cách dùng few a few little a little

Trong hành trình chinh phục tiếng Anh, việc nắm vững ngữ pháp để áp dụng vào việc sử dụng ngôn ngữ này khi học tập, làm việc hay giao tiếp là rất quan trọng. Trong số đó, một trong những chủ điểm ngữ pháp phổ biến đó chính là cách phân biệt 4 lượng từ sau: few, a few, little, a little. Thế nhưng, liệu bạn đã biết phân biệt cách dùng của chúng chưa? Nếu bạn vẫn còn loay hoay trong việc xác định điểm khác biệt giữa những lượng từ trên, hãy đọc tiếp bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!

I. Few và A few là gì?

1. Few là gì? Cách dùng Few?

Few trong tiếng Anh có nghĩa là một số ít, không nhiều. Nó thường được sử dụng để chỉ một số lượng nhỏ, đáng kể nhưng không đầy đủ hoặc không đủ để đáp ứng mục đích cụ thể. Từ few thường đi kèm với danh từ đếm được số nhiều để thể hiện số lượng nhỏ, và nó thường mang ý nghĩa tiêu cực hoặc hạn chế về số lượng.

Few + N đếm được số nhiều

Ví dụ: 

  • I have a few books on the shelf. (Tôi có một vài cuốn sách trên kệ.)

→ Ở đây, "few" chỉ ra rằng số lượng sách không nhiều, nhấn mạnh sự ít ỏi.

cách dùng few

Cách dùng few trong tiếng Anh

2. A few là gì? Cách dùng A few?

A few trong tiếng Anh mang ý nghĩa một vài, thường được sử dụng để chỉ một số lượng nhỏ nhưng đủ để đáp ứng mục đích cụ thể. Tương tự như few, a few cũng thường đi kèm với danh từ đếm được số nhiều. Về cơ bản, a few được sử dụng để nhấn mạnh sự đủ hay dư vừa đủ của một số lượng nhỏ.

A few + N đếm được số nhiều

Ví dụ: 

  • I have a few apples. (Tôi có một vài quả táo.)

→ Trong câu này, "a few" thể hiện rằng bạn có một số lượng nhỏ nhưng đủ dùng trong trường hợp đó.

cách dùng a few

Cách dùng a few trong tiếng Anh

3. Phân biệt Few và A few

Few A few là hai cụm từ trong tiếng Anh mang ý nghĩa tương tự nhưng lại mang những sắc thái khác nhau:

  • Few: thường mang ý nghĩa tiêu cực và chỉ ra một số lượng nhỏ và hạn chế. Khi bạn sử dụng "few," bạn muốn nhấn mạnh sự ít ỏi hoặc khan hiếm của cái gì đó. Đây thường là một tình huống không mong muốn hoặc không tích cực.

Ví dụ: Few people attended the meeting. (Ít người tham dự cuộc họp.)

Trong ví dụ này, "few" ám chỉ rằng số lượng người tham dự cuộc họp là ít, có thể ngụ ý rằng cuộc họp không diễn ra tốt.

phân biệt a few few

  • A few: mang ý nghĩa tích cực hơn. Nó biểu thị một số lượng nhỏ nhưng đủ để đáp ứng mục đích hoặc vừa đủ đối với nhu cầu. "A few" thường được sử dụng để diễn đạt sự đủ đầy hay dư đủ của một số ít.

Ví dụ: I have a few friends coming over tonight. (Tối nay tôi có một vài người bạn đến chơi nhà.)

Trong ví dụ này, "a few" cho thấy rằng có một số lượng nhỏ nhưng đủ để tạo ra một cuộc gặp gỡ.

4. Kết luận

 

Danh từ đi kèm

Sắc thái

Ví dụ

Few

Danh từ (N) số nhiều đếm được 

Tiêu cực

Few students passed the difficult exam.

(Ít học sinh đỗ được kỳ thi khó nhằn này.)

A few

Danh từ (N) số nhiều đếm được 

Tích cực 

We still have a few days left before the deadline. 

(Chúng ta vẫn còn một vài ngày trước hạn cuối.)

Xem thêm:

📍[PRACTICAL ENGLISH] NGỮ PHÁP TIẾNG ANH A-Z - NẮM LÒNG 100 NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG

📍KHÓA HỌC COMPLETE TOEIC - RÚT GỌN X3 QUÁ TRÌNH HỌC

📍KHÓA HỌC IELTS FUNDAMENTALS - NẮM VỮNG KIẾN THỨC NỀN CHO NGƯỜI MỚI

II. Little và A little là gì?

1. Little là gì? Cách dùng Little?

Little trong tiếng Anh có nghĩa là một ít, không nhiều. Nó thường được sử dụng để chỉ sự thiếu thốn hoặc mức độ ít của một vật, người hoặc sự việc. Từ "little" thường đi với danh từ không đếm được, mang ý nghĩa tiêu cực và thể hiện mức độ thiếu hụt hoặc không đủ.

