Cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 1

Nhiều thí sinh cảm thấy khó khăn trong việc viết một đoạn mở đầu cho IELTS Writing Task 1. Thậm chí có nhiều thí sinh bắt đầu phân tích biểu đồ ngay mà không có câu Introduction. Điều này có thể khiến bài làm thiếu tính mạch lạc và dễ mất điểm. Trong bài viết này, STUDY4 sẽ hướng dẫn bạn cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 1 cực kỳ đơn giản chỉ trong 10 phút! 

I. Tại sao cần viết Introduction?

Introduction trong IELTS Writing Task 1 là phần giới thiệu nội dung của toàn bộ bài viết. Introduction vô cùng quan trọng bởi nó giúp người đọc có thể dễ dàng:

  • Định hình bài viết: Phần giới thiệu giúp định hình cho bài viết của bạn, giới hạn phạm vi của dữ liệu mà bạn sẽ phân tích trong bài. Điều này giúp làm rõ cho người đọc biết bạn sẽ tập trung vào những gì trong phần thân bài.
  • Giới thiệu tổng quát nội dung: Câu chủ đề sẽ giúp người đọc hiểu được bạn sẽ viết về vấn đề gì, dữ liệu nào.

Như vậy, việc viết câu chủ đề sẽ giúp bài viết của bạn trở nên rõ ràng, mạch lạc và có trọng tâm hơn đối với người đọc. 

II. Cách viết Introduction 

Để viết Introduction cho IELTS Writing Task 1, bạn chỉ cần sử dụng thành thạo kỹ năng paraphrase và paraphrase từ đề bài. Đề bài Writing Task 1 thường có cấu trúc: “Biểu đồ A cho biết dữ liệu B trong khoảng thời gian C + thêm thông tin nếu có”.

Ví dụ: “This graph shows the proportion of four different materials that were recycled from 1982 to 2010 in a particular country.”

STUDY4 sẽ hướng dẫn bạn 4 bước thực hiện paraphrase dựa trên cấu trúc và ví dụ này.

1. Paraphrase biểu đồ

Ở bước đầu tiên, bạn cần paraphrase các từ ngữ chỉ loại biểu đồ hoặc bản đồ được cho trên đề bài. 

Ví dụ: This graph shows → The given line chart.

Trong phần này, bạn không nên sử dụng từ “This” hoặc “above” hay “below”, bởi bài viết của bạn hoàn toàn độc lập và không được gắn liền với biểu đồ. Do vậy, việc đề cập tới vị trí của biểu đồ trong bài viết sẽ được cho là sử dụng từ ngữ không đúng cách. 

Bên cạnh đó, bạn nên nhớ được tên các loại biểu đồ, bởi đôi khi đề bài sẽ chỉ đề cập “This graph”. 

 

Các dạng biểu đồ thường xuất hiện trong Writing Task 1

Sau khi paraphrase được tên biểu đồ, bạn có thể paraphrase tiếp động từ “shows” thành các động từ mang ý nghĩa tương đương như “illustrates”, “depicts”, “point out”... để giúp phần paraphrase trở nên hay hơn. 

Trong phần này, bạn không cần phải cố gắng tìm những từ ngữ quá nâng cao hay học thuật để tránh tốn thời gian. Hãy paraphrase một cách đơn giản, dễ hiểu và đúng với đề bài. 

2. Paraphrase đối tượng chính 

Sau khi paraphrase dạng biểu đồ, bạn có thể tiếp tục tiến vào bước paraphrase đối tượng chính. 

Ví dụ: the proportion of four different materials that were recycled → the percentage of recycling for four distinct materials 

Như vậy, ở phần này, bạn có thể áp dụng cách paraphrase word by word (tái diễn đạt từng từ một). Cách này rất dễ và khá phù hợp với những bạn mới bắt đầu tập viết introduction.

the proportion

the percentage

four different materials

four distinct materials 

were recycled

recycling (được dùng như tính từ diễn tả cho four distinct materials)

Như vậy, bạn đã hoàn thành paraphrase đối tượng chính chỉ bằng cách paraphrase word by word cực kỳ đơn giản.

3. Paraphrase thời gian

Để paraphrase thời gian, bạn có thể sử dụng rất nhiều cách. Từ cụm “from 1982 to 2010” ở mẫu, bạn có thể paraphrase theo một số cách phổ biến và dễ sử dụng sau:

  • Paraphrase word by word: between 1982 and 2010, during the years 1982 to 2010, over the period spanning from 1982 to 2010…
  • Paraphrase cấu trúc câu: beginning in 1982 and extending to 2010, spanning from 1982 to 2010… 
  • Sử dụng cách diễn đạt thời gian khác: over the span of 28 years, during nearly three decades, over a 28-year period…

4. Paraphrase tân ngữ (nếu có)

Bạn có thể tiếp tục paraphrase phần tân ngữ để giúp câu introduction của mình trở nên trọn vẹn hơn. 

