Describe a time when someone apologized to you - Bài mẫu IELTS Speaking

“Describe a time when someone apologized to you” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe a time when someone apologized to you

You should say:

 • Who apologized to you and When
 • Why they apologized

And explain how you felt after they apologized.

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 và các tips luyện nói tại nhà

Bài mẫu band 8.0+:

Last year, a colleague of mine, Minh, apologized to me after a significant misunderstanding at work. We were both assigned to a project with tight deadlines and high stakes. One day, Minh mistakenly attributed a critical error in the project report to me in front of our team and our supervisor. This was quite embarrassing and somewhat damaging to my reputation at work.

A few days later, Minh came to realize that the mistake was actually his, and he had misinterpreted the data. He approached me the next morning at the office, and right there in the break room, he sincerely apologized for the mix-up and for calling me out incorrectly. He even offered to explain the mistake to our supervisor and the rest of the team, which he did later that day.

I genuinely appreciated Minh's apology because it showed his integrity and willingness to correct his mistake publicly. His apology relieved the tension I felt from the situation and restored my sense of justice and respect in the workplace. It also strengthened my trust in him, knowing that he was someone who could own up to his mistakes and make amends.

This incident taught me the powerful impact of a sincere apology and how it can mend and even improve relationships, making the workplace more harmonious and collaborative.

Từ vựng cần lưu ý:

 • misunderstanding (n): hiểu nhầm 
 • attribute (v): đổ lỗi, quy cho 
 • embarrassing (adj): xấu hổ 
 • reputation (n): danh tiếng 
 • misinterpret (v): hiểu sai 
 • mix-up (n): sự nhầm lẫn 
 • integrity (n): sự chính trực
 • relieve (v): giảm 
 • tension (n): sự căng thẳng 
 • strengthen (v): củng cố 
 • sincere (adj): chân thành 
 • harmonious (adj): hòa hợp 
 • collaborative (adj): hỗ trợ, hợp tác 

Bài dịch:

Năm ngoái, một đồng nghiệp của tôi, Minh, đã xin lỗi tôi sau một sự hiểu lầm nghiêm trọng tại nơi làm việc. Chúng tôi đều được giao cho một dự án với thời hạn gấp và yêu cầu cao. Một ngày nọ, Minh đã nhầm lẫn rằng một lỗi nghiêm trọng trong báo cáo dự án là do tôi gây ra, trước mặt cả đội và người giám sát của chúng tôi. Điều này khá là xấu hổ và có phần làm tổn hại đến danh tiếng của tôi tại nơi làm việc.

Vài ngày sau, Minh nhận ra lỗi thực sự là của mình và anh đã hiểu sai số liệu. Anh ấy đến gặp tôi vào sáng hôm sau tại văn phòng, và ngay trong phòng nghỉ, anh ấy chân thành xin lỗi vì sự nhầm lẫn và đổ lỗi sai cho tôi. Anh ấy thậm chí còn đề nghị giải thích sai sót đó với người giám sát của chúng tôi và những người còn lại trong nhóm, điều mà anh ấy đã làm vào cuối ngày hôm đó.

Tôi thực sự trân trọng lời xin lỗi của Minh vì nó thể hiện sự chính trực và sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm của mình một cách công khai. Lời xin lỗi của anh ấy đã làm giảm đi sự căng thẳng mà tôi cảm thấy trong tình huống này và khôi phục lại cảm giác công bằng và tôn trọng của tôi ở nơi làm việc. Nó cũng củng cố niềm tin của tôi vào anh ấy, biết rằng anh ấy là người có thể thừa nhận lỗi lầm của mình và sửa đổi.

Sự cố này đã dạy cho tôi tác động mạnh mẽ của một lời xin lỗi chân thành và cách nó có thể hàn gắn, thậm chí cải thiện các mối quan hệ, khiến nơi làm việc trở nên hài hòa và hợp tác hơn.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 3 và cách luyện IELTS Speaking tại nhà

2.1. Do people often say sorry in your country?

Ở đất nước bạn người ta có thường nói xin lỗi không?

Bài mẫu:

“In my country, saying sorry is quite common as it aligns with cultural norms that value politeness and maintaining harmony in relationships. People tend to apologize not only for mistakes but also to show empathy or even as a polite gesture in everyday interactions, such as accidentally bumping into someone. This practice is seen as a sign of good upbringing and respect for others, helping to smooth over conflicts and misunderstandings quickly to preserve social harmony.”

