The diagram below shows the floor plan of a public library 20 years ago and how it looks now.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The diagram below shows the floor plan of a public library 20 years ago and how it looks now.

The diagram below shows the floor plan of a public library 20 years ago and how it looks now.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sơ đồ dưới đây cho thấy sơ đồ mặt bằng của một thư viện công cộng 20 năm trước và diện mạo của nó bây giờ.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Map (Bản đồ).

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Các bản đồ được cung cấp minh họa sơ đồ mặt bằng của một thư viện trung tâm cách đây hai thập kỷ và cách bố trí hiện tại của nó.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của bản đồ: Thay đổi nhiều, kèm theo bổ sung thêm cơ sở vật chất….

Details: Mô tả các điểm chính của bản đồ.

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của bản đồ 1.
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của bản đồ 2 (chỉ ra những điểm thay đổi so với bản đồ 1).

2. Bài mẫu Band 8.0+

The diagram below shows the floor plan of a public library 20 years ago and how it looks now.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The provided maps illustrate the floor plan of a central library two decades ago and its current layout.

Overall, the public library has undergone a complete transformation with room expansions. It is evident that all spaces have been repurposed to incorporate new facilities and accommodate events, with a heightened emphasis on technology.

Twenty years ago, the primary focus of the library was on reading materials. Upon entering, the main area featured a couple of round tables surrounded by chairs. To the right of the entrance, there was an enquiry desk, while the opposite side housed newspapers and magazines for reading. On both sides of the tables, adult fiction and non-fiction books were arranged, while the upper right and left corners were designated for children's books and multimedia materials such as CDs, videos, and computer games, respectively.

Presently, the library building has undergone significant changes. The enquiry desk has been replaced with a newly added café, and the room on the left side of the entrance has been transformed into a computer room. Notably, the tables in the center have been removed, creating a more spacious foyer. The area originally designated for children's books has been converted into a lecture room, and the space between it and the new café now accommodates an information desk flanked by three self-service machines and adult fiction books. It is noteworthy that the former multimedia room has expanded to host storytelling events and showcase children's books, while the reference book collection is now located directly below this area.

Số từ: 253

Từ vựng:

 • transformation (n): sự chuyển đổi
 • incorporate (v): đưa vào, hợp thành một
 • facility (n): cơ sở vật chất
 • layout (n): sự bố trí
 • material (n): tài liệu
 • fiction (n): viễn tưởng
 • designate (v): chỉ định, dành cho
 • multimedia (adj): đa phương tiện
 • spacious (adj): rộng rãi
 • foyer (n): sảnh
 • accommodate (v): chứa
 • flank (v): ở kế bên cạnh
 • self-service (n): tự phục vụ
 • expand (v): mở rộng
 • showcase (v): trưng bày

Bài dịch:

Các bản đồ được cung cấp minh họa sơ đồ mặt bằng của một thư viện trung tâm cách đây hai thập kỷ và cách bố trí hiện tại của nó.

Nhìn chung, thư viện công cộng đã trải qua một quá trình chuyển đổi hoàn toàn với việc mở rộng phòng. Rõ ràng là tất cả các không gian đã được tái sử dụng để kết hợp các cơ sở vật chất mới và tổ chức các sự kiện, với sự nhấn mạnh vào công nghệ.

Hai mươi năm trước, trọng tâm chính của thư viện là đọc tài liệu. Khi bước vào, khu vực chính có một vài chiếc bàn tròn được bao quanh bởi những chiếc ghế. Bên phải lối vào có bàn hỏi đáp, phía đối diện đặt báo và tạp chí để đọc. Ở cả hai bên của bàn, sách hư cấu và phi hư cấu dành cho người lớn được sắp xếp, trong khi góc trên bên phải và bên trái lần lượt được dành cho sách dành cho trẻ em và tài liệu đa phương tiện như đĩa CD, video và trò chơi máy tính.

Hiện nay, tòa nhà thư viện đã trải qua những thay đổi đáng kể. Bàn tư vấn đã được thay thế bằng một quán cà phê mới được thêm vào và căn phòng ở phía bên trái lối vào đã được chuyển thành phòng máy tính. Đáng chú ý, các bàn ở trung tâm đã được loại bỏ, tạo ra một tiền sảnh rộng rãi hơn. Khu vực ban đầu được chỉ định dành cho sách dành cho trẻ em đã được chuyển đổi thành phòng thuyết trình và không gian giữa nó và quán cà phê mới hiện có một bàn thông tin được đặt cạnh ba máy tự phục vụ và sách viễn tưởng dành cho người lớn. Đáng chú ý là phòng đa phương tiện trước đây đã được mở rộng để tổ chức các sự kiện kể chuyện và trưng bày sách thiếu nhi, trong khi bộ sưu tập sách tham khảo hiện được đặt ngay bên dưới khu vực này.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!