Các tiêu chí chấm IELTS Writing

IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ vô cùng quen thuộc tại Việt Nam. Hiện nay, không chỉ đối với du học sinh mà còn rất nhiều các bạn trẻ cũng có mong muốn sử dụng IELTS để xét tuyển đại học hoặc xin việc tại nước ngoài. Trong IELTS bao gồm 4 kỹ năng tương ứng với 4 bài thi riêng biệt: Listening (Nghe), Reading (Đọc), Writing (Viết) và Speaking (Nói). 

Trong đó, phần Writing thường được coi là một trong những phần thi khó khăn nhất, đòi hỏi thí sinh không chỉ viết một đoạn văn bình thường mà phải đưa ra quan điểm, nêu rõ lập luận của bản thân và có khả năng khái quát, quan sát biểu đồ. Để thành công chinh phục phần thi "khó nhằn" này, hiểu rõ các tiêu chí đánh giá IELTS Writing và xây dựng chiến lược học tập phù hợp là rất quan trọng.

I. Cấu trúc đề thi IELTS Writing 

Phần thi IELTS Writing của kỳ thi IELTS gồm hai bài thi quan trọng: Task 1 và Task 2. Tổng cộng, thí sinh có 60 phút để hoàn thành cả hai phần. 

Task 1 yêu cầu thí sinh viết ít nhất 150 từ, trong khi Task 2 yêu cầu tối thiểu 250 từ. Đối với hình thức thi IELTS Academic, nội dung các bài thi thường xoay quanh các lĩnh vực học thuật hay những vấn đề trong xã hội hiện nay. 

Cả hai phần thi cần phải viết bằng văn phong trang trọng, chính xác và mạch lạc, tuân thủ các tiêu chuẩn viết của bài thi IELTS Academic. 

1. IELTS Writing Task 1

Đối với phần Task 1 của bài thi IELTS Writing yêu cầu thí sinh phân tích các loại biểu đồ như đồ thị, bảng, sơ đồ hoặc biểu đồ có liên quan đến một lĩnh vực cụ thể.

Xem thêm: Các dạng bài IELTS Writing Task 1 và hướng dẫn cách làm chi tiết

Trong phần này, thí sinh cần thực hiện việc so sánh và đối chiếu thông tin từ các biểu đồ dựa trên những yếu tố mà họ xem là quan trọng nhất. Bài viết cần chứa các thông tin miêu tả, tóm tắt hoặc giải thích dữ liệu bằng lời văn của thí sinh.

Ngoài ra, phần thi này có thể yêu cầu thí sinh mô tả và giải thích dữ liệu, diễn giải các giai đoạn của một quá trình, trình bày cách hoạt động của một thiết bị cụ thể hoặc mô tả một sự kiện cụ thể.

Ví dụ: Cam 18 Test 1

Xem thêm phân tích đầy đủ bài mẫu này + từ vựng + bài dịch: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Band 8.0+ - Line Graph

2. IELTS Writing Task 2

Trong phần Task 2 của bài thi IELTS Writing, thí sinh sẽ được cung cấp một vấn đề hoặc một câu hỏi.

Xem thêm: IELTS Writing Task 2 - Dạng bài thường gặp và cách làm bài chi tiết

Nhiệm vụ của họ là viết một bài luận ngắn trình bày quan điểm cá nhân, sau đó chứng minh, bổ trợ quan điểm đó bằng luận cứ, số liệu, ví dụ và thông tin thích hợp dựa trên sự hiểu biết của bản thân.

Ví dụ: Cam 18 Test 1

Xem thêm phân tích đầy đủ bài mẫu này + từ vựng + bài dịch: Bài mẫu IELTS Writing Band 8.0+ - Topic: Science

II. Các tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing 

1. Tham khảo bảng IELTS Writing Band Descriptors

Dưới đây là Tiêu chí chấm điểm bài thi Academic và General Training được công bố chính thức. 

