Điều tốt nhất bạn có thể làm để chuẩn bị cho IELTS General Training Writing Task 1 là cải thiện tiếng Anh của mình thông qua việc luyện tập lặp đi lặp lại. Điều này nghe có vẻ đơn giản và chung chung! Tuy nhiên, có một số điều cụ thể bạn có thể làm để sẵn sàng như sau.

  • Học ngữ pháp và từ vựng hàng ngày. Có được một cuốn sách ngữ pháp hay là rất quan trọng. Trong khi đó, hãy luyện tập 15-20 từ vựng mới mỗi ngày.
  • Đọc bằng tiếng Anh hàng ngày. Bạn càng có thể thực hành nhiều với các bài báo, tạp chí và nội dung web, bạn càng dễ dàng tìm thấy các tài liệu IELTS. Nhìn chung, hãy đặt mục tiêu khoảng 75% bài đọc này khá dễ hiểu và 25% trong số đó là thử thách dành cho bạn.
  • Sử dụng từ điển Anh - Anh. Vâng, tôi biết việc này còn khó hơn việc sử dụng từ điển bằng tiếng Anh sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn! Nhưng nó sẽ giúp bạn rất nhiều khi tìm từ đồng nghĩa và học cách mô tả các thuật ngữ.
  • Viết — thật nhiều. Bạn càng viết nhiều, bạn càng có khả năng viết trôi chảy hơn. Hãy thực hành với các tạp chí, câu hỏi thực hành, email cho bạn bè. Thực hành càng nhiều càng tốt!

Thi trên giấy và Thi trên máy tính

Khi bạn thực hành, điều quan trọng là phải viết theo cùng một định dạng mà bạn sẽ thấy trong ngày kiểm tra. Nếu bạn thi IELTS trên máy tính, thì việc luyện tập trên máy tính là tốt nhất. Nếu bạn làm bài thi trên giấy, hãy luyện tập trên các phiếu trả lời viết mẫu.

Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng rất nhiều thí sinh ngại viết tay dài (trên giấy), đặc biệt nếu họ đã nghỉ học một thời gian. Điều này có thể làm cho yêu cầu bài luận có vẻ lạ hơn và không quen thuộc vào ngày thi! Hãy thực hành ngay bây giờ, và bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho chính kỳ thi.