All fathers should be entitled to time off from work when their children are born. To what extent do you agree or disagree? 

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

All fathers should be entitled to time off from work when their children are born. To what extent do you agree or disagree? 

Tất cả những người cha nên được nghỉ làm khi con của họ được sinh ra. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree. 

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Người ta cho rằng tất cả các ông bố nên có quyền nghỉ làm khi con họ chào đời. 

=> It is often suggested that all fathers should have the right to take time off from work when their children are born. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Tôi cho rằng việc bắt buộc tất cả các ông bố phải nghỉ khi sinh con có thể không phải là giải pháp phù hợp nhất cho tất cả những người liên quan.

=>  I argue that mandating paternity leave for all fathers may not be the most suitable solution for everyone involved.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Điều cần thiết là phải xem xét tình hình tài chính khác nhau của từng các gia đình. Một số gia đình sẽ cần dựa vào thu nhập của người cha để hỗ trợ gia đình. → Việc bắt buộc nghỉ sinh con có thể gây ra gánh nặng tài chính cho các gia đình. 

=> It is essential to consider the diverse financial situations of families. Some families may rely heavily on the fathers’ income to support their families. → Mandating paternity leave could place a financial burden on families

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Các nhu cầu và sở thích khác nhau của từng gia đình: một số bà mẹ có thể thích tự mình xử lý các trách nhiệm về việc chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc với sự giúp đỡ của các thành viên gia đình khác. → Trong những trường hợp này, sự hiện diện của các ông bố ở nhà có thể không mang lại lợi ích như dự đoán ban đầu.

=> The varying needs and preferences of individual families: some mothers may prefer to handle the responsibilities of newborn care by themselves or with the help of extended family members. → In these cases, the fathers’ presence at home might not be as beneficial as initially anticipated.

Body 3: Biện chứng số hai: 

 • Việc bắt buộc nghỉ sinh con có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được tại nơi làm việc: các doanh nghiệp nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc lấp đầy sự vắng mặt của các nhân viên chủ chốt → tăng khối lượng công việc cho các nhân viên còn lại và có thể có tác động tiêu cực đến hiệu suất chung của công ty.

=> Mandating paternity leave could lead to unintended consequences in the workplace: small businesses may struggle to accommodate the absence of key employees → increased workloads for remaining staff and potentially have a negative impact on the company's overall performance.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while the idea of mandatory paternity leave may seem appealing at first, I disagree that it should be the sole solution. A  more flexible approach, offering fathers the choice to take paternity leave based on their individual circumstances, may be a more effective and inclusive solution.

2. Bài mẫu Band 8.0+

All fathers should be entitled to time off from work when their children are born. To what extent do you agree or disagree? 

It is often suggested that all fathers should have the right to take time off from work when their children are born. While this idea seems appealing and supportive, I argue that mandating paternity leave for all fathers may not be the most suitable solution for everyone involved.

Firstly, it is essential to consider the diverse financial situations of families. While some fathers may be able to afford to take time off from work, others may rely heavily on their income to support their families. Mandating paternity leave could place a financial burden on families, especially those who may not receive full or partial pay during this time. As a result, some fathers may prefer to continue working during this period to ensure their family’s financial stability.

Secondly, it is important to consider the varying needs and preferences of individual families. Some mothers may prefer to handle the responsibilities of newborn care by themselves or with the help of extended family members. In these cases, fathers may not need to take paternity leave, and their presence at home might not be as beneficial as initially anticipated.

Thirdly, in some cases, mandating paternity leave could lead to unintended consequences in the workplace. Small businesses, in particular, may struggle to accommodate the absence of key employees, which could lead to increased workloads for remaining staff and potentially have a negative impact on the company's overall performance.

In conclusion, while the idea of mandatory paternity leave may seem appealing at first, I disagree that it should be the sole solution. A more flexible approach, offering fathers the choice to take paternity leave based on their individual circumstances, may be a more effective and inclusive solution.

Số từ: 282

 • appealing (adj): thu hút
 • mandate (v): áp dụng
 • paternity leave: nghỉ thai sản
 • diverse (adj): đa dạng
 • financial burden: gánh nặng tài chính
 • partial (adj): một phần
 • handle (v): xoay xở, lo liệu
 • newborn (n): trẻ sơ sinh
 • unintended (adj): nằm ngoài ý muốn
 • sole (adj): duy nhất
 • inclusive (adj): toàn diện

Bài dịch:

Người ta thường cho rằng tất cả các ông bố nên có quyền nghỉ làm khi con họ chào đời. Mặc dù ý tưởng này có vẻ hấp dẫn và được ủng hộ, nhưng tôi cho rằng việc bắt buộc tất cả các ông bố phải nghỉ thai sản có thể không phải là giải pháp phù hợp nhất cho tất cả những người liên quan.

Đầu tiên, điều cần thiết là phải xem xét tới tình hình tài chính đa dạng của từng gia đình. Trong khi một số người cha có thể đủ khả năng để nghỉ làm, những người khác có thể dựa nhiều vào thu nhập của họ để hỗ trợ gia đình. Việc bắt buộc nghỉ sinh con có thể gây gánh nặng tài chính cho các gia đình, đặc biệt là những người không được nhận toàn bộ hoặc một phần lương trong thời gian này. Do đó, một số ông bố có thể muốn tiếp tục làm việc trong giai đoạn này để đảm bảo sự ổn định tài chính cho gia đình họ.

Thứ hai, điều quan trọng là phải xem xét các nhu cầu và sở thích khác nhau của từng gia đình. Một số bà mẹ có thể thích tự mình xử lý các trách nhiệm chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc với sự giúp đỡ của các thành viên gia đình khác. Trong những trường hợp này, các ông bố có thể không cần nghỉ thai sản và sự hiện diện của họ ở nhà có thể không mang lại các lợi ích như dự đoán ban đầu.

Thứ ba, trong một số trường hợp, việc bắt buộc nghỉ thai sản có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được tại nơi làm việc. Đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc khỏa lấp sự vắng mặt của các nhân viên chủ chốt, điều này có thể dẫn đến khối lượng công việc tăng lên cho các nhân viên còn lại và có thể có tác động tiêu cực đến hiệu suất chung của công ty.

Tóm lại, mặc dù ý tưởng về chế độ nghỉ thai sản bắt buộc lúc đầu nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng tôi không đồng ý rằng đó phải là giải pháp duy nhất. Một cách tiếp cận linh hoạt hơn, cho phép các ông bố lựa chọn nghỉ thai sản dựa trên hoàn cảnh cá nhân của họ, có thể là một giải pháp toàn diện và hiệu quả hơn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Paternity leave đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

 

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!