Task 1:

Task 2:

2. Bốn tiêu chí chấm điểm IELTS Writing

Band điểm IELTS Writing 

Phần thi IELTS Writing sẽ kiểm tra kỹ năng viết của thí sinh dựa trên hai bài viết. Điểm số của phần thi được đánh giá dựa trên khả năng thể hiện của thí sinh theo các tiêu chí sau:

 • Task Response (hay Task Achievement) (25%): Điểm này nhằm đánh giá khả năng trả lời đúng trọng tâm đề bài và các lập luận tập trung xoay quanh câu hỏi chính của đề bài. Để đạt điểm cao,  bài viết cần nêu rõ dẫn chứng và luận điểm thuyết phục.
 • Coherence and Cohesion (25%): Tiêu chí này đánh giá độ mạch lạc và tính liên kết của các câu trong bài viết, bao gồm sự tổ chức luận điểm hợp lý và sự liên kết giữa các ý trong bài.
 • Lexical Resource (25%): Điểm này dựa trên khả năng sử dụng từ vựng và có vốn từ phong phú của thí sinh, bao gồm sử dụng từ ngữ thích hợp, đa dạng và không mắc lỗi chính tả.
 • Grammatical Range and Accuracy (25%): Tiêu chí này nhằm kiểm tra sự đa dạng và tính chính xác trong việc sử dụng linh hoạt cấu trúc ngữ pháp trong bài viết và tránh mắc cái lỗi sai căn bản về ngữ pháp.

Mỗi tiêu chí đóng góp 25% tổng số điểm cho bài thi IELTS Writing, và điểm tối đa là 9.0. Để đạt kết quả cao, thí sinh cần phải đảm bảo rằng bài viết của họ thỏa mãn tất cả các tiêu chí trên.

3. Cách tính điểm IELTS Writing

Điểm cho phần thi Writing trong kỳ thi IELTS được xác định dựa trên các tiêu chí riêng lẻ cho từng task (Task 1 và Task 2). Sau đó, điểm của cả hai task sẽ được tính trung bình và làm tròn đến 0,5 để đưa ra điểm tổng cho cả phần Writing.

Điểm Writing cuối cùng mà bạn nhận được là sự kết hợp của điểm từng phần và điểm này sẽ được làm tròn lên (với điểm trung bình tổng) hoặc làm tròn xuống (với điểm trung bình từng task).

Ví dụ, nếu bạn đạt các điểm sau đây cho Task 1: 7, 7, 6.5, 5, bạn sẽ tổng hợp tất cả các điểm này lại rồi chia cho 4 (số tiêu chí) để tính điểm tổng cho phần Task 1. Trong trường hợp này, điểm Writing của bạn sẽ là (7 + 7 + 6.5 + 5)/4 = 6,375 = 6. Cách tính điểm tương tự với Task 2.

Cách tính điểm IELTS Writing 

Khi bạn nhận được kết quả cuối cùng của kỳ thi IELTS, bạn sẽ chỉ thấy điểm tổng của cả hai phần Writing chứ không thấy điểm từng Task cụ thể. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Task 2 quan trọng hơn và được chấm một cách nghiêm ngặt hơn, chiếm tỷ lệ điểm gấp đôi so với Task 1.

Vì vậy, bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho việc làm Task 2.

Cách đánh giá điểm trong IELTS Writing 

Điểm số của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, ví dụ như việc không viết một câu tổng quan hoặc viết một câu tổng quan không rõ ràng hoặc có lỗi (đối với Task 1). Những điều này sẽ ảnh hưởng đến điểm của bạn ở tiêu chí Task Achievement.

Nếu bạn hiểu cách tính điểm và biết rõ điểm yếu của mình, bạn có thể tập trung vào việc cải thiện những khía cạnh này để nâng cao điểm tổng kỳ thi IELTS của mình.

III. Hiểu rõ các tiêu chí trong band điểm IELTS Writing 

1. Tiêu chí Task Response (hay Task Achievement)

Tiêu chí Task Response (hay Task Achievement) là một tiêu chí quan trọng bậc nhất trong việc đánh giá bài thi IELTS Writing. Đây là tiêu chí quyết định xem bạn có viết đúng trọng tâm đề bài, cũng như có đảm bảo sự liên kết của bài viết đến nội dung cốt lõi của đề hay không.

Điểm số của bạn trong tiêu chí này đóng góp một phần quan trọng đến tổng điểm của phần viết.

