Cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 2

Phần thi IELTS Writing đã và đang là một trong những phần thi “hóc búa” nhất đối với các sĩ tử trong kỳ thi IELTS. Trong đó, IELTS Writing Task 2 thường được chú trọng hơn do chiếm nhiều phần trăm số điểm hơn Task 1, chính vì vậy Task 2 sẽ được dành nhiều thời gian hơn Task 1. Tuy nhiên, 40 phút vẫn không phải là một khoảng thời gian dài, nhiều thí sinh vì vậy mà cũng gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài viết Task 2. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 2 sao cho hiệu quả mà vẫn nhanh chóng để tiết kiệm thời gian làm bài nhé!

I. Giới thiệu chung về IELTS Writing Task 2

1. IELTS Writing Task 2 là gì?

IELTS Writing Task 2 nằm trong phần thi kỹ năng Writing của kỳ thi IELTS. Trong IELTS Writing Task 2, thí sinh được yêu cầu viết một bài luận ngắn (essay) về một chủ đề cụ thể. Task 2 thường yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm của mình về một vấn đề, sau đó cung cấp lập luận và bằng chứng/ ví dụ để hỗ trợ ý kiến của mình. 

Thí sinh sẽ có khoảng 40 phút để hoàn thành phần thi này. Khi tính điểm phần thi IELTS Writing, Task 2 sẽ chiếm 2/3 tổng điểm, và 1/3 còn lại đến từ Task 1. Ngoài ra, bạn cũng cần viết tối thiểu 250 từ đối với bài viết Writing Task 2. 

Cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 2

2. Format của một bài IELTS Writing Task 2 

Một bài viết IELTS Writing Task 2 chuẩn sẽ bao gồm 3 phần:

 • Introduction (Mở bài): Phần mở bài nên cung cấp các thông tin cơ bản về chủ đề và thể hiện quan điểm cá nhân của người viết. 
 • Bodys (Thân bài): Trong các đoạn văn thuộc phần thân bài, thí sinh nên tập trung vào một ý tưởng hoặc luận điểm cụ thể trong mỗi đoạn và cung cấp ví dụ để minh chứng. 
 • Conclusion (Kết luận): Phần kết luận nên tổng hợp các ý chính đã được trình bày và nhắc lại lần nữa luận điểm chính của bài viết.

3. Các dạng bài thường xuất hiện trong IELTS Writing Task 2 

Những dạng bài dưới đây là những dạng bài thường xuyên xuất hiện nhất trong phần thi Writing Task 2: 

 • Opinion essays/Agree or Disagree essays - Bài luận về Ý kiến
 • Discussion essays - Bài luận Thảo luận
 • Advantages and Disadvantages essays - Bài luận về Ưu điểm và Nhược điểm
 • Cause/Problem and Solution essays - Bài luận về Vấn đề và Giải pháp
 • Two-part question essays - Bài luận gồm hai phần câu hỏi

II. Introduction trong IELTS Writing Task 2

1. Introduction trong IELTS Writing Task 2 là gì?

Phần mở đầu (Introduction) trong IELTS Writing Task 2 là phần đầu tiên của bài luận, nơi bạn giới thiệu chủ đề mà bạn sẽ thảo luận và trình bày quan điểm của mình. Thông thường, phần mở đầu bao gồm hai phần chính:

 • Giới thiệu chủ đề chính trong bài (General Statement): Thí sinh sẽ viết khoảng 1 -2 câu tóm tắt ngắn gọn về chủ đề mà bài viết của bạn sẽ đề cập. Điều này sẽ giúp người đọc dễ dàng định hình và nắm bắt được chủ đề bạn muốn nhắc tới. 
 • Tuyên bố quan điểm (Thesis Statement): Thí sinh sẽ trình bày quan điểm của mình đối với vấn đề hoặc câu hỏi được đề cập trong đề bài. Đây là phần quan trọng nhất của phần mở đầu, nơi bạn xác định rõ ràng quan điểm của mình và chỉ ra rằng bạn sẽ xây dựng luận điểm hỗ trợ quan điểm đó trong phần thân bài.

