ielts writing task 2 Nowadays, cars and motorcycles make transport increasingly difficult. Why do people continue to use them? What is the best way to stop people from using cars and motorcycles in cities?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Nowadays, cars and motorcycles make transport increasingly difficult. Why do people continue to use them? What is the best way to stop people from using cars and motorcycles in cities?

Ngày nay ô tô, xe máy khiến việc di chuyển ngày càng khó khăn. Tại sao mọi người tiếp tục sử dụng chúng? Cách tốt nhất để ngăn mọi người sử dụng ô tô và xe máy trong thành phố là gì?

=> Đề bài này thuộc dạng Two-part question.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Bất chấp những thách thức ngày càng lớn do số lượng ô tô và xe máy ngày càng tăng ở các khu vực đô thị, các phương thức di chuyển này vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi. 

=> Despite the growing challenges posed by the increasing number of cars and motorcycles in urban areas, these modes of transport continue to be widely used. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Bài viết này sẽ khám phá những lý do tại sao mọi người tiếp tục sử dụng ô tô và xe máy và đề xuất các giải pháp khả thi để hạn chế việc sử dụng chúng trong các thành phố.

=>  This essay will explore the reasons why people continue to rely on cars and motorcycles and propose possible solutions to discourage their use in cities.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một lý do khiến mọi người tiếp tục sử dụng ô tô và xe máy là sự tiện lợi. Các phương thức vận chuyển này cung cấp cho các cá nhân sự linh hoạt để di chuyển theo lịch trình của riêng họ mà không cần phải dựa vào lịch trình chạy của phương tiện giao thông công cộng. 

=> One reason people continue to use cars and motorcycles is convenience. These modes of transport offer individuals the flexibility to travel on their own schedules, without having to rely on public transportation timetables. 

 • Một yếu tố khác góp phần vào việc tiếp tục sử dụng ô tô và xe máy là nhận thức về địa vị. Đối với nhiều người, sở hữu và lái ô tô hoặc xe máy là biểu tượng của sự thành công và sự ổn định tài chính. 

=> Another factor contributing to the continued use of cars and motorcycles is the perception of status. For many people, owning and driving a car or a motorcycle is a symbol of success and financial stability. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Một giải pháp khả thi: tính phí lái xe khi vào hoặc lái xe tới một số khu vực nhất định của thành phố trong giờ cao điểm→ tạo ra một biện pháp khuyến nghị tài chính để ngăn sử dụng phương tiện cá nhân.

=> One potential solution: the implementation of congestion pricing: charging drivers a fee to enter or drive within certain areas of the city during peak hours → create a financial disincentive for using private vehicles. 

 • Một giải pháp khác: là cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông công cộng. 

=> Another solution: improve public transportation infrastructure and services. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the continued use of cars and motorcycles in cities can be attributed to the convenience and perceived status associated with these modes of transport => To address this issue, local governments and urban planners should consider implementing congestion pricing and improving public transportation infrastructure.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Nowadays, cars and motorcycles make transport increasingly difficult. Why do people continue to use them? What is the best way to stop people from using cars and motorcycles in cities?

Despite the growing challenges posed by the increasing number of cars and motorcycles in urban areas, these modes of transport continue to be widely used. This essay will explore the reasons why people continue to rely on cars and motorcycles and propose possible solutions to discourage their use in cities.

One reason people continue to use cars and motorcycles is convenience. These modes of transport offer individuals the flexibility to travel on their own schedules, without having to rely on public transportation timetables. Another factor contributing to the continued use of cars and motorcycles is the perception of status. For many people, owning and driving a car or a motorcycle is a symbol of success and financial stability. This mindset encourages the acquisition and use of private vehicles, even when alternative transportation options are available.

