bài mẫu How a hot air balloon works iELTS Writing Task 1 sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The picture below shows how a hot balloon works. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

Hình ảnh dưới đây cho thấy khinh khí cầu hoạt động như thế nào. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Process (Quy trình).

Xem thêm: Cách viết dạng bài Process IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Sơ đồ đã minh họa cấu hình và cách hoạt động của khinh khí cầu.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của sơ đồ: 

=> Khinh khí cầu bao gồm tám bộ phận riêng biệt, trong đó ba bộ phận nằm bên trong vỏ, là phần lớn nhất của khinh khí cầu. 

=> Khinh khí cầu dựa vào việc sử dụng khí propan để tạo ra không khí nóng cho chuyến bay.

Details: Mô tả các điểm chính của sơ đồ.

 • Body 1: Mô tả cách khinh khí cầu hoạt động và cấu tạo của nó.
 • Body 2: Mô tả cách khinh khí cầu hoạt động và cấu tạo của nó.

2. Bài mẫu Band 8.0+

The picture below shows how a hot balloon works. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

The diagram illustrates the configuration and operation of a hot air balloon.

Overall, the hot air balloon comprises eight distinct components, with three situated within the envelope, which is the largest section of the balloon. Additionally, the hot air balloon relies on the utilization of propane to generate hot air for flight.

Initially, there are two propane cylinders located in the basket at the base of the hot air balloon. To facilitate flight, the propane is combined with air within the burner positioned atop the basket, creating a flame that raises the air's temperature. Subsequently, the heated air fills the interior of the balloon, causing it to ascend. This ascent occurs because hot air possesses less weight compared to the cooler surrounding air. Furthermore, ropes are used to secure the base to the skirt of the balloon.

Moving on, the envelope is connected to the skirt and is constructed from numerous gores and panels, and includes a parachute valve. This valve permits the pilot of the hot air balloon to regulate the flight by managing the release of hot air through this self-sealing flap.

Số từ: 184

Từ vựng:

 • configuration (n): cấu hình
 • comprise (v): bao gồm
 • propane cylinder (n): bình khí propan
 • facilitate (v): tạo điều kiện
 • interior (n): bên trong
 • ascend (v): đi lên
 • secure (v): giữ, gắn chắc
 • skirt (n): vòng bao 
 • envelope (n): túi khí, vỏ bọc
 • gore (n): mảnh vải chéo
 • panel (n): tấm, miếng
 • parachute valve (n): van dù
 • regulate (v): điều chỉnh 

Bài dịch:

Sơ đồ đã minh họa cấu hình và cách hoạt động của khinh khí cầu.

Nhìn chung, khinh khí cầu bao gồm tám bộ phận riêng biệt, trong đó ba bộ phận nằm bên trong vỏ, là phần lớn nhất của khinh khí cầu. Ngoài ra, khinh khí cầu dựa vào việc sử dụng khí propan để tạo ra không khí nóng cho chuyến bay.

Ban đầu, có hai bình chứa khí propan nằm trong giỏ ở chân khinh khí cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến bay, khí propan được kết hợp với không khí trong đầu đốt đặt trên đỉnh của giỏ, tạo ra ngọn lửa làm tăng nhiệt độ của không khí. Sau đó, không khí nóng tràn vào bên trong khinh khí cầu, khiến nó bay lên. Sự bay lên này xảy ra do không khí nóng có trọng lượng nhẹ hơn so với không khí lạnh hơn ở xung quanh. Hơn nữa, dây thừng được sử dụng để cố định phần đế vào vòng bao quanh của quả bóng.

Tiếp tục, chiếc túi khí được kết nối với phần vòng bao và được làm từ nhiều mảnh vải chéo và tấm, đồng thời bao gồm một van dù. Van này cho phép người lái khinh khí cầu điều chỉnh chuyến bay bằng cách kiểm soát việc giải phóng khí nóng thông qua nắp tự bịt kín này.

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!