Phần mở đầu bài viết cần phải ngắn gọn, nhưng không vì thế mà nó kém quan trọng vì một mở đầu tốt sẽ tạo ra cơ sở vững chắc cho toàn bộ bài viết của bạn.

Introduction trong IELTS Writing Task 2 là gì?

2. Tại sao nên học một template cố định để viết Introduction trong IELTS Writing Task 2?

Trong một khoảng thời gian ngắn (40 phút), bạn cần lên ý tưởng, sắp xếp hệ thống luận điểm, luận cứ sao cho hợp lý đồng thời viết bài và dành ra một vài phút để check lại bài viết. Chính vì vậy, việc sử dụng template mẫu để viết Introduction trong IELTS Writing Task 2 sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn. 

Khi bạn đã có một template theo khung viết cố định, bạn sẽ có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng suy nghĩ đáng kể trong quá trình lên ý tưởng cho phần mở đầu. Hơn nữa, template cũng giúp đảm bảo rằng bài viết sẽ có một cấu trúc logic và tổ chức rõ ràng từ đầu. Bằng cách này, người viết có thể tập trung vào việc phát triển lập luận và cung cấp ví dụ hợp lý trong phần thân bài, thay vì mất thời gian để suy nghĩ về cách bắt đầu mỗi bài viết sao cho hoàn chỉnh. Do đó, việc sử dụng template mẫu có thể giúp tăng cường hiệu suất và chất lượng của bài viết trong kỳ thi IELTS Writing Task 2.

III. Cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 2

Hãy cùng tham khảo cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 2 hay và nhanh nhất dưới đây nhé!

1. Cách viết câu General Statement trong Introduction của bài Writing Task 2 

Ta cùng đến với cách viết câu General Statement trong mở bài - nằm ở vị trí câu đầu tiên của phần này. 

Chức năng chính của câu General Statement là dùng từ ngữ khác nhau (paraphrase) để diễn đạt lại ý chính của đề bài và có thể đưa ra thông tin chung về chủ đề đó nếu muốn. 

Kỹ thuật chính để viết General Statement là "paraphrasing", tức là sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu mới nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa của đề bài ban đầu. Trong quá trình này, người viết thay thế các từ hoặc điều chỉnh cấu trúc câu mà không làm thay đổi ý nghĩa gốc. 

Để giúp bạn, dưới đây là một số cách paraphrase trong Introduction Writing Task 2 - câu General Statement bạn có thể tham khảo nhé:

1.1. General Statement cho quan điểm (opinions)

Đề bài nêu một quan điểm:

 • It is true that
 • In recent years
 • Nowadays,
 • It is argued that
 • Many/some people say/think/believe/argue

Ví dụ: In recent years, opinions on the role of technology in education have diverged, with some advocating for its integration into classrooms, while others express concerns about its potential drawbacks.

Đề bài nêu hai quan điểm trái chiều:

 • Some people are of the opinion that … However, others believe that …
 • Opinions are divided on whether (view 1) or (view 2)
 • People have different views about whether … or …

Ví dụ: In recent years, the topic of immigration has sparked debates worldwide, with some advocating for stricter border controls, while others argue for more inclusive immigration policies.

Cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 2

1.2. General Statement cho sự thật (facts)

 • Something has gained increasing popularity among...
 • It is widely/ commonly believed that…
 • It is no doubt true that… 

Ví dụ: In recent years, the concept of remote work has gained increasing popularity among professionals worldwide, reflecting a shift in workplace dynamics and attitudes towards traditional office settings.

Lưu ý: Khi viết General Statement, bạn cần phải đảm bảo không thay đổi ý nghĩa của câu ban đầu, không thêm thông tin mới không có trong câu gốc cũng như không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào.

2. Cách viết câu Thesis Statement trong Introduction của bài Writing Task 2 

Tiếp theo, ta cùng đến với cách viết câu Thesis Statement trong mở bài. 

Chức năng chính của câu Thesis Statement của IELTS Writing Task 2 là cung cấp một câu trả lời rõ ràng và trực tiếp cho câu hỏi được đề bài đưa ra, thông qua việc nêu quan điểm cá nhân hoặc tóm tắt các ý chính của bài viết. 

Để viết một câu Thesis Statement hiệu quả, trước hết, người viết cần xác định chính xác dạng câu hỏi mà đề bài đưa ra. Tổng cộng, ta có 5 dạng bài chính trong Writing Task 2: Opinion/ Agree or Disagree, Discussion, Advantages and Disadvantages, Cause/Problem and Solution, và Two-part Question. 

Sau đó, ta sẽ dựa vào các action word trong câu hỏi để xác định được những câu hỏi cần trả lời. Một câu Thesis Statement cần ngắn gọn, cô đọng và thể hiện một quan điểm rõ ràng. Đặc biệt, quan điểm này cần được duy trì và thống nhất trong toàn bộ bài viết, tránh tình trạng không thống nhất quan điểm khi viết. 

Cách Paraphrase trong Introduction Writing Task 2

Ví dụ: Câu Thesis Statement trong dạng bài Advantages and Disadvantages

→ From my point of view, the utilization of renewable energy sources presents various benefits, including reduced environmental impact and energy sustainability, yet it also poses challenges such as initial investment costs and intermittency issues.

IV. Cách viết Introduction Writing Task 2 theo từng dạng bài cụ thể

Mỗi một dạng bài sẽ có một template Introduction Writing Task 2 cụ thể. Tuy nhiên, do dạng bài Two-part question không có format hay dấu hiệu cụ thể nào cả, nên ta sẽ kết hợp linh hoạt các template của 4 dạng bài còn lại khi gặp dạng Two-part question trong phòng thi. 

1. Cách viết Introduction cho dạng bài Opinion/ Agree or Disagree

Dạng câu hỏi Opinion/ Agree or Disagree yêu cầu người viết phải thể hiện quan điểm cá nhân của mình sau khi đã được cung cấp một quan điểm nhất định. Các câu hỏi có thể dùng để nhận biết dạng bài này bao gồm:

 • To what extent is this a positive or negative development?
 • To what extent do you agree or disagree?
 • Do you agree or disagree?
 • What is your opinion?

Để viết mở đầu một bài viết cho dạng bài Opinion/ Agree or Disagree, người viết thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn cần viết một câu General Statement để paraphrase lại đề bài và nêu ra thông tin chung về chủ đề đó nếu muốn. 

Bước 2: Hãy viết một câu Thesis Statement trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài, thể hiện sự đồng ý hoàn toàn, không đồng ý hoàn toàn hoặc đồng ý một phần với ý kiến được đề cập.

 • Đồng ý hoàn toàn: Bạn có thể sử dụng cấu trúc như "Personally, I agree that…" hoặc "I strongly agree with this idea".
 • Hoàn toàn không đồng ý: Bạn có thể sử dụng cấu trúc như "Many people argue that… However, I believe that…" hoặc "I strongly disagree with this idea".
 • Đồng ý một phần (50/50): Bạn có thể sử dụng cấu trúc như "To a certain extent I agree that… However, I also believe that…" hoặc "I partly agree with this idea".

Cách viết Introduction cho dạng bài Opinion/ Agree or Disagree

Ví dụ: When a new town is planned, it is more important to develop public parks and sports facilities than shopping centers for people to spend their free time in. To what extent do you agree or disagree?

 • Đồng ý hoàn toàn:

→ General Statement: In contemporary urban planning discussions, the allocation of resources between public parks and sports facilities versus shopping centers has emerged as a contentious issue. While some advocate for prioritizing the development of recreational spaces for community use, others argue in favor of focusing on commercial establishments. 

→ Thesis Statement: Personally, I strongly agree that when planning a new town, the emphasis should be placed on the creation of public parks and sports facilities over shopping centers.

 • Hoàn toàn không đồng ý:

→ General Statement: The allocation of resources between public parks and sports facilities and shopping centers in urban planning for new towns is a topic of ongoing debate.

