The Development of Cutting Tools in the Stone Age bài mẫu ielts writing task 1 sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sơ đồ dưới đây cho thấy sự phát triển của các công cụ cắt trong thời kỳ đồ đá. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, đồng thời so sánh khi có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Process (Quy trình).

Xem thêm: Cách viết dạng bài Process IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Sơ đồ minh họa sự phát triển của các công cụ cắt đá từ khi ra đời khoảng 1,4 triệu năm trước đến khoảng 800 nghìn năm trước.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của sơ đồ: Công cụ đã có một số cải tiến về độ sắc bén và tính hiệu quả trong suốt lịch sử loài người.

Details: Mô tả các điểm chính của sơ đồ.

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của công cụ A.
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của công cụ B. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The diagram illustrates the evolution of stone-cutting tools from their inception approximately 1.4 million years ago to around 800 thousand years ago.

It is clear that the same tool had some improvements in their sharpness and effectiveness throughout human history.

The stone tool crafted 1.4 million years ago exhibited a more rounded structure, evident in both its upper and lower edges. Examining the front and back perspectives of this tool reveals that its diameter in the middle measured nearly 5 cm, gradually tapering to about 3 cm towards the top and bottom. When viewed from the side, the tool displayed a wider midsection, approximately 3 cm in diameter, narrowing towards both its upper and lower ends. Notably, the backside of the stone exhibited fewer cuts compared to the front, and these cuts were not particularly sharp, diminishing its overall utility.

In contrast, by 800 thousand years ago, this tool had undergone significant refinement, emerging as a sharper and more sophisticated instrument. Observing the front and back views, it's apparent that the tool's maximum diameter remained consistent with the older version but had shifted slightly toward the lower side. The bottom had been tapered to a fine point of 1 cm, while the top tapered even more sharply to a 1 cm point. The side view indicated a reduced width of approximately 1.5 cm compared to the older tool. This iteration of the stone tool displayed a more chiseled appearance compared to its predecessor.

Số từ: 246

Từ vựng:

 • evolution (n): sự phát triển 
 • inception (n): sự bắt đầu, sự khởi đầu
 • craft (v): chế tạo
 • diameter (n): đường kính 
 • taper (v): giảm dần, thu gọn dần theo hình nón 
 • midsection (n): phần giữa
 • exhibit (v): cho thấy
 • diminish (v): giảm 
 • refinement (n): sự cải tiến 
 • sophisticated (adj): phức tạp, tinh vi
 • consistent (adj): giữ nguyên
 • iteration (n): sự lặp lại
 • chiseled (adj): trau chuốt
 • predecessor (n): phiên bản tiền nhiệm 

Bài dịch:

Sơ đồ minh họa sự phát triển của các công cụ cắt đá từ khi ra đời khoảng 1,4 triệu năm trước đến khoảng 800 nghìn năm trước.

Một cách rõ ràng, công cụ này đã có một số cải tiến về độ sắc bén và tính hiệu quả xuyên suốt lịch sử loài người.

Công cụ bằng đá được chế tạo cách đây 1,4 triệu năm có cấu trúc tròn trịa hơn, thể hiện rõ ở cả cạnh trên và cạnh dưới. Xem xét  mặt trước và mặt sau của công cụ này cho thấy đường kính ở giữa của nó đo được gần 5 cm, giảm dần còn khoảng 3 cm về phía trên và dưới. Khi nhìn từ bên cạnh, công cụ này cho thấy phần giữa rộng hơn, đường kính khoảng 3 cm, thu hẹp về cả đầu trên và đầu dưới. Đáng chú ý, mặt sau của viên đá có ít vết cắt hơn so với mặt trước và những vết cắt này không đặc biệt sắc nét, làm giảm tiện ích tổng thể của nó.

Ngược lại, vào khoảng 800 nghìn năm trước, công cụ này đã trải qua quá trình cải tiến đáng kể, trở thành một công cụ sắc bén và tinh vi hơn. Khi quan sát mặt trước và mặt sau, có thể thấy rõ rằng đường kính tối đa của dụng cụ vẫn giữ nguyên so với phiên bản cũ hơn nhưng đã dịch chuyển một chút về phía dưới. Phần dưới đã được thuôn nhọn đến 1 cm, trong khi phần trên thậm chí còn được thuôn nhọn hơn cả 1 cm. Nhìn từ mặt bên, ta thấy chiều rộng giảm khoảng 1,5 cm so với công cụ cũ. Sự lặp lại này của công cụ đá cho thấy nó có vẻ ngoài được trau chuốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!