One potential solution to discourage the use of cars and motorcycles in cities is the implementation of congestion pricing. By charging drivers a fee to enter or drive within certain areas of the city during peak hours, local governments can create a financial disincentive for using private vehicles. This approach has been successful in cities like London, where congestion pricing has led to a significant reduction in traffic. Another solution is to improve public transportation infrastructure and services. By providing reliable, affordable, and efficient public transport options, cities can encourage residents to leave their cars and motorcycles at home. This includes investing in the expansion of public transit networks, upgrading existing facilities, and integrating different modes of transportation to create seamless connections for commuters.

In conclusion, the continued use of cars and motorcycles in cities can be attributed to the convenience and perceived status associated with these modes of transport. To address this issue, local governments and urban planners should consider implementing congestion pricing and improving public transportation infrastructure.

Số từ: 304

 • rely on sth (phrasal verb): dựa vào, phụ thuộc vào gì đó
 • propose (v): đề xuất
 • discourage (v): không khuyến khích
 • flexibility (n): tính linh hoạt
 • perception (n): sự nhận thức
 • status (n): địa vị
 • financial stability: sự ổn định về mặt tài chính
 • acquisition (n): mua lại, sở hữu
 • alternative (adj): thay thế
 • congestion pricing: phí tắc nghẽn, phí cầu đường
 • peak hour: giờ cao điểm 
 • disincentive (n): giảm động lực
 • integrate (v): tích hợp 
 • seamless (adj): liền mạch
 • attribute (v): đổ cho, là do

Bài dịch:

Bất chấp những thách thức ngày càng lớn do số lượng ô tô và xe máy ngày càng tăng ở các khu vực đô thị, các phương thức di chuyển này vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi. Bài viết này sẽ khám phá những lý do tại sao mọi người tiếp tục sử dụng ô tô và xe máy và đề xuất các giải pháp khả thi để hạn chế việc sử dụng chúng trong các thành phố.

Một lý do khiến mọi người tiếp tục sử dụng ô tô và xe máy là sự tiện lợi. Các phương thức vận chuyển này cung cấp cho các cá nhân sự linh hoạt để di chuyển lịch theo lịch trình của riêng họ mà không cần phải dựa vào lịch trình chạy của phương tiện giao thông công cộng. Một yếu tố khác góp phần vào việc tiếp tục sử dụng ô tô và xe máy là sự nhận thức về địa vị. Đối với nhiều người, việc sở hữu và lái ô tô hoặc xe máy là biểu tượng của sự thành công và sự ổn định tài chính. Tư duy này đã khuyến khích việc mua và sử dụng phương tiện cá nhân, ngay cả khi có sẵn các phương án vận chuyển thay thế.

Một giải pháp tiềm năng để ngăn chặn việc sử dụng ô tô và xe máy trong thành phố là thực hiện định giá tắc nghẽn. Bằng cách tính phí lái xe khi đi vào hoặc lái xe trong một số khu vực nhất định của thành phố trong giờ cao điểm, chính quyền địa phương có thể tạo ra một biện pháp khuyến nghị tài chính để ngăn sử dụng phương tiện cá nhân. Cách tiếp cận này đã thành công ở các thành phố như London, nơi định giá tắc nghẽn đã giúp giảm đáng kể lưu lượng di chuyển vào trong. Một giải pháp khác là cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông công cộng. Bằng cách cung cấp các phương tiện giao thông công cộng đáng tin cậy, giá cả phải chăng và có hiệu quả, các thành phố có thể khuyến khích người dân để ô tô và xe máy ở nhà. Điều này bao gồm đầu tư vào việc mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có và tích hợp các phương thức vận chuyển khác nhau để tạo lộ trình di chuyển liền mạch cho hành khách.

Tóm lại, việc tiếp tục sử dụng ô tô và xe máy ở các thành phố có thể là do tính thuận tiện và nhận thức về mặt địa vị xoay quanh các phương thức di chuyển. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền địa phương và các nhà quy hoạch đô thị nên xem xét thực hiện định giá tắc nghẽn và cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông công cộng.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Transport đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!