Một số tips thí sinh cần chú ý để đạt điểm cao trong tiêu chí Task Response (hay Task Achievement):

 • Đảm bảo trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi trong đề: Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bài viết của bạn trả lời đầy đủ mọi câu hỏi của đề bài. Nếu đề bài yêu cầu bạn xem xét một vấn đề cụ thể hoặc yêu cầu bạn bày tỏ quan điểm cá nhân, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện đúng điều này trong bài viết của mình.
 • Cung cấp đủ dẫn chứng và luận điểm: Trong bài viết, hãy cung cấp dẫn chứng và luận điểm để chứng minh quan điểm của mình nhằm thuyết phục người đọc. Hãy đảm bảo rằng bạn đã giải thích cụ thể các chi tiết liên quan đến trọng tâm của câu hỏi.
 • Nêu rõ quan điểm cá nhân: Nếu đề bài yêu cầu bạn bày tỏ quan điểm (đồng tình hoặc không đồng tình), hãy đảm bảo rằng bạn đã nêu rõ quan điểm của mình trong bài viết, đặc biệt ở phần giới thiệu và kết luận.
 • Giải thích rõ về lý do: Trong bài viết, hãy giải thích một cách rõ ràng về lý do tại sao bạn có quan điểm đó. Hãy cung cấp dẫn chứng hoặc ví dụ để minh chứng cho luận điểm của bạn.

Hãy tránh những lỗi thường gặp như bài viết không nêu rõ quan điểm, không trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi hoặc không có dẫn chứng và lý do cụ thể. Điều này giúp bạn tránh bị mất điểm do không tuân thủ tiêu chí Task Response.

2. Tiêu chí Coherence and Cohesion 

Tiêu chí Coherence and Cohesion cũng là một tiêu chí đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kỹ năng Writing trong bài thi IELTS. Tiêu chí này bao gồm hai khía cạnh chính, đó là Coherence và Cohesion:

 • Coherence (Tính liên kết): Coherence liên quan đến cách tổ chức và phát triển các ý trong bài viết. Điều này yêu cầu thí sinh sắp xếp các ý một cách logic và rõ ràng, đảm bảo rằng chúng liên quan chặt chẽ với ý chính. Các luận cứ cần phải hỗ trợ luận điểm và phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý.
 • Cohesion (Tính liên kết và mạch lạc): Cohesion đề cập đến cách bạn sử dụng các từ nối và cụm từ để duy trì tính liên kết và mạch lạc trong bài viết. Các từ nối như however, although, therefore,.. và các cụm từ tạo sự liên kết trong bài viết giúp người đọc theo dõi và hiểu cách kết nối của các ý với nhau.

Một số tips thí sinh cần chú ý để đạt điểm cao trong tiêu chí Coherence and Cohesion:

 • Đảm bảo rằng các luận cứ, ví dụ trong bài viết liên quan chặt chẽ với ý chính.
 • Sử dụng từ nối và cụm từ tạo tính liên kết để giữ cho bài viết mạch lạc và dễ hiểu.
 • Tránh viết câu quá dài và phức tạp, hãy chia thành các câu với độ dài vừa phải và sử dụng dấu câu đúng cách.

Mẹo nâng band điểm IELTS Writing 

3. Tiêu chí Lexical Resource 

Tiêu chí thứ 3 trong đánh giá Writing - Lexical Resource chính là tiêu chí về mặt từ vựng trong bài. Tiêu chí này bao gồm 2 phần chính: Range of vocabulary (Sự đa dạng của từ vựng) và Spelling (Chính tả).

 • Range of vocabulary (Sự đa dạng của từ vựng): Tiêu chí này đánh giá khả năng sử dụng từ vựng phong phú trong nhiều chủ đề và đặc biệt liên quan đến đề bài. Điểm số của bạn ở phần này sẽ cao hơn nếu bạn có khả năng sử dụng từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa để diễn đạt ý một cách linh hoạt và đúng ngữ cảnh.
 • Spelling (Chính tả): Đây là phần đánh giá khả năng viết đúng chính tả từ của bạn. Mặc dù công cụ kiểm tra chính tả tự động có sẵn, việc luyện tập kiểm tra kỹ lưỡng chính tả trước khi nộp bài vẫn rất quan trọng.

