bài mẫu ielts writing Some people think zoos are cruel and all zoos should be closed. However, some people think zoos can help protect rare animals. Discuss both these views and give your own opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think zoos are cruel and all zoos should be closed. However, some people think zoos can help protect rare animals. Discuss both these views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng sở thú là độc ác và tất cả các sở thú nên được đóng cửa. Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng sở thú có thể giúp bảo vệ động vật quý hiếm. Thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Nhiều người đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về điều kiện bên trong các sở thú, kêu gọi đóng cửa sở thú do cách đối xử vô nhân đạo với động vật trong các chuồng nhân tạo. Tuy nhiên, những người khác cho rằng vườn thú đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn động vật hoang dã. 

=> Numerous individuals have voiced concerns regarding the conditions within zoos, calling for their closure due to the inhumane treatment of animals in artificial enclosures. However, others argue that zoos play a crucial role in wildlife conservation. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Theo ý kiến của tôi, vườn thú là giải pháp cuối cùng cho nhiều loài động vật nguy cấp đang bị đe dọa bởi nạn săn trộm và do đó, chúng nên được duy trì.

=>  In my opinion, zoos serve as a last resort for many endangered species threatened by poaching and should, therefore, be maintained.

Body 1: Biện chứng số một: Zoos can be cruel (Sở thú có thể mang tính tàn nhẫn)

 • Các cơ sở vật chất tại đó thường cung cấp sự mô phỏng không đầy đủ về môi trường sống tự nhiên của động vật và thường quá nhỏ để có thể chứa chúng một cách thoải mái. 

=> These facilities often provide inadequate representations of the animals' natural habitats and are typically too small to house them comfortably. 

 • Nhiều động vật trong vườn thú không khỏe mạnh như đồng loại hoang dã của chúng vì chúng được cho ăn theo lịch và không cần phải săn lùng thức ăn. 

=> Many zoo animals are not as healthy as their wild counterparts since they have scheduled feeding times and no need to hunt for food → they may become unhealthy and have shorter lifespans. 

Body 2: Biện chứng số hai: Zoos offer protection against poachers (Sở thú bảo vệ động vật khỏi kẻ săn trộm)

 • Săn trộm đã trở thành một vấn đề quan trọng trong những năm gần đây, dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài khác nhau → Sở thú là môi trường được kiểm soát nơi động vật được nhân viên an ninh giám sát và bảo vệ liên tục. 

=> Poaching has become a significant issue in recent years, leading to the extinction of various species → Zoos are controlled environments where animals are constantly monitored and protected by security personnel. 

 • Ví dụ: ở Châu Phi, các vườn thú đã được sử dụng để bảo vệ các loài tê giác có nguy cơ tuyệt chủng, cứu thành công nhiều loài khỏi bờ vực tuyệt chủng. 

=> For example: In Africa, zoos have been used to safeguard endangered rhino species, successfully saving numerous species from the brink of extinction.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while there are moral concerns surrounding the confinement of animals in zoos, the potential threat of poaching justifies their existence. In my opinion, they should be preserved and promoted as this is one of the only ways we can help species on the verge of extinction. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think zoos are cruel and all zoos should be closed. However, some people think zoos can help protect rare animals. Discuss both these views and give your own opinion.

Numerous individuals have voiced concerns regarding the conditions within zoos, calling for their closure due to the inhumane treatment of animals in artificial enclosures. However, others argue that zoos play a crucial role in wildlife conservation. In my opinion, zoos serve as a last resort for many endangered species threatened by poaching and should, therefore, be maintained.

On the one hand, animal rights activists have valid reasons for claiming that zoos can be cruel. These facilities often provide inadequate representations of the animals' natural habitats and are typically too small to house them comfortably. Many zoo animals are not as healthy as their wild counterparts since they have scheduled feeding times and no need to hunt for food. As a result, they may become unhealthy and have shorter lifespans. For instance, research has shown that polar bears in captivity generally have shorter lifespans compared to their wild counterparts, as the diet provided to polar bears in captivity is often insufficiently varied and lacks the nutritional balance they would receive in the wild.

