Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. Do you know something about robots?

2. Did you like any film that has a robot in it when you were a child?

3. Do you use robots in your daily life?

4. Will you be comfortable if you are in a car driven by a robot?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples

1. Do you know something about robots?

Bạn có biết gì về robot không?

"I know that robots are machines that are designed to perform tasks autonomously or semi-autonomously. They come in various shapes and sizes, and they are widely used in today's world. For example, robots are commonly used in manufacturing industries to assemble products with precision and efficiency.”

Từ vựng:

 • autonomously (adv): tự động
 • semi-autonomously (adv): (gần như) bán tự động
 • manufacturing (n): sự sản xuất
 • assemble (v): tập hợp, lắp ráp
 • precision (n): sự chuẩn xác

Bài dịch:

Tôi biết rằng robot là những cỗ máy được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ một cách tự động hoặc bán tự động. Chúng có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong thế giới ngày nay. Ví dụ, robot thường được sử dụng phổ biến trong các ngành sản xuất để lắp ráp sản phẩm với độ chính xác và hiệu quả.

2. Did you like any film that has a robot in it when you were a child?

Bạn có thích bộ phim nào có robot khi bạn còn nhỏ không?

"When I was a child, I really enjoyed the film 'Wall-E.' It's an animated movie about a cute robot named Wall-E who collects trash on a deserted Earth. The story was heartwarming, and I loved how the filmmakers portrayed the relationship between Wall-E and another robot named EVE."

Từ vựng:

 • deserted (adj): hoang vắng, bỏ trống
 • heartwarming (adj): cảm động

Bài dịch:

Khi còn nhỏ, tôi rất thích phim 'Wall-E.' Đây là bộ phim hoạt hình kể về chú robot dễ thương tên Wall-E chuyên thu gom rác trên Trái đất hoang vắng. Câu chuyện thật cảm động và tôi thích cách các nhà làm phim miêu tả mối quan hệ giữa Wall-E và một robot khác tên là EVE.

luyện ielts speaking online study4

3. Do you use robots in your daily life?

Bạn có sử dụng robot trong cuộc sống hàng ngày không?

“No, I don't use robots in my daily life. While I'm aware of their presence in various industries like manufacturing and healthcare, I personally don't have a robot at home or rely on one for everyday tasks. My daily routine doesn't involve interactions with robots.

Từ vựng:

 • industry (n): ngành công nghiệp
 • healthcare (n): sự chăm sóc sức khỏe
 • routine (n): lịch trình

Bài dịch:

Không, tôi không sử dụng robot trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù tôi biết về sự hiện diện của chúng trong các ngành công nghiệp khác nhau như sản xuất và chăm sóc sức khỏe, nhưng cá nhân tôi không có robot ở nhà hoặc dựa vào robot cho các công việc hàng ngày. Lịch trình hàng ngày của tôi không liên quan đến việc tương tác với robot.

4. Will you be comfortable if you are in a car driven by a robot?

Liệu bạn có thấy thoải mái khi ngồi trên ô tô do robot điều khiển không?

"Yes, I think I would be comfortable in a car driven by a robot. While it might feel unusual at first, I trust that autonomous vehicles are designed with safety in mind. They eliminate human errors, making the road safer."

Từ vựng:

 • unusual (adj): lạ lẫm, không quen
 • autonomous (adj): tự động

Bài dịch:

Có, tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi ngồi trên một chiếc ô tô do robot điều khiển. Mặc dù ban đầu có thể cảm thấy lạ lẫm nhưng tôi tin tưởng rằng các phương tiện tự động được thiết kế có tính đến sự an toàn. Chúng loại bỏ lỗi của con người, làm cho con đường trở nên an toàn hơn.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Robots”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS SPEAKING CỦA STUDY4👈

📢TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT BAND ĐIỂM MƠ ƯỚC: