Anyone can use a mobile phone to answer work calls and home calls at any place, or 7 days a week. Do you think there are more negative or positive effects on both individuals and society?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Anyone can use a mobile phone to answer work calls and home calls at any place, or 7 days a week. Do you think there are more negative or positive effects on both individuals and society?

Bất cứ ai cũng có thể sử dụng điện thoại di động để trả lời các cuộc gọi liên quan đến công việc và các việc cá nhân tại bất kỳ nơi nào hoặc trong 7 ngày một tuần. Bạn có nghĩ rằng điều này có nhiều tác động tiêu cực hoặc tích cực hơn đối với cả cá nhân và xã hội?

=> Đề bài thuộc dạng Opinion

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, cho phép chúng ta luôn kết nối với cả công việc và các liên hệ cá nhân. 

=> Mobile phones have become an indispensable part of our lives, allowing us to stay connected to both work and personal contacts at all times.

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi tin rằng những điều tiêu cực của sự phát triển này không lớn hơn các tác động tích cực, vì mức độ tiếp cận cao có thể mang lại cả lợi ích và các hệ quả tiêu cực.

=> I believe that the negatives of this development do not outweigh the positive effects as high levels of accessibility can have both benefits and negative consequences.

Body 1: Biện chứng số một: 

Mặt tích cực

 • Cho phép các cá nhân duy trì lịch làm việc linh hoạt và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến công việc, bất kể họ đang ở vị trí nào

=> Enable individuals to maintain flexible work schedules and respond to work-related emergencies, irrespective of their physical location

 • Giúp các cá nhân có thể giữ liên lạc với những người thân yêu của họ bất kể khoảng cách, điều mà đặc biệt có giá trị đối với những người thường xuyên phải đi xa.

=> Allow individuals to stay in touch with their loved ones, regardless of distance, which can be particularly valuable for people who travel frequently

Body 2: Biện chứng số hai:

Mặt tiêu cực

 • Khả năng tiếp cận liên tục và đa nhiệm đã tạo ra một nền văn hóa siêu kết nối, dẫn đến việc gia tăng sự căng thẳng, lo lắng và kiệt sức

=> The constant accessibility and the ability to multitask have created a culture of hyperconnectivity, leading to increased stress, anxiety, and burnout

 • Sự phổ biến của điện thoại di động đã góp phần vào việc xao nhãng khi lái xe, đây là nguyên nhân chính gây ra tai nạn và tử vong trên đường

=> The ubiquity of mobile phones has contributed to distracted driving, which is a major cause of accidents and fatalities on the road

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while the ability to use mobile phones for work and personal communication at any time and place has some benefits, it also has several negative effects on both individuals and society.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Anyone can use a mobile phone to answer work calls and home calls at any place, or 7 days a week. Do you think there are more negative or positive effects on both individuals and society?

Mobile phones have become an indispensable part of our lives, allowing us to stay connected to both work and personal contacts at all times. I believe that the negatives of this development do not outweigh the positive effects as high levels of accessibility can have both benefits and negative consequences

On the positive side, mobile phones enable individuals to maintain flexible work schedules and respond to work-related emergencies, irrespective of their physical location. This can be especially beneficial for people in fields such as medicine, law enforcement, and emergency services, who need to be reachable at all times. For example, doctors and medical professionals can use mobile phones to stay connected with their patients and colleagues, regardless of their physical location. Moreover, mobile phones also allow individuals to stay in touch with their loved ones, regardless of distance, which can be particularly valuable for people who travel frequently. For instance, a person who frequently travels for work can make video calls, send text messages, and share pictures and updates, which can help them stay connected and reduce feelings of homesickness

On the other hand, the negative effects of mobile phones cannot be ignored. The constant accessibility and the ability to multitask have created a culture of hyperconnectivity, leading to increased stress, anxiety, and burnout. To illustrate, a sales executive might find themselves constantly checking their mobile phone for emails and work-related messages, even during non-work hours. This can lead to feelings of anxiety and burnout. Furthermore, the ubiquity of mobile phones has contributed to distracted driving, which is a major cause of accidents and fatalities on the road. If a driver is driving on the highway and receives a notification on their mobile phone, they may feel compelled to check the notification and take their eyes off the road for a few seconds. In this case, the driver's distraction caused by their mobile phone may lead to accidents.

In conclusion, while the ability to use mobile phones for work and personal communication at any time and place has some benefits, it also has several negative effects on both individuals and society.

