Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 sample topic: Losing Things

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions - Các câu hỏi

1. Do you often lose things?

2. What can we do to avoid losing things?

3. Why do some people tend to lose things more often than others?

4. What would you do if you find something lost by others?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples - Câu trả lời mẫu

1. Do you often lose things?

Bạn có thường xuyên làm mất đồ không?

"Sometimes I misplace things like my keys or phone, especially when I'm in a hurry. It's not super frequent, but every once in a while, I find myself searching around the house or retracing my steps to find what I misplaced."

Từ vựng:

 • misplace (v): để không đúng chỗ, thất lạc đồ đạc
 • retrace (v): dò lại, truy cứu

Bài dịch:

Đôi khi tôi để không đúng chỗ những thứ như chìa khóa hay điện thoại, đặc biệt là khi tôi đang vội. Việc này không quá thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng, tôi lại thấy mình đang tìm kiếm xung quanh nhà hoặc dò lại những bước chân của mình để tìm những thứ mình đã đặt nhầm chỗ.

2. What can we do to avoid losing things?

Chúng ta có thể làm gì để tránh bị mất đồ?

"To avoid misplacing items, I think having designated spots for belongings is helpful. Using organizers, like trays or bins, can keep things in order. Besides, regularly checking pockets or bags and being mindful of where we place items can minimize the chances of losing them."

Từ vựng:

 • designate (v): chỉ định, chọn lựa
 • belonging (n): đồ đạc (có chủ)
 • organizer (n): vật dụng sắp xếp, ngăn nắp

Bài dịch:

Để tránh thất lạc đồ đạc, tôi nghĩ việc có những chỗ dành riêng cho đồ đạc là rất hữu ích. Sử dụng các vật dụng sắp xếp như khay hoặc thùng, có thể giữ mọi thứ ngăn nắp. Ngoài ra, việc thường xuyên kiểm tra túi, túi và để ý đến nơi chúng ta đặt đồ có thể giảm thiểu nguy cơ thất lạc.

3. Why do some people tend to lose things more often than others?

Tại sao một số người có xu hướng đánh mất đồ đạc thường xuyên hơn những người khác?

"Some people might be more forgetful or easily distracted. Maybe it's their busy lifestyles or they don't have a specific place for everything. Some people just have a knack for misplacing things more often than others—it's all part of our individual quirks!"

Từ vựng:

 • forgetful (adj): hay quên
 • distracted (adj): phân tâm
 • quirk (n): thói quen, tính cách

Bài dịch:

Một số người có thể hay quên hơn hoặc dễ bị phân tâm. Có thể đó là do lối sống bận rộn của họ hoặc họ không có một nơi cụ thể cho mọi thứ. Một số người chỉ có sở trường để quên đồ đạc thường xuyên hơn những người khác - đó đều là một phần thói quen của mỗi cá nhân chúng ta!

4. What would you do if you find something lost by others?

Bạn sẽ làm gì nếu tìm thấy thứ gì đó bị người khác đánh mất?

"If I find something lost by someone else, I'd try to return it to its owner. Maybe I'd check if there's any identification or contact information. Otherwise, I'd hand it over to a nearby authority or lost-and-found. It's essential to help others out when we can."

Từ vựng:

 • identification (n): thông tin nhận dạng, sự nhận diện
 • contact (n/v): liên hệ, liên lạc
 • authority (n): thẩm quyền
 • lost-and-found (n): nơi chứa đồ thất lạc

Bài dịch:

Nếu tôi tìm thấy thứ gì đó bị người khác đánh mất, tôi sẽ cố gắng trả lại cho chủ nhân của nó. Có lẽ tôi sẽ kiểm tra xem có thông tin nhận dạng hoặc liên lạc nào không. Nếu không, tôi sẽ giao nó cho cơ quan có thẩm quyền gần đó hoặc nơi chứa đồ thất lạc. Điều cần thiết là giúp đỡ người khác khi chúng ta có thể.

👉Tham khảo một số khóa học của STUDY4:

1️⃣Khóa học [IELTS Intensive Speaking] Thực hành luyện tập IELTS Speaking

🎯Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên đang target band 6.0+ Speaking

📋Làm quen với các chủ đề thường gặp trong Part 1, 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking với hơn 200 bài samples mẫu từ cựu giám khảo IELTS và giáo viên chuyên môn cao (Mitchell Mckee)

📢Luyện tập phát âm và thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing

📈Cải thiện vượt bậc vốn từ vựng, ngữ pháp, và cách xây dựng cấu trúc câu trả lời IELTS Speaking với các dạng bài tập phong phú đa dạng

2️⃣Khóa chấm chữa IELTS Writing & Speaking - Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+)

📝Tất cả bài làm sẽ được chấm chữa bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ (Âu, Mỹ hoặc Úc) có bằng Master ngành ngôn ngữ/văn học/lịch sử, chứng chỉ dạy học TESOL/CELTA/TEFL/IELTS Cambridge và kinh nghiệm dạy IELTS/TOEFL trên 5 năm.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Losing Things”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!