It is difficult for people living in cities to get enough physical exercise. What are the causes and what solutions can be taken to solve the problem?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích:

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

It is difficult for people living in cities to get enough physical exercise. What are the causes and what solutions can be taken to solve the problem?

Thật khó để những người sống ở thành phố có thể tập thể dục đầy đủ. Đâu là nguyên nhân và giải pháp nào có thể thực hiện để giải quyết vấn đề?

=> Đề bài này thuộc dạng Cause/Problem and solution.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong lối sống đô thị có nhịp độ nhanh ngày nay, việc tập thể dục đầy đủ ngày càng trở nên khó khăn đối với cư dân thành phố. 

=> In today's fast-paced urban lifestyle, obtaining adequate physical exercise has become increasingly challenging for city dwellers. 

 • Giới thiệu vào bài viết: Bài viết này sẽ tìm hiểu những nguyên nhân chính của vấn đề này và đề xuất các giải pháp khả thi để giúp cư dân đô thị có thể vượt qua những trở ngại để duy trì lối sống năng động.

=>  This essay will explore the primary causes of this issue and propose potential solutions to help urban residents overcome the obstacles to maintaining an active lifestyle.

Body 1: Biện chứng số một: Causes

 • Sự thiếu hụt thời gian rảnh rỗi: Nhiều cư dân thành thị làm việc nhiều giờ liên tục và di chuyển xa, ít có thời gian cho các hoạt động thể chất. 

=> The lack of free time: Many urban residents work long hours and have lengthy commutes, leaving little time for physical activities. 

 • Sự hạn chế về không gian xanh và các phương tiện giải trí ở các khu vực đô thị đông dân cư: sự khan hiếm của công viên, cơ sở thể thao và không gian mở. 

=> The limited availability of green spaces and recreational facilities in densely populated urban areas: the scarcity of parks, sports facilities, and open spaces.

Body 2: Biện chứng số hai: Solutions

 • Những người chủ có thể đưa ra lịch làm việc linh hoạt, các lựa chọn làm việc từ xa hoặc cơ sở tập thể dục tại chỗ để giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và thói quen tập thể dục. 

=> Employers can offer flexible work schedules, telecommuting options, or on-site fitness facilities to help employees balance their work and exercise routines. 

 • Cần có nhiều không gian công cộng được thiết kế cho các hoạt động giải trí: bằng cách đầu tư vào công viên, cơ sở thể thao và làn đường dành cho xe đạp, các nhà quy hoạch thành phố có thể khuyến khích cư dân đô thị tham gia vào các hoạt động thể chất trong thời gian rảnh rỗi. 

=> There should be more public spaces designed for recreational activities: by investing in parks, sports facilities, and bike lanes, city planners can encourage urban residents to engage in physical activities during their leisure time. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the difficulty of obtaining sufficient physical exercise in urban environments stems from a combination of time constraints and the limited availability of recreational spaces => city planners and employers should work together to create accessible public spaces for physical activities and raise awareness about the importance of maintaining an active lifestyle.

2. Bài mẫu Band 8.0+

It is difficult for people living in cities to get enough physical exercise. What are the causes and what solutions can be taken to solve the problem?

In today's fast-paced urban lifestyle, obtaining adequate physical exercise has become increasingly challenging for city dwellers. This essay will explore the primary causes of this issue and propose potential solutions to help urban residents overcome the obstacles to maintaining an active lifestyle.

The first cause of the difficulty in getting enough physical exercise in cities is the lack of free time. Many urban residents work long hours and have lengthy commutes, leaving little time for physical activities. For instance, the sedentary nature of most office jobs usually contributes to the problem by discouraging regular movement during work hours. Another significant factor is the limited availability of green spaces and recreational facilities in densely populated urban areas. The scarcity of parks, sports facilities, and open spaces make it difficult for city dwellers to engage in outdoor activities and maintain a regular exercise routine.

There are several possible solutions to address the lack of physical exercise in cities. Firstly, employers can contribute to this effort by offering flexible work schedules, telecommuting options, or on-site fitness facilities to help employees balance their work and exercise routines. Secondly, there should be more public spaces designed for recreational activities. By investing in parks, sports facilities, and bike lanes, city planners can encourage urban residents to engage in physical activities during their leisure time. These spaces can also serve as venues for community events, such as fitness classes and sports leagues, providing additional motivation for city dwellers to stay active.

In conclusion, the difficulty of obtaining sufficient physical exercise in urban environments stems from a combination of time constraints and the limited availability of recreational spaces. To tackle this issue, city planners and employers should work together to create accessible public spaces for physical activities and raise awareness about the importance of maintaining an active lifestyle.

Số từ: 300

 • fast-paced (adj): nhịp độ nhanh
 • adequate (adj): đầy đủ 
 • propose (v): đề xuất
 • overcome (v): vượt qua
 • commute (n): đi lại, di chuyển
 • sedentary (adj): thụ động 
 • discourage (v): không khuyến khích 
 • recreational (adj): giải trí
 • densely (adv): dày đặc
 • scarcity (n): sự khan hiếm
 • dweller (n): cư dân
 • telecommuting (n): làm việc từ xa
 • on-site (adj): tại chỗ
 • engage (v): tham gia
 • sufficient (adj): đầy đủ
 • tackle (v): giải quyết

Bài dịch:

Trong lối sống đô thị có nhịp độ nhanh ngày nay, việc tập thể dục đầy đủ ngày càng trở nên khó khăn đối với cư dân thành phố. Bài tiểu luận này sẽ tìm hiểu những nguyên nhân chính của vấn đề này và đề xuất các giải pháp khả thi để giúp cư dân đô thị vượt qua những trở ngại để duy trì lối sống năng động.

Nguyên nhân đầu tiên của sự khó khăn để có thể tập thể dục đầy đủ ở các thành phố là thiếu thời gian rảnh rỗi. Nhiều cư dân thành thị làm việc nhiều giờ và di chuyển xa, ít có thời gian cho các hoạt động thể chất. Ví dụ, bản chất ít vận động của hầu hết các công việc văn phòng thường góp phần gây ra vấn đề bằng cách không khuyến khích di chuyển thường xuyên trong giờ làm việc. Một yếu tố quan trọng khác là sự hạn chế về không gian xanh và các phương tiện giải trí ở các khu vực đô thị đông dân cư. Sự khan hiếm của công viên, cơ sở thể thao và không gian mở là lý do khiến người dân thành phố khó tham gia vào các hoạt động ngoài trời và duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên.

Có một số giải pháp khả thi có thể giải quyết được tình trạng thiếu tập thể dục ở các thành phố. Đầu tiên, những người chủ có thể góp phần vào nỗ lực này bằng cách đưa ra lịch làm việc linh hoạt, các lựa chọn làm việc từ xa hoặc cơ sở tập thể dục tại chỗ để giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và thói quen tập thể dục. Thứ hai, cần có nhiều không gian công cộng thiết kế dành cho các hoạt động giải trí. Bằng cách đầu tư vào công viên, cơ sở thể thao và làn đường dành cho xe đạp, các nhà quy hoạch thành phố có thể khuyến khích cư dân đô thị tham gia vào các hoạt động thể chất trong thời gian rảnh rỗi. Những không gian này cũng có thể là địa điểm tổ chức các sự kiện cộng đồng, chẳng hạn như các lớp thể dục và giải đấu thể thao, tạo thêm động lực cho người dân thành phố duy trì hoạt động.

Tóm lại, sự khó khăn trong việc tập thể dục đầy đủ trong môi trường đô thị bắt nguồn từ sự kết hợp giữa thời gian hạn chế và ít không gian giải trí. Để giải quyết vấn đề này, các nhà quy hoạch thành phố và người sếp nên làm việc cùng nhau để tạo ra các không gian công cộng dễ tiếp cận cho các hoạt động thể chất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc duy trì lối sống năng động.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Exercises đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!