Một số tips thí sinh cần chú ý để đạt điểm cao trong tiêu chí Lexical Resource:

 • Sử dụng từ vựng phong phú và liên quan đến đề bài.
 • Biết cách sử dụng từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa để diễn đạt ý một cách linh hoạt và đúng ngữ cảnh.
 • Tránh mắc lỗi chính tả để không gây mất thiện cảm cho giám khảo.

4. Tiêu chí Grammatical Range and Accuracy 

Tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong phần thi IELTS Writing chia thành hai khía cạnh quan trọng:

 • Grammatical Range (Sự đa dạng về cấu trúc ngữ pháp): Tiêu chí này đánh giá khả năng sử dụng linh hoạt cấu trúc ngữ pháp của thí sinh. Thí sinh đạt điểm cao hơn sẽ được đánh giá dựa trên sự sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, bao gồm cả các cấu trúc ngữ pháp khó như câu ghép, câu phức, câu đảo ngữ hay câu điều kiện,... Việc này nên được áp dụng một cách khoa học và hợp lý để làm cho bài viết thú vị và phong phú hơn.
 • Grammatical Accuracy (Sử dụng ngữ pháp chính xác): Tiêu chí này đánh giá mức độ chính xác của cấu trúc ngữ pháp được sử dụng trong bài. Giám khảo sẽ xem xét về số lượng lỗi và mức độ nghiêm trọng của mỗi lỗi sai. 

Lỗi cơ bản như chia sai thì, lỗi về động từ hoặc các lỗi sai cơ bản khác có thể ảnh hưởng nhiều đến điểm số của bạn. Nếu bạn không chắc về một cấu trúc ngữ pháp thì hãy tránh sử dụng nó, bởi viết đúng một cấu trúc cơ bản luôn tốt hơn viết phức tạp nhưng mắc nhiều lỗi.

Một số tips thí sinh cần chú ý để đạt điểm cao trong tiêu chí Grammatical Range and Accuracy:

 • Sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong bài viết và tránh lặp lại quá nhiều cấu trúc giống nhau, làm cho bài viết trở nên nhàm chán. 
 • Trước khi nộp bài, hãy dành thời gian để kiểm tra lỗi ngữ pháp. Đảm bảo bạn không mắc phải các lỗi cơ bản như chia sai thì, lỗi về động từ, và các lỗi ngữ pháp khác. 
 • Thực hành viết thường xuyên. Viết các bài luận và bài thực hành về các chủ đề khác nhau để cải thiện kỹ năng viết và thuần thục cách áp dụng những cấu trúc ngữ pháp khác nhau.

IV. Các lỗi sai thường mắc trong IELTS Writing 

Các lỗi sai thường mắc trong IELTS Writing

 • Sai lỗi ngữ pháp cơ bản: Thí sinh thường mắc lỗi chia sai thì, sử dụng động từ sai cấu trúc, hoặc viết câu không hoàn chỉnh. Ví dụ: "I have went" thay vì "I have gone."
 • Mắc lỗi chính tả: Đây là một lỗi sai khá phổ biến. Thí sinh thường mắc phải lỗi chính tả trong việc viết từ hoặc cụm từ. Việc luyện tập kiểm tra lại chính tả trước khi nộp bài rất quan trọng.
 • Không cân nhắc kỹ khi sử dụng cấu trúc ngữ pháp phức tạp: Một số thí sinh cố gắng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp trong khi không thực sự hiểu bản chất, dẫn đến việc bị mất điểm do dùng sai. 
 • Không phát triển ý đúng cách: Thí sinh có thể không phát triển ý tưởng một cách đầy đủ hoặc thiếu logic. Việc thiếu dẫn chứng hoặc không trình bày các ý mạch lạc có thể khiến bài viết trở nên không thỏa đáng trong tiêu chí Task Response và Coherence and Cohesion.
 • Không viết đủ số từ quy định: Thí sinh cần phải viết đủ số từ tối thiểu theo quy định để tránh mất điểm.

Xem thêm: Các lỗi sai cần chú ý trong IELTS Writing

Lời kết

Trên đây, STUDY4 đã chia sẻ cho bạn các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing và các mẹo nâng band điểm trong IELTS Writing rồi đó. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào, hãy bình luận bên dưới để STUDY4 giải đáp cho bạn nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!