Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

 1. When was the last time you had a few days off?
 2. What do you usually do when you have days off?
 3. Do you usually spend your days off with your parents or with your friends?
 4. What would you like to do if you had a day off tomorrow?

II. Samples

1. When was the last time you had a few days off?

Lần cuối cùng bạn có một vài ngày nghỉ là khi nào?

“I had a few days off during the recent holiday break. It was a much-needed opportunity to relax and recharge. I spent the time catching up on my favorite TV shows, reading books, and spending quality time with my family. We also took a day trip to a nearby beach and enjoyed the sun, sand, and sea.”

Từ vựng:

 • holiday break (n): kỳ nghỉ
 • recharge (v): nạp năng lượng

Bài dịch:

Tôi đã có một vài ngày nghỉ trong kỳ nghỉ lễ gần đây. Đó là một cơ hội rất cần thiết để thư giãn và nạp năng lượng. Tôi dành thời gian xem các chương trình truyền hình yêu thích, đọc sách và dành thời gian chất lượng cho gia đình. Chúng tôi cũng đã có một chuyến đi trong ngày đến một bãi biển gần đó và tận hưởng ánh nắng mặt trời, cát và biển.

2. What do you usually do when you have days off?

Bạn thường làm gì khi có ngày nghỉ?

“When I have days off, I usually like to relax and unwind. I enjoy spending quality time with my family and friends, catching up on movies or TV shows, and reading books that I haven't had time for during busy periods. Additionally, I like to engage in hobbies such as painting or playing musical instruments.”

Từ vựng:

 • unwind (v): nghỉ ngơi
 • engage in (v): tham gia vào

Bài dịch:

Khi tôi có ngày nghỉ, tôi thường thích thư giãn và nghỉ ngơi. Tôi thích dành thời gian chất lượng cho gia đình và bạn bè, xem phim hoặc chương trình truyền hình và đọc những cuốn sách mà tôi không có thời gian đọc trong thời gian bận rộn. Ngoài ra, tôi thích tham gia vào các sở thích như vẽ tranh hoặc chơi nhạc cụ.

3. Do you usually spend your days off with your parents or with your friends?

Bạn có thường dành những ngày nghỉ của mình với bố mẹ hoặc với bạn bè không?

“I usually spend my days off with my friends. We enjoy exploring new places, trying out different restaurants, or engaging in outdoor activities together. It's a great opportunity to bond, have fun, and create lasting memories. However, I also make sure to spend quality time with my parents on other occasions, such as family dinners or weekend outings.”

Từ vựng:

 • bond (v): gắn kết
 • outing (n): chuyến đi chơi

Bài dịch:

Tôi thường dành những ngày nghỉ của tôi với bạn bè của tôi. Chúng tôi thích khám phá những địa điểm mới, thử các nhà hàng khác nhau hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời cùng nhau. Đó là một cơ hội tuyệt vời để gắn kết, vui chơi và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Tuy nhiên, tôi cũng đảm bảo dành thời gian chất lượng cho bố mẹ vào những dịp khác, chẳng hạn như bữa tối gia đình hoặc chuyến đi chơi cuối tuần.

4. What would you like to do if you had a day off tomorrow?

Bạn muốn làm gì nếu bạn có một ngày nghỉ vào ngày mai?

“If I had a day off tomorrow, I would love to explore a nearby hiking trail. Being surrounded by nature and breathing in the fresh air would be invigorating and a great way to relax. I would pack a picnic lunch, grab my hiking gear, and set off on an adventure.”

Từ vựng:

 • invigorating (adj): tiếp thêm sinh lực
 • gear (n): bộ đồ (phụ kiện)

Bài dịch:

Nếu tôi có một ngày nghỉ vào ngày mai, tôi rất muốn khám phá một con đường mòn đi bộ đường dài gần đó. Được bao quanh bởi thiên nhiên và hít thở không khí trong lành sẽ tiếp thêm sinh lực và là một cách tuyệt vời để thư giãn. Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa dã ngoại, lấy đồ đi bộ đường dài và bắt đầu một cuộc phiêu lưu.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Day off”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!