Little + N không đếm được

Ví dụ: 

  • There is little milk in the fridge. (Trong tủ lạnh còn rất ít sữa.)

→ Ở đây, "little" cho thấy rằng số lượng sữa là rất ít, có thể không đủ cho nhu cầu.

cách dùng little

Cách dùng little trong tiếng Anh

2. A little là gì? Cách dùng A little?

A little trong tiếng Anh có nghĩa là một chút, một ít nhỏ. Tương tự như little, a little cũng thường được sử dụng để chỉ sự thiếu thốn hoặc mức độ ít của một vật, người hoặc sự việc, đi kèm với danh từ không đếm được. Tuy nhiên, a little mang ý nghĩa tích cực hơn và thể hiện mức độ đủ nhỏ nhưng vừa đủ để đáp ứng mục đích cụ thể.

A little + N không đếm được

Ví dụ: 

  • There is a little sugar left in the jar. (Còn một chút đường trong hũ.)

→ Trong ví dụ này, "a little" cho thấy rằng vẫn còn một ít đường, nhưng đủ để sử dụng cho mục đích cụ thể.

cách dùng a little

Cách dùng a little trong tiếng Anh

3. Phân biệt Little và A little 

Little A little là hai cụm từ trong tiếng Anh mang ý nghĩa tương tự nhưng lại mang những sắc thái khác nhau:

  • Little: thường được sử dụng để chỉ sự thiếu thốn hoặc mức độ ít của một vật, người hoặc sự việc, mang sắc thái tiêu cực.

→ Ví dụ: There is little water left in the bottle. (Còn rất ít nước trong chai.)

Trong ví dụ này, "little" ám chỉ rằng còn rất ít nước, sắp hết sạch nước, có thể ám chỉ nên đi lấy thêm nước.

phân biệt little a little

  • A little: cũng mang ý nghĩa chỉ sự thiếu thốn hoặc mức độ ít của một vật, người hoặc sự việc, tuy nhiên mang ý nghĩa tích cực hơn và thể hiện mức độ vừa đủ để đáp ứng mục đích cụ thể

→ Ví dụ: I have a little time before the meeting. (Tôi còn một chút thời gian trước cuộc họp.)

Trong ví dụ này, " a little" mang ý nghĩa rằng, chủ thể còn một chút thời gian ngắn trước cuộc họp, tuy nhiên vừa đủ để có thể chuẩn bị trước hoặc làm gì đó,.. 

phân biệt little a little

4. Kết luận

 

Danh từ đi kèm

Sắc thái

Ví dụ

Little

Danh từ (N) không đếm được

Tiêu cực

He has little experience in public speaking.

(Anh ấy có rất ít nhiều kinh nghiệm nói trước công chúng.)

A little 

Danh từ (N) không đếm được 

Tích cực 

I have a little money saved for emergencies.

(Tôi đã tiết kiệm được một chút tiền dành cho những tình huống khẩn cấp.)

III. Một số dạng khác của Few và Little 

Ngoài ra, STUDY4 cũng muốn giới thiệu cho bạn dạng so sánh của Few và Little:

1. Dạng so sánh của Few

Bạn thường được sử dụng dạng so sánh của few khi bạn muốn so sánh số lượng giữa hai hoặc nhiều hơn đối với các đối tượng đếm được. Chính vì thế, nó sẽ đi kèm với danh từ đếm được.

So sánh hơn: Fewer

There are fewer people in the second group than in the first group.

(Có ít người hơn trong nhóm thứ hai so với nhóm thứ nhất.)

So sánh nhất: Fewest

Out of all the options, this one has the fewest drawbacks.

(Trong tất cả các lựa chọn, lựa chọn này có ít nhược điểm nhất.)

2. Dạng so sánh của Little

Dạng so sánh của less thường được sử dụng khi bạn muốn so sánh lượng hoặc mức độ của hai hoặc nhiều hơn các đối tượng không đếm được. Chính vì thế, nó sẽ đi kèm với danh từ không đếm được.

So sánh hơn: Less

She had less money than her friend.

(Cô ấy có ít tiền hơn bạn của cô ấy.)

So sánh nhất: Least

Out of all the options, this one has the least impact.

(Trong tất cả các lựa chọn, lựa chọn này ảnh hưởng ít nhất.)

Lời kết

Trên đây, STUDY4 đã chia sẻ cho bạn các kiến thức xoay quanh few, a few, little và a little và cách phân biệt chúng rồi đó!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào, hãy bình luận bên dưới để STUDY4 giải đáp cho bạn nhé!

Xem thêm:

📍[PRACTICAL ENGLISH] NGỮ PHÁP TIẾNG ANH A-Z - NẮM LÒNG 100 NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG

📍KHÓA HỌC IELTS FUNDAMENTALS - NẮM VỮNG KIẾN THỨC NỀN CHO NGƯỜI MỚI

📍KHÓA HỌC COMPLETE TOEIC - RÚT GỌN X3 QUÁ TRÌNH HỌC