→ Thesis Statement: While some argue for prioritizing the development of shopping centers, I strongly disagree and believe that the focus should be on enhancing public parks and sports facilities for the well-being and recreational needs of the community.

 • Đồng ý một phần (50/50)

→ General Statement: Urban planning for new towns involves deliberations on resource allocation between public parks, sports facilities, and shopping centers. 

→ Thesis Statement: While enhancing public parks and sports facilities is essential for community well-being, I believe that allocating some resources to develop shopping centers can also contribute positively to the recreational needs and social dynamics of the town.

2. Cách viết Introduction cho dạng bài Discussion

Dạng bài Discussion yêu cầu người viết thảo luận về hai quan điểm trái chiều của một vấn đề cụ thể và phải đưa ra quan điểm cá nhân, thường là ủng hộ một trong hai quan điểm đã được đề cập. Các câu hỏi có thể dùng để nhận biết dạng bài này bao gồm:

 • Discuss both sides and give your own opinion.
 • Discuss these two views and give your opinion.
 • Discuss these two points of view and give your opinion.

Để viết mở đầu một bài viết cho dạng bài Discussion, người viết thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn cần viết một câu General Statement để paraphrase lại đề bài và nêu ra thông tin chung về chủ đề đó nếu muốn. 

Bước 2: Hãy viết một câu Thesis Statement trả lời trực tiếp và rõ ràng câu hỏi của đề bài, cho biết bạn ủng hộ hoặc đồng ý với quan điểm nào trong hai quan điểm được đề cập trong đề bài, sử dụng các cấu trúc câu thể hiện sự đồng ý tương tự như trong loại bài viết Opinion/ Agree or Disagree.

Lưu ý: Nếu trong đề bài có cụm từ “give your opinion”, hãy chú ý tới việc nêu thêm cả quan điểm của bạn. Còn trong trường hợp đề bài không có cụm từ đó, hãy chỉ nêu ý kiến khách quan về hai quan điểm trong đề bài. 

Cách viết Introduction cho dạng bài Discussion

Ví dụ

 • Some people think that cultural traditions may be destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others believe it is the only way to save these traditions. Discuss both views and give your opinion.

→ General Statement: Some individuals argue that commercializing cultural traditions for profit tarnishes their authenticity and cultural significance, while others assert that monetizing these traditions is essential for their survival. 

→ Thesis Statement: I believe that both viewpoints hold merit to a certain degree.

 • Some people believe that children have the freedom to make mistakes, while others argue that adults should prevent them from doing so. Discuss both views and give your own opinion.

→ General Statement: The debate on child development revolves around whether children should have the freedom to make mistakes or if adults should intervene to prevent errors. 

→ Thesis Statement: In my opinion, both perspectives offer valid insights, and striking a balance between these viewpoints is crucial.

3. Cách viết Introduction cho dạng bài Advantages and Disadvantages

Dạng bài Advantages and Disadvantages là dạng bài yêu cầu thí sinh phải trình bày các ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề cụ thể. Thí sinh có thể nhận biết dạng bài này qua các câu hỏi như:

 • What are the advantages and disadvantages of this trend?
 • Do the advantages outweigh the disadvantages?
 • Do the benefits outweigh the drawbacks?
 • Is this a positive or negative development/ trend?

Để viết mở đầu một bài viết cho dạng bài Advantages and Disadvantages, người viết thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn cần viết một câu General Statement để paraphrase lại đề bài và nêu ra thông tin chung về chủ đề đó nếu muốn. 

Bước 2: Hãy viết một câu Thesis Statement trả lời trực tiếp và rõ ràng câu hỏi về lợi ích và bất lợi của sự việc trong đề bài, có thể bắt đầu bằng các cụm từ “From my perspective”, “From my viewpoint”, ‘Personally’, hay “In my opinion”.

Cách viết Introduction cho dạng bài Advantages and Disadvantages

Ví dụ

 • Some people think that good health is very important to every person, so medical services should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages?