Ví dụ: in a particular country → in a specific nation.

5. Ghép lại thành câu hoàn chỉnh

Sau khi hoàn thành paraphrase lần lượt các phần, bạn có thể ghép các thành phần lại để tạo thành một câu introduction hoàn chỉnh. Theo ví dụ trên, ta có câu introduction như sau:   

This graph shows the proportion of four different materials that were recycled from 1982 to 2010 in a particular country → The line chart illustrates the percentage of recycling for four distinct materials spanning from 1982 to 2010 in a specific nation.

Như vậy, bạn đã có thể hoàn thành một câu introduction cho bài viết Writing Task 1 của bạn.

III. Các lỗi sai thường gặp khi paraphrase

Khi paraphrase, có một số lỗi phổ biến mà người viết thường gặp phải như sau: 

  • Làm lệch đi ý nghĩa gốc của câu: Đây là một lỗi thường gặp khi người viết không hiểu rõ ý nghĩa của nội dung gốc dẫn đến tái diễn đạt sai. Để tránh điều này, trước khi paraphrase, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của yêu cầu/nội dung gốc và đặt mình vào vị trí của người đọc để xác định những thông điệp quan trọng cần được giữ nguyên trong quá trình paraphrase.
  • Sử dụng từ đồng nghĩa không phù hợp: Việc sử dụng từ đồng nghĩa không phù hợp có thể làm mất đi sự chính xác và ý nghĩa của văn bản gốc. Để tránh điều này, hãy sử dụng từ ngữ một cách cẩn thận và kiểm tra kỹ lưỡng các từ đồng nghĩa và cách sử dụng chúng trong ngữ cảnh cụ thể.
  • Thay đổi ngữ pháp và cấu trúc câu không đúng: Khi paraphrase, hãy đảm bảo rằng bạn đã sử dụng cấu trúc và ngữ pháp của câu một cách chính xác. Việc paraphrase word by word có thể khiến bạn mắc các lỗi ngữ pháp và sẽ bị trừ điểm ngữ pháp trong bài thi Writing của mình. 
  • Sử dụng từ ngữ phức tạp hoặc không tự nhiên: Để paraphrase một cách tự nhiên và dễ hiểu, hãy sử dụng từ ngữ tương đương với nội dung gốc. Nếu bạn không thể nghĩ ra các từ vựng ở level cao hơn, hãy sử dụng những từ vựng mà bạn biết. Tránh sử dụng từ ngữ phức tạp hoặc không phổ biến mà bạn không hiểu rõ có thể khiến câu văn của bạn trở nên phức tạp một cách không cần thiết hoặc vô cùng tối nghĩa đối với người đọc. 

IV. Ví dụ Introduction trong IELTS Writing Task 1

1. Dạng Bar Chart

Đề bài: The charts below show the protein and calorie intakes of people in different parts of the world. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Khi đọc đề bài và phân tích, ta hiểu được rằng biểu đồ miêu tả lượng calorie và protein trung binh mà người dân ở Ấn Độ, Đông Phi, Mỹ Latin và Bắc Mỹ hấp thụ. Câu introduction của bạn chỉ cần nêu ra được ý này: 

Chúng ta có mẫu câu introduction sau: 

The provided bar charts illustrate a comparison between four distinct regions regarding their average protein and calorie consumption.

Các biểu đồ cột được cho so sánh về lượng protein và calorie trung bình được tiêu thụ ở 4 khu vực khác nhau. 

The charts below

The provided bar charts

the protein and calorie intakes 

average protein and calorie consumption.

of people in different parts of the world.

comparison between four distinct regions 

Như vậy, các thành phần trong đề bài đã được paraphrase và đổi cấu trúc ngữ pháp. 

2. Dạng Map

Đề bài: The plans below show the ground floor of a library in 2001 and how it was developed in 2009. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Khi đọc đề bài và phân tích biểu đồ, ta thấy biểu đồ mô tả sự thay đổi ở tầng trệt của thư viện giữa năm 2001 và 2009. 

Như vậy ta có mẫu câu introduction như sau: 

The maps depict notable alterations that took place in the arrangement of the ground floor of a library between 2001 and 2009.

Các bản đồ minh họa các thay đổi đáng kể trong cách bố trí tầng trệt của một thư viện giữa năm 2001 và năm 2009.