Số từ: 351

 • indispensable (adj): không thể thiếu 
 • outweigh (v): đánh bật, lớn hơn
 • consequence (n): hệ quả 
 • emergency (n): việc khẩn cấp
 • irrespective (adv): bất kể
 • reachable (adj): có thể tiếp cận được
 • stay in touch: giữ liên lạc
 • valuable (adj): giá trị 
 • homesickness (n): nhớ nhà
 • multitask (v): đa nhiệm 
 • hyperconnectivity (n): siêu kết nối 
 • burnout (n): kiệt sức
 • ubiquity (n): sự phổ biến 
 • fatality (n): tử vong 
 • compel (v): bắt buộc, phải

Bài dịch: 

Điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, cho phép chúng ta luôn kết nối với cả công việc và các liên hệ cá nhân. Tôi tin rằng những điều  tiêu cực của sự phát triển này không lớn hơn các tác động tích cực, vì mức độ tiếp cận cao có thể mang lại cả lợi ích và các hệ quả tiêu cực.

Về mặt tích cực, điện thoại di động cho phép các cá nhân duy trì lịch làm việc linh hoạt và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến công việc, bất kể họ đang ở vị trí nào. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người làm việc trong các lĩnh vực như y học, thực thi pháp luật và các dịch vụ khẩn cấp, những người cần phải liên lạc được trong mọi lúc. Ví dụ: các bác sĩ và chuyên gia y tế có thể sử dụng điện thoại di động để duy trì kết nối với bệnh nhân và đồng nghiệp của họ, bất kể vị trí thực của họ lúc đó. Hơn nữa, điện thoại di động cũng giúp các cá nhân có thể giữ liên lạc với những người thân yêu của họ bất kể khoảng cách, điều mà đặc biệt có giá trị đối với những người thường xuyên phải đi xa. Ví dụ: một người thường xuyên đi công tác có thể thực hiện các cuộc gọi video, gửi tin nhắn văn bản và chia sẻ hình ảnh cũng như các cập nhật mới, điều giúp họ giữ liên lạc với nhau và giảm bớt cảm giác nhớ nhà.

Mặt khác, không thể bỏ qua những tác động tiêu cực của điện thoại di động. Khả năng tiếp cận liên tục và đa nhiệm đã tạo ra một nền văn hóa siêu kết nối, dẫn đến việc gia tăng sự căng thẳng, lo lắng và kiệt sức. Để minh họa, một giám đốc bán hàng có thể thấy họ liên tục kiểm tra điện thoại di động của họ để kiểm tra email và tin nhắn liên quan đến công việc, ngay cả khi không phải giờ làm việc. Điều này có thể dẫn đến cảm giác lo lắng và kiệt sức. Hơn nữa, sự phổ biến của điện thoại di động đã góp phần vào việc xao nhãng khi lái xe, đây là nguyên nhân chính gây ra tai nạn và tử vong trên đường. Nếu một tài xế đang lái xe trên đường cao tốc và nhận được thông báo trên điện thoại di động, họ có thể cảm thấy bắt buộc phải kiểm tra thông báo và rời mắt khỏi đường trong vài giây. Trong trường hợp này, sự mất tập trung của người lái xe do điện thoại di động có thể dẫn đến tai nạn.

Tóm lại, trong khi việc sử dụng điện thoại di động cho công việc và liên lạc cá nhân vào bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu có một số lợi ích, nó cũng gây ra một số tác động tiêu cực đối với cả cá nhân và xã hội.

Khóa học IELTS INTENSIVE WRITING của STUDY4 giúp bạn thực hành luyện tập IELTS Writing

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được:

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6+ trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

CÓ GÌ TẠI KHÓA HỌC CỦA STUDY4?

🔍Phân tích chi tiết essay sample: Mỗi bài viết task 1 và task 2 đều được phân tích chi tiết vai trò của từng câu để bạn nắm được công thức phát triển ý trong một đoạn và sắp xếp đoạn trong một bài. Ngoài ra, từ mới kèm nghĩa tiếng Việt, các từ và cụm từ liên kết ý, liên kết đoạn được highlight để bạn dễ dàng học tập.

luyện đề ielts online

📓Luyện tập từ vựng: Để nắm được cách sử dụng từ mới trong IELTS Writing, mỗi bài viết đều có thêm phần luyện tập điền từ đã học.

luyện đề ielts online

📒Luyện tập sử dụng liên kết câu và thực hành chữa lỗi ngữ pháp: Bài tập điền từ hoặc cụm từ liên kết phù hợp giúp bạn nắm chắc cách sử dụng không chỉ các từ, cụm từ liên kết mà cả đại từ thay thế. Bài tập chữa lỗi ngữ pháp giúp bạn hạn chế được các lỗi sai thường gặp khi viết luận.

luyện đề ielts online

✍Thực hành viết lại câu: Bạn sẽ tập viết lại câu để nắm được vai trò câu trong một đoạn và cách xây dựng một bài viết hoàn chỉnh.

luyện đề ielts online

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Mobile Phone đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!