On the other hand, zoos offer protection against poachers by providing a secure environment that is unavailable in the wild. Poaching has become a significant issue in recent years, leading to the extinction of various species. Zoos are controlled environments where animals are constantly monitored and protected by security personnel. In Africa, for example, zoos have been used to safeguard endangered rhino species, successfully saving numerous species from the brink of extinction. Thus, zoos can be considered a necessary evil for the continued survival of wildlife.

In conclusion, while there are moral concerns surrounding the confinement of animals in zoos, the potential threat of poaching justifies their existence. In my opinion, they should be preserved and promoted as this is one of the only ways we can help species on the verge of extinction. 

Số từ: 306

 • inhumane (adj): vô nhân đạo
 • artificial enclosure: chuồng nuôi mô phỏng môi trường tự nhiên
 • resort (n): lựa chọn cuối cùng
 • endangered species: loài động vật tuyệt chủng
 • threaten (v): bị đe dọa 
 • inadequate (adj): không đầy đủ
 • habitat (n): môi trường sống 
 • counterpart (n): đồng loại
 • lifespan (n): tuổi thọ
 • polar bear: gấu Bắc cực 
 • captivity (n): nuôi nhốt
 • insufficiently (adv): không đầy đủ
 • poacher (n): kẻ săn trộm
 • extinction (n): sự tuyệt chủng 
 • monitor (v): giám sát 
 • safeguard (n): bảo vệ 
 • moral (adj): đạo đức
 • confinement (n): giam giữ
 • justify (v): biện minh 

Bài dịch:

Nhiều người đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về điều kiện bên trong các sở thú, kêu gọi đóng cửa sở thú do cách đối xử vô nhân đạo với động vật trong các chuồng nhân tạo. Tuy nhiên, những người khác cho rằng vườn thú đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn động vật hoang dã. Theo ý kiến của tôi, vườn thú là giải pháp cuối cùng cho nhiều loài động vật nguy cấp đang bị đe dọa bởi nạn săn trộm và do đó, chúng nên được duy trì.

Một mặt, các nhà hoạt động vì quyền động vật có lý do chính đáng để cho rằng sở thú rất tàn ác. Các cơ sở vật chất tại đó thường cung cấp sự mô phỏng không đầy đủ về môi trường sống tự nhiên của động vật và thường quá nhỏ để có thể chứa chúng một cách thoải mái. Nhiều động vật trong vườn thú không khỏe mạnh như đồng loại hoang dã của chúng vì chúng được cho ăn theo lịch và không cần phải săn lùng thức ăn. Vì vậy chúng có thể trở nên không khỏe mạnh và có tuổi thọ ngắn hơn. Ví dụ, nghiên cứu đã chỉ ra rằng gấu Bắc cực trong điều kiện nuôi nhốt thường có tuổi thọ ngắn hơn so với đồng loại hoang dã của chúng, vì chế độ ăn cung cấp cho gấu Bắc cực trong điều kiện nuôi nhốt thường không đủ đa dạng và thiếu sự cân bằng dinh dưỡng mà chúng sẽ nhận được trong tự nhiên.

Mặt khác, các vườn thú bảo vệ động vật khỏi những kẻ săn trộm bằng cách cung cấp một môi trường an toàn, thứ không có trong tự nhiên. Săn trộm đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong những năm gần đây, dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài khác nhau. Sở thú là môi trường có kiểm soát, nơi mà động vật được nhân viên an ninh giám sát và bảo vệ liên tục. Ví dụ, ở Châu Phi, các vườn thú đã được sử dụng để bảo vệ các loài tê giác có nguy cơ tuyệt chủng, cứu thành công nhiều loài khỏi bờ vực tuyệt chủng. Vì vậy, sở thú có thể được coi là một “tội ác” cần thiết cho sự tồn tại tiếp diễn của động vật hoang dã.

Tóm lại, trong khi có những lo ngại về mặt đạo đức xung quanh việc nhốt động vật trong vườn thú, thì mối đe dọa tiềm tàng của việc săn trộm chỉ đang biện minh cho sự tồn tại của chúng. Theo tôi, chúng nên được bảo tồn và phát huy vì đây là một trong những cách duy nhất chúng ta có thể giúp các loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Zoos đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!