The plans below 

The maps depict

show the ground floor of a library 

the ground floor of a library

in 2001 and how it was developed in 2009.

notable alterations that took place / between 2001 and 2009.

Như vậy, câu introduction này giữ nguyên danh từ chính “the ground floor of a library” và thay đổi cấu trúc của câu. Bạn hoàn toàn có thể giữ nguyên một hoặc vài từ vựng trong đề bài mà không cần thay đổi nếu chúng không quá quan trọng và không thể hiện được khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn.

3. Dạng Process

Đề bài: The diagram below illustrates how recycled paper is made. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề bài đã đưa ra yêu cầu khá rõ ràng giúp bạn paraphrase cực kỳ dễ dàng. Bạn chỉ nên giới thiệu sơ lược về nội dung cơ bản, không nên thêm thắt quá nhiều chi tiết về các bước (bởi đó là nhiệm vụ của phần overview). 

Như vậy ta có mẫu introduction sau:

The provided diagram illustrates the steps required in the paper recycling process.

Biểu đồ được cho biểu diễn các bước trong quá trình tái chế giấy.

The diagram below illustrates

The provided diagram illustrates

how recycled paper is made

the steps required in the paper recycling process.

4. Dạng Line Graph

Đề bài: The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010.

Sau khi phân tích đề bài ta thấy, biểu đồ thể hiện chi tiêu cho các dịch vụ điện thoại hàng năm của người dùng từ năm 2001 đến năm 2010. 

Như vậy, ta có câu introduction như sau: 

The line graph depicts the yearly average expenditure on mobile phone services, as well as national and international landline services in the US over a span of 9 years.

Biểu đồ đường minh họa số tiền trung bình được chi hàng năm cho dịch vụ điện thoại di động, cũng như dịch vụ điện thoại cố định trong nước và quốc tế tại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 9 năm

The graph below shows

The line graph depicts

consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America

the yearly average expenditure on mobile phone services, as well as national and international landline services in the US

between 2001 and 2010.

over a span of 9 years.

5. Dạng Pie Chart

Đề bài: The chart below shows the reasons why people travel to work by bicycle or by car. 

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

 

Sau khi đọc đề bài và phân tích biểu đồ, ta có thể thấy nội dung chính là lý do đi xe hoặc đạp xe đi làm của một nhóm người. 

Như vậy ta có câu introduction như sau: 

The pair of pie charts depict the primary factors influencing individuals' decisions to commute either by bicycle or car, represented as percentages.

Cặp biểu đồ tròn thể hiện các lý do chính khiến người dân chọn đi làm bằng xe đạp hoặc ô tô, được biểu diễn dưới dạng phần trăm.

The chart below shows 

The pair of pie charts depict 

the reasons why people travel to work by bicycle or by car. 

the primary factors influencing individuals' decisions to commute either by bicycle or car

thêm chi tiết “được biểu diễn dưới dạng %”

6. Dạng Table

Đề bài: The Table below shows the results of a survey that asked 6800 Scottish adults (aged 16 years and over) whether they had taken part in different cultural activities in the past 12 months.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sau khi đọc đề bài, ta thấy bảng cho biết kết quả của một bảng câu hỏi có 6800 người Scotland tham gia cho biết họ đã tham gia những hoạt động văn hóa nào. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng phần trăm.

Như vậy ta có câu introduction như sau:

The table presents findings from a study conducted in Scotland among adults aged 16-74, examining their participation in various cultural activities over a span of 12 months.

Bảng thống kê kết quả của nghiên cứu được thực hiện tại Scotland với những người lớn từ 16-74 tuổi để đánh giá sự tham gia của họ vào các hoạt động văn hóa khác nhau trong vòng 12 tháng.

The table below shows

The table presents

the results of a survey that asked 6800 Scottish adults (aged 16 years and over) 

findings from a study conducted in Scotland among adults aged 16-74

whether they had taken part in different cultural activities

examining their participation in various cultural activities

in the past 12 months.

over a span of 12 months.

7. Dạng Mixed Chart

Đề bài: The graph and table below give information about water use worldwide and water consumption in two different countries.

Sau khi đọc đề và phân tích biểu đồ, ta có thể thấy nội dung chính của biểu đồ đường là so sánh lý do dùng nước của người dân qua từng năm, bảng là so sánh lượng nước người dân Brazil và Congo dùng trong năm 2000.

Như vậy, ta có câu introduction sau:

The charts provide a comparison of water consumption across agriculture, industry, and residential sectors globally, as well as water usage specifically in Brazil and the Democratic Republic of Congo.

