The graph below gives information on the numbers of participants for different activities at one social centre in Melbourne, Australia for the period 2000 to 2020.

Tham khảo đề thi IELTS Writing Task 1 “Numbers of Participants for Different Activities in Melbourne” thuộc Cambridge 19 Test 1. Hãy cùng xem bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The graph below gives information on the numbers of participants for different activities at one social centre in Melbourne, Australia for the period 2000 to 2020.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Biểu đồ dưới đây cung cấp thông tin về số lượng người tham gia các hoạt động khác nhau tại một trung tâm xã hội ở Melbourne, Úc trong giai đoạn 2000 đến 2020.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính và so sánh nếu có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Line Graph (Biểu đồ đường).

Xem thêm: Cách viết dạng bài Line Graph IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction: Giới thiệu và paraphrase đề bài.

 • Biểu đồ đường minh họa số lượng người tham gia các hoạt động khác nhau tại một trung tâm xã hội ở Melbourne, Úc, trong những năm 2000 đến 2020.

Overview: Nêu ra những điểm nổi bật của biểu đồ. 

 • Việc tham gia vào tất cả các hoạt động nhìn chung đều tăng lên, ngoại trừ võ thuật và kịch nghiệp dư. 
 • Câu lạc bộ điện ảnh luôn có nhiều người tham gia nhất, trong khi bóng bàn có mức tăng trưởng lớn nhất.

Details: Mô tả các điểm chính của biểu đồ.

 • Body 1: Nhắc tới số lượng người tham gia câu lạc bộ điện ảnh và tham gia võ thuật qua từng giai đoạn. 
 • Body 2: Nhắc tới số lượng người tham gia kịch nghiệp dư, bóng bàn và các buổi biểu diễn âm nhạc qua từng giai đoạn. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

The graph below gives information on the numbers of participants for different activities at one social centre in Melbourne, Australia for the period 2000 to 2020.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The line chart illustrates the number of participants in various activities at a social center in Melbourne, Australia, over the years 2000 to 2020.

Overall, the data reveals that participation in all activities generally increased, except for martial arts and amateur drama. The film club consistently had the most participants, while table tennis showed the greatest growth.

In 2000, the film club had 64 participants, which slightly decreased to 60 in 2010 before rebounding to 65 by the end of the period. Martial arts participation remained relatively steady, starting at 38 participants, peaking at 39 in 2010, and concluding at 37.

The other activities began with lower participation numbers: 27 for amateur drama, 18 for table tennis, and 0 for musical performances, as they were not available initially. Over the next decade, amateur drama saw a decline, dropping to just 5 participants by 2020. Conversely, table tennis experienced substantial growth, reaching 52 participants by the end of the period. Musical performances, introduced in 2005, saw a steady increase in participants, leveling off just under 20 by 2020.

Số từ: 177

Từ vựng:

 • reveal (v): cho thấy, hé lộ
 • martial arts: võ thuật 
 • amateur drama: kịch nghiệp dư 
 • decrease (v): giảm 
 • rebound (v): tăng trở lại, văng ngược lại 
 • participation (n): sự tham gia
 • initially (adj): ban đầu 
 • conversely (adv): ngược lại 
 • substantial (adj): đáng kể 

Bài dịch:

Biểu đồ đường minh họa số lượng người tham gia các hoạt động khác nhau tại một trung tâm xã hội ở Melbourne, Úc, trong những năm 2000 đến 2020.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy sự tham gia vào tất cả các hoạt động nhìn chung đều tăng lên, ngoại trừ võ thuật và kịch nghiệp dư. Câu lạc bộ điện ảnh luôn có nhiều người tham gia nhất, trong khi bóng bàn có mức tăng trưởng lớn nhất.

Năm 2000, câu lạc bộ điện ảnh có 64 người tham gia, giảm nhẹ xuống còn 60 vào năm 2010 trước khi tăng trở lại lên 65 vào cuối giai đoạn. Việc tham gia võ thuật vẫn tương đối ổn định, bắt đầu với 38 người tham gia, đạt đỉnh điểm là 39 người vào năm 2010 và kết thúc ở mức 37 người.

Các hoạt động khác bắt đầu với số lượng người tham gia thấp hơn: 27 cho kịch nghiệp dư, 18 cho bóng bàn và 0 cho biểu diễn âm nhạc vì ban đầu chúng không có sẵn. Trong thập kỷ tiếp theo, kịch nghiệp dư chứng kiến ​​​​sự sụt giảm xuống chỉ còn 5 người tham gia vào năm 2020. Ngược lại, bóng bàn có sự tăng trưởng đáng kể, đạt 52 người tham gia vào cuối giai đoạn này. Các buổi biểu diễn âm nhạc, được giới thiệu vào năm 2005, đã chứng kiến ​​lượng người tham gia tăng đều đặn, chững lại ở mức dưới 20 người vào năm 2020.

IELTS INTENSIVE WRITING - LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ESSAY

+ CHẤM CHỮA ESSAY BẰNG AI

Khóa học bao gồm:

✍️Phân tích chi tiết essay sample:

Các bài viết được phân tích chi tiết => Giúp bạn nắm được công thức phát triển ý của đoạn và bài. Các từ mới kèm nghĩa tiếng Việt, các từ và cụm từ liên kết ý, liên kết đoạn được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📖Luyện tập từ vựng:

Mỗi bài đều có thêm phần luyện tập điền từ đã học => Bạn sẽ mở rộng vốn từ vựng hơn rất nhiều


📝Luyện tập sử dụng liên kết câu và thực hành chữa lỗi ngữ pháp:

Đa dạng bài tập ngữ pháp, điền từ, cụm từ liên kết, đại từ => Hạn chế lỗi sai khi viết bài.


📑Thực hành viết lại câu:

Bài tập viết lại câu giúp nắm được vai trò câu trong một đoạn và cách xây dựng một bài viết hoàn chỉnh.


🌐Tính năng chấm WRITING bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Writing của mình, gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

 

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 1 đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!