chúng ta diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách sâu sắc và cá nhân, điều này có thể được người nhận trân trọng.

2.4. What are the important qualities of a good letter?

Những phẩm chất quan trọng của một lá thư hay là gì?

Bài mẫu:

“The qualities of a good letter include clarity, sincerity, and authenticity. A good letter should effectively convey the writer's message in a clear and concise manner, with genuine emotion and sincerity. It should also be well-written, with proper grammar, spelling, and punctuation. Additionally, a good letter should reflect the writer's personality and voice, making it unique and memorable to the recipient.”

Từ vựng:

 • clarity (n): sự rõ ràng
 • sincerity (n): sự trân trọng
 • authenticity (n): sự chân thành, thật thà
 • convey (v): truyền tải
 • concise (adj): chính xác
 • well-written (adj): được viết tốt
 • punctuation (n): dấu câu
 • personality (n): phẩm chất, dấu ấn cá nhân

Bài dịch:

Những phẩm chất của một lá thư hay bao gồm sự rõ ràng, chân thành và thực tế. Một lá thư hay cần truyền đạt thông điệp của người viết một cách rõ ràng và ngắn gọn, với cảm xúc chân thật và sự chân thành. Nó cũng cần được viết đúng ngữ pháp, chính tả và dấu câu. Thêm vào đó, một lá thư hay nên phản ánh tính cách và giọng điệu của người viết, làm cho nó trở nên độc đáo và đáng nhớ đối với người nhận.

🤩IELTS INTENSIVE SPEAKING: LUYỆN PHÁT ÂM & CÂU TRẢ LỜI CHUẨN + CHẤM CHỮA AI

Khóa học bao gồm:

🗣️Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh:

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.


🔊Học cách trả lời các chủ đề với samples:

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📣Luyện tập từ vựng, ngữ pháp:

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lỗi sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.


🎙️Thực hành luyện nói:

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.


🌐Tính năng chấm SPEAKING PART 2 bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Speaking của mình,gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe an important letter that you received” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!