Các biểu đồ so sánh lượng nước được sử dụng cho nông nghiệp, công nghiệp và các hộ gia đình trên khắp thế giới, cũng như việc sử dụng nước tại Brazil và Cộng hòa Dân chủ Congo.

V. Luyện tập viết introduction trong IELTS Writing Task 1

Để viết tốt introduction trong IELTS Writing Task 1, bạn cần luyện tập thật nhiều các bài tập. Sau đây là các bài tập giúp bạn nâng cao khả năng viết introduction: 

Bài tập 1: Dạng Mixed Chart

Đề bài: The charts below show the results of a survey of adult education. The first chart shows the reasons why adults decide to study. The pie chart shows how people think the costs of

 

adult education should be shared. 

 

2. Bài tập 2: Dạng Process

Đề bài: The diagrams below show a structure that is used to generate electricity from wave power.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

3. Bài tập 3: Dạng Map

Đề bài: The maps below show the village of Stokeford in 1930 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

VI. Introduction mẫu

Sau đây là một số bài Introduction mẫu mà các bạn có thể tham khảo từ các đề bài ở phần V. 

1. Bài tập 1: Dạng Mixed Chart

Sau khi đọc biểu đồ và đề bài, ta có thể thấy nội dung biểu đồ xoay quanh quan điểm của một nhóm người về mục tiêu đi học và chi phí học tập. 

Như vậy ta có câu introduction như sau:

The line chart shows the motivations behind adults opting to pursue further studies, while the pie chart illustrates public opinion regarding the allocation of costs associated with adult education.

Biểu đồ đường cho biết những động cơ đằng sau quyết định lựa chọn học tập của người lớn, trong khi biểu đồ tròn mô tả ý kiến chung về việc phân bổ chi phí liên quan đến giáo dục dành cho người trưởng thành.

2. Bài tập 2: Dạng Process

Sau khi đọc biểu đồ và đề bài, ta có thể thấy nội dung biểu đồ xoay quanh quy trình sản xuất điện từ nước biển.

Như vậy ta có câu introduction như sau:

The two diagrams depict a technique for generating electricity from wave energy through a specially designed artificial structure.

Hai biểu đồ mô tả phương pháp tạo ra điện từ năng lượng của sóng biển thông qua một cấu trúc nhân tạo được thiết kế đặc biệt.

3. Bài tập 3: Dạng Map

Sau khi đọc biểu đồ và đề bài, ta có thể thấy nội dung biểu đồ xoay quanh sự thay đổi của ngôi làng Stokeford từ năm 1930 tới năm 2010. 

Như vậy ta có câu introduction như sau:

The two maps depict the transformation of Stokeford village, located on the eastern bank of the River Stoke, over an 80-year period from 1930 to 2010.

Hai bản đồ minh họa sự thay đổi của làng Stokeford nằm trên bờ đông của sông Stoke, trong khoảng thời gian 80 năm, từ năm 1930 đến năm 2010. 

 

NẮM VỮNG 6+ IELTS WRITING CHỈ NGAY SAU MỘT KHÓA!

Khóa học bao gồm:

✍️Phân tích chi tiết essay sample:

Các bài viết được phân tích chi tiết => Giúp bạn nắm được công thức phát triển ý của đoạn và bài. Các từ mới kèm nghĩa tiếng Việt, các từ và cụm từ liên kết ý, liên kết đoạn được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📖Luyện tập từ vựng:

Mỗi bài đều có thêm phần luyện tập điền từ đã học => Bạn sẽ mở rộng vốn từ vựng hơn rất nhiều


📝Luyện tập sử dụng liên kết câu và thực hành chữa lỗi ngữ pháp:

Đa dạng bài tập ngữ pháp, điền từ, cụm từ liên kết, đại từ => Hạn chế lỗi sai khi viết bài.


📑Thực hành viết lại câu:

Bài tập viết lại câu giúp nắm được vai trò câu trong một đoạn và cách xây dựng một bài viết hoàn chỉnh.


🌐Tính năng chấm WRITING bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Writing của mình, gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Lời kết

Như vậy, STUDY4 đã giới thiệu cho bạn cách viết introduction trong IELTS Writing Task 1 cho từng dạng đề bài siêu chi tiết và đơn giản. Bạn chỉ cần chăm chỉ luyện tập và bổ sung thêm các từ vựng liên quan là có thể dễ dàng viết một câu introduction hay và “ăn điểm” cho bài thi IELTS Writing Task 1. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách viết introduction, hãy comment bên dưới bài viết để đội ngũ STUDY4 giải đáp nhé!