Từ vựng:

 • align (v): phù hợp 
 • empathy (n): sự đồng cảm
 • gesture (n): cử chỉ 
 • upbringing (n): sự nuôi dạy, nuôi dưỡng 
 • conflict (n): sự bất đồng 

Bài dịch:

Ở đất nước tôi, việc nói xin lỗi khá phổ biến vì nó phù hợp với các chuẩn mực văn hóa coi trọng sự lịch sự và duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ. Mọi người có xu hướng xin lỗi không chỉ vì lỗi lầm mà còn thể hiện sự đồng cảm hoặc thậm chí là một cử chỉ lịch sự trong tương tác hàng ngày, chẳng hạn như vô tình va vào ai đó. Điều này được coi là dấu hiệu của sự giáo dục tốt và tôn trọng người khác, giúp giải quyết nhanh chóng những xung đột và hiểu lầm để duy trì sự hòa hợp xã hội.

2.2. Is it important to teach children to say sorry?

Dạy trẻ nói xin lỗi có quan trọng không?

Bài mẫu:

“Teaching children to say sorry is crucial because it helps them develop a sense of responsibility and empathy. By learning to apologize, children understand the impact of their actions on others and the importance of making amends. It fosters moral development and social skills, which are essential for building healthy relationships throughout life. An apology can repair harm and rebuild trust, showing children that acknowledging mistakes and addressing them properly is a sign of strength and maturity.”

Từ vựng:

 • crucial (adj): quan trọng 
 • making amends: sửa chữa lỗi lầm 
 • repair (v): sửa chữa
 • maturity (n): sự trưởng thành 

Bài dịch:

Dạy trẻ nói xin lỗi là rất quan trọng vì nó giúp chúng phát triển tinh thần trách nhiệm và sự đồng cảm. Bằng cách học cách xin lỗi, trẻ hiểu được tác động của hành động của mình đối với người khác và tầm quan trọng của việc sửa đổi. Nó thúc đẩy sự phát triển đạo đức và kỹ năng xã hội, những điều cần thiết để xây dựng các mối quan hệ lành mạnh trong suốt cuộc đời. Một lời xin lỗi có thể sửa chữa tổn hại và xây dựng lại niềm tin, cho trẻ thấy rằng thừa nhận lỗi lầm và giải quyết chúng một cách đúng đắn là dấu hiệu của sức mạnh và sự trưởng thành.

2.3. Is it important to teach children to respect others?

Dạy trẻ tôn trọng người khác có quan trọng không?

Bài mẫu:

“Teaching children to respect others is fundamental. Respect is the foundation of ethical behavior and interpersonal relationships. When children learn to respect others, they are more likely to appreciate differences, avoid bullying, and contribute to a positive social environment. Teaching respect helps children develop empathy, understand boundaries, and interact appropriately with peers and adults. These lessons in respect not only benefit the children in their personal growth but also enhance societal cohesion and mutual understanding in diverse communities.”

Từ vựng:

 • fundamental (adj): cơ bản 
 • bullying (n): bắt nạt 
 • peer (n): bạn đồng trang lứa 
 • societal cohesion: sự gắn kết xã hội 

Bài dịch:

Dạy trẻ tôn trọng người khác là điều cơ bản. Sự tôn trọng là nền tảng của hành vi đạo đức và các mối quan hệ giữa các cá nhân. Khi trẻ học cách tôn trọng người khác, chúng có nhiều khả năng sẽ trân trọng những sự khác biệt, tránh việc bắt nạt và đóng góp vào môi trường xã hội tích cực. Dạy về sự tôn trọng giúp trẻ phát triển sự đồng cảm, hiểu được ranh giới và tương tác phù hợp với bạn bè và người lớn. Những bài học về sự tôn trọng này không chỉ mang lại lợi ích cho trẻ em trong quá trình phát triển cá nhân mà còn tăng cường sự gắn kết xã hội và hiểu biết lẫn nhau trong các cộng đồng đa dạng.

 

🤩IELTS INTENSIVE SPEAKING: LUYỆN PHÁT ÂM & CÂU TRẢ LỜI CHUẨN

➡️ĐẠT TỐI THIỂU 6+ SPEAKING!

Khóa học bao gồm:

🗣️Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh:

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.


🔊Học cách trả lời các chủ đề với samples:

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📣Luyện tập từ vựng, ngữ pháp:

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lỗi sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.


🎙️Thực hành luyện nói:

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.


🌐Tính năng chấm SPEAKING PART 2 bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Speaking của mình,gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe a time when someone apologized to you” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!