Some cities have vehicle-free days when private cars, trucks, and motorcycles are banned from the city center. People are encouraged to use public transportation such as buses, taxis, and the metro on vehicle-free days

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some cities have vehicle-free days when private cars, trucks, and motorcycles are banned from the city center. People are encouraged to use public transportation such as buses, taxis, and the metro on vehicle-free days. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Một số thành phố có những ngày không sử dụng phương tiện khi ô tô cá nhân, xe tải và xe máy bị cấm vào trung tâm thành phố. Mọi người được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi và tàu điện ngầm vào những ngày không sử dụng phương tiện. Ưu điểm có đánh bật được nhược điểm không?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages and disadvantages

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Để giảm tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống, một số thành phố đã đưa ra những ngày không sử dụng phương tiện giao thông, trong đó ô tô cá nhân, xe tải và xe máy bị cấm vào trung tâm thành phố. Vào những ngày này, người dân được khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi và tàu điện ngầm. 

=> In an effort to reduce traffic congestion, air pollution, and enhance the quality of life, some cities have introduced vehicle-free days, during which private cars, trucks, and motorcycles are prohibited in the city center. On these days, people are encouraged to use public transportation such as buses, taxis, and the metro. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng những lợi ích của những ngày không sử dụng xe cộ nhiều hơn những bất lợi của chúng.

=>  This essay will argue that the advantages of vehicle-free days outweigh the disadvantages.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Những ngày không sử dụng phương tiện góp phần đáng kể vào sự bền vững của môi trường → giảm lượng khí thải carbon và ô nhiễm không khí do có ít ô tô hoạt động ở trung tâm thành phố hơn. 

=> Vehicle-free days contribute significantly to environmental sustainability → a decrease in carbon emissions and air pollution, as fewer cars are operating in the city center. 

 • Việc khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào những ngày không có phương tiện giao thông khuyến khích mọi người tập các thói quen thân thiện với môi trường hơn, điều này có thể có tác động lâu dài đến việc giảm lượng khí thải nhà kính.

=> The promotion of public transportation on vehicle-free days encourages people to adopt more environmentally-friendly habits, which can have a long-lasting impact on reducing greenhouse gas emissions.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Ngày không sử dụng xe cộ giúp giảm ùn tắc giao thông ở trung tâm thành phố: giảm thiểu căng thẳng cho người đi lại mà còn giúp vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hiệu quả hơn. 

=> Vehicle-free days lead to a reduction in traffic congestion in the city center: minimize stress for commuters and allow for more efficient transportation of goods and services. 

 • Việc tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào những ngày không có phương tiện giao thông có thể khuyến khích chính quyền thành phố đầu tư và cải thiện hệ thống giao thông công cộng, để khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với hành khách. 

=> The increased use of public transportation on vehicle-free days may encourage city governments to invest in and improve public transit systems, ultimately making them more attractive to commuters. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the advantages of vehicle-free days in cities far outweigh the disadvantages.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some cities have vehicle-free days when private cars, trucks, and motorcycles are banned from the city center. People are encouraged to use public transportation such as buses, taxis, and the metro on vehicle-free days. Do the advantages outweigh the disadvantages?

In an effort to reduce traffic congestion, air pollution, and enhance the quality of life, some cities have introduced vehicle-free days, during which private cars, trucks, and motorcycles are prohibited in the city center. On these days, people are encouraged to use public transportation such as buses, taxis, and the metro. This essay will argue that the advantages of vehicle-free days outweigh the disadvantages.

Firstly, vehicle-free days contribute significantly to environmental sustainability. The temporary ban on private vehicles leads to a decrease in carbon emissions and air pollution, as fewer cars are operating in the city center. Consequently, air quality improves, which benefits the health of urban residents and reduces the burden on healthcare systems. Additionally, the promotion of public transportation on vehicle-free days encourages people to adopt more environmentally-friendly habits, which can have a long-lasting impact on reducing greenhouse gas emissions.

Secondly, vehicle-free days lead to a reduction in traffic congestion in the city center. This alleviation not only minimizes stress for commuters but also allows for more efficient transportation of goods and services. Furthermore, the increased use of public transportation on vehicle-free days may encourage city governments to invest in and improve public transit systems, ultimately making them more attractive to commuters. This shift towards public transportation could lead to a long-term reduction in traffic congestion, benefiting both individuals and businesses.

In conclusion, the advantages of vehicle-free days in cities far outweigh the disadvantages. Vehicle-free days can contribute to environmental sustainability, reduce traffic congestion, and encourage healthier lifestyles. By adopting vehicle-free days, cities can take a significant step towards creating more sustainable, livable, and healthy urban environments for their residents.

Số từ: 272

 • enhance (v): nâng cao 
 • prohibit (v): cấm
 • metro (n): tàu điện 
 • environmental sustainability: sự bền vững của môi trường
 • temporary (adj): tạm thời
 • carbon emission: khí thải carbon
 • air pollution: ô nhiễm không khí
 • operate (v): vận hành
 • environmentally-friendly: thân thiện với môi trường
 • long-lasting (adj): dài hạn 
 • alleviation (n): sự giảm
 • minimize (v): giảm thiểu
 • invest (v): đầu tư 
 • public transit system: hệ thống giao thông công cộng
 • shift (n): sự thay đổi 
 • livable (adj): đáng sống 

Bài dịch:

Để giảm tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống, một số thành phố đã đưa ra những ngày không sử dụng phương tiện giao thông, trong đó ô tô cá nhân, xe tải và xe máy bị cấm vào trung tâm thành phố. Vào những ngày này, người dân được khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi và tàu điện ngầm. Bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng những lợi ích của những ngày không sử dụng xe cộ nhiều hơn những bất lợi của chúng.

Thứ nhất, những ngày không sử dụng phương tiện góp phần đáng kể vào sự bền vững của môi trường. Lệnh cấm tạm thời đối với các phương tiện cá nhân dẫn đến giảm lượng khí thải carbon và ô nhiễm không khí do có ít ô tô hoạt động ở trung tâm thành phố hơn. Do đó, chất lượng không khí được cải thiện, mang lại lợi ích cho sức khỏe của cư dân đô thị và giảm gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, việc khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào những ngày không sử dụng phương tiện giao thông khuyến khích mọi người tập các thói quen thân thiện với môi trường hơn, điều này có thể có tác động lâu dài đến việc giảm lượng khí thải nhà kính.

Thứ hai, ngày không sử dụng xe cộ giúp giảm ùn tắc giao thông ở trung tâm thành phố. Sự giảm bớt này không chỉ giảm thiểu căng thẳng cho hành khách mà còn giúp cho vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hiệu quả hơn. Hơn nữa, việc tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào những ngày không sử dụng phương tiện giao thông có thể khuyến khích chính quyền thành phố đầu tư và cải thiện hệ thống giao thông công cộng, để khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với hành khách. Sự thay đổi hướng tới giao thông công cộng này có thể giúp giảm tắc nghẽn giao thông về mặt lâu dài, mang lại lợi ích cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

Tóm lại, những lợi ích của những ngày không sử dụng xe cộ ở các thành phố vượt xa những bất lợi. Ngày không sử dụng xe cộ có thể góp phần duy trì môi trường bền vững, giảm tắc nghẽn giao thông và khuyến khích lối sống lành mạnh hơn. Bằng cách áp dụng ngày không sử dụng xe cộ, các thành phố có thể tiến một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra môi trường đô thị bền vững, đáng sống và lành mạnh hơn cho cư dân của họ.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Vehicles đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!