Internet Use for Different Purposes in Australia Bài mẫu IELTS Writing Task 1 sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The charts below show internet use for different purposes in Australia in 2010 and 2011 and the percentage by users. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Các biểu đồ dưới đây cho thấy việc sử dụng Internet cho các mục đích khác nhau ở Úc trong năm 2010 và 2011 cũng như tỷ lệ phần trăm theo người dùng. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, đồng thời so sánh khi có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Bar chart (Biểu đồ cột).

Xem thêm: Cách viết dạng bài Bar Chart IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Biểu đồ cột trên mô tả việc sử dụng Internet ở các nhóm tuổi khác nhau ở Úc cho ba mục đích khác nhau trong năm 2010 và 2011.

Overview:

 • Nêu ra những điểm nổi bật của biểu đồ: Gửi email là hoạt động trực tuyến phổ biến nhất của người dân Úc, với một mối quan hệ nghịch đảo rõ ràng giữa tuổi tác và việc sử dụng mạng xã hội. 

Details: Mô tả các điểm chính của biểu đồ.

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của biểu đồ 1: phần trăm người sử dụng mạng. 
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của biểu đồ 2 và 4: giao dịch trực tuyến và gửi email. 
 • Body 3: Mô tả đặc điểm chính của biểu đồ 3: sử dụng mạng xã hội. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

The charts below show internet use for different purposes in Australia in 2010 and 2011 and the percentage by users. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The provided bar charts depict Internet usage across different age groups in Australia for three distinct purposes during the years 2010 and 2011.

In summary, it's evident that emailing stood out as the most prevalent online activity among residents, with a clear inverse relationship between age and social media usage.

Between 2010 and 2011, roughly two-thirds of Australians engaged in sending and receiving emails, while just over or under half of the population utilized the Internet for bill payments and social media.

Notably, there was a similar trend in the proportions of users for online transactions and emailing. Approximately 80% of senior citizens (those aged over 65) employed the Internet for these purposes, with the 40-60 age group coming in at a close second. In contrast, young adults (aged 18-25) had the lowest participation rate at 60%.

In the case of social media usage, nearly all individuals in the 18-25 age bracket in Australia were active on social networking platforms. This percentage dropped by approximately 15% and 30% among the subsequent two age groups, 26-40 and 40-60, respectively. Among those over 65, only a quarter were engaged in social media, whereas 40% of the 60-65 age group were active users.

Số từ: 200

Từ vựng:

 • depict (v): mô tả
 • stand out (v): đáng chú ý, nổi bật
 • inverse (adj): trái ngược
 • utilize (v): sử dụng
 • transaction (n): giao dịch 
 • employ (v): sử dụng
 • participation (n): sự tham gia
 • subsequent (adj): tiếp theo 
 • engage in: tham gia
 • a quarter: một phần tư

Bài dịch:

Biểu đồ cột trên mô tả việc sử dụng Internet ở các nhóm tuổi khác nhau ở Úc cho ba mục đích riêng biệt trong năm 2010 và 2011.

Tóm lại, một điểm rõ ràng là gửi email là hoạt động trực tuyến phổ biến nhất của người dân Úc, với một mối quan hệ nghịch đảo rõ ràng giữa tuổi tác và việc sử dụng mạng xã hội.

Từ năm 2010 đến năm 2011, khoảng 2/3 người Úc tham gia gửi và nhận email, trong khi chỉ trên dưới một nửa dân số sử dụng Internet để thanh toán hóa đơn và dùng mạng xã hội.

Đáng chú ý, tỷ lệ người dùng giao dịch trực tuyến và gửi email cũng có xu hướng tương tự. Khoảng 80% người cao tuổi (trên 65 tuổi) sử dụng Internet cho những mục đích này, tiếp theo là nhóm tuổi 40-60. Ngược lại, nhóm thanh niên (18-25 tuổi) có tỷ lệ tham gia thấp nhất là 60%.

Đối với việc sử dụng mạng xã hội, gần như tất cả các cá nhân trong độ tuổi 18-25 ở Úc đều hoạt động trên nền tảng mạng xã hội. Tỷ lệ này giảm khoảng 15% và 30% ở hai nhóm tuổi tiếp theo, lần lượt là 26-40 và 40-60. Trong số những người trên 65 tuổi, chỉ 1/4 tham gia mạng xã hội, trong khi 40% ở nhóm tuổi 60-65 là người dùng tích cực trên nền tảng này.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!