→ General Statement: Private healthcare services have become increasingly prevalent in many parts of the world, and whether their advantages outweigh the disadvantages is a subject of ongoing debate. 

→ Thesis Statement: In my view, the advantages of private healthcare do indeed outweigh the disadvantages.

 • Nowadays it is easy to apply for and be given a credit card. However, some people experience problems when they are not able to pay their debts back. Do the advantages of credit cards outweigh the disadvantages?

→ General Statement: In the modern era, obtaining a credit card has become a simple process, granting individuals greater access to funds and enabling them to make purchases with ease. 

→ Thesis Statement: Despite the potential issues that may arise for those unable to repay their debts, I believe the advantages of credit cards significantly outweigh the disadvantages.

4. Cách viết Introduction cho dạng bài Cause/Problem and Solution

Dạng bài Cause/ Problem and Solution là dạng bài yêu cầu thí sinh phải trình bày các nguyên nhân gây ra vấn đề, các hậu quả phát sinh và các giải pháp giúp cải thiện vấn đề. Thí sinh có thể nhận biết dạng bài này qua các câu hỏi như:

 • What are the problems associated with this development?
 • What are the causes/reasons? 
 • Why is it the case?
 • What can be done to…?
 • What measures should be taken to…?

Để viết mở đầu một bài viết cho dạng bài Cause/Problem and Solution, người viết thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn cần viết một câu General Statement để paraphrase lại đề bài và nêu ra thông tin chung về chủ đề đó nếu muốn. 

Bước 2: Hãy viết một câu Thesis Statement trả lời trực tiếp và rõ ràng câu hỏi về nguyên nhân/ vấn đề, các hệ quả và giải pháp bạn sẽ đưa ra trong bài. 

Cách viết Introduction cho dạng bài Cause/Problem and Solution

Ví dụ:

 • Young people today know more about international pop and film stars than they do about famous people in their own country's history. Why is this? What can be done to increase young people's interest in famous people from their country's history?

→ General Statement: In the modern world, it is undeniable that young people often possess a greater knowledge of international pop and film stars compared to famous figures from their own country's history. 

→ Thesis Statement: This phenomenon can be attributed to several key factors, and some measures can be taken to address this issue.

 • Many people like to eat unhealthy food even though they know it's bad for them. Why is this? What is an effective way to improve people's healthy eating habits?

→ General Statement: Unhealthy eating habits persist in many societies, despite widespread knowledge of their detrimental effects. 

→ Thesis Statement: This phenomenon can be attributed to several interconnected factors, and there are some potential measures to address this concern.

V. Những lưu ý khi viết Introduction trong IELTS Writing Task 2 

Lưu ý khi viết mở bài trong IELTS Writing Task 2

Để viết một phần mở bài hiệu quả và nhanh chóng trong IELTS Writing Task 2, thí sinh cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Không nên dành quá nhiều thời gian cho mở bài (tối đa là 5 phút) để có đủ thời gian cho phần thân bài - phần quan trọng nhất của bài viết. Bạn nên học thuộc trước các template cho từng dạng bài để tiết kiệm thời gian khi vào phòng thi. 
 • Luôn áp dụng cấu trúc mở bài khoảng 2-3 câu gồm General Statement và Thesis Statement.
 • Không chép lại y hệt từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong đề bài xuống mở bài để tránh mất điểm, bạn nên học trước các cách paraphrase trong Introduction Writing Task 2 theo từng dạng bài mà STUDY4 đã hướng dẫn ở trên. 
 • Tránh hiểu sai vấn đề hoặc xác định sai chủ đề chính của đề bài. 
 • Không tự thêm hoặc bớt ý trong quan điểm gốc của đề bài.
 • Nên cố gắng tạo sự ấn tượng trong phần mở bài để thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu.
 • Sử dụng từ ngữ trang trọng và học thuật, phù hợp với chủ đề của đề bài. 

Lời kết

Trên đây STUDY4 cung cấp cho bạn Cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 2 theo từng dạng bài cụ thể rồi đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào, hãy bình luận bên dưới để STUDY4 giải đáp cho bạn nhé