Design of a Modern Landfill for Household Waste - Bài mẫu IELTS Writing Task 1

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The diagram shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sơ đồ thể hiện thiết kế của một bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hiện đại. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, đồng thời so sánh khi có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Process (Quy trình).

Xem thêm: Cách viết dạng bài Process IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Sơ đồ minh họa thiết kế của một bãi chôn lấp hiện đại dành cho xử lý rác thải sinh hoạt.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của sơ đồ: 

=> Một bãi chôn lấp như vậy bao gồm bốn yếu tố chính: khu vực đào, cơ sở hạ tầng thoát nước, lớp hỗn hợp bao gồm đất sét và vật liệu không xác định và nắp đất sét.

Details: Mô tả các điểm chính của sơ đồ.

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của giai đoạn 1 và 2: xây dựng. 
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của giai đoạn 3 và 4: sử dụng và chôn lấp.

2. Bài mẫu Band 8.0+

The diagram shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The diagram illustrates the design of a contemporary landfill intended for household waste disposal.

Overall, the construction of such a landfill encompasses four primary elements: an excavated area, drainage infrastructure, a composite layer involving clay and an unspecified material, and a clay cap.

The construction process commences with the excavation of the ground in a trapezoidal prism shape, situated above a foundation of natural rock. Subsequently, an unspecified synthetic substance is positioned over a layer of clay. Concurrently, a drainage tank is excavated, taking on the form of a cuboid, traversing through the aforementioned layers, while a network of drainage pipes is also incorporated.

Upon readiness for operation, the landfill is filled with household waste, with the resultant leachate being filtered and directed away from the excavation through the installed pipes. Once the waste has disintegrated into a mud-like amalgam, a clay cover is applied to the top surface, and any emitted gases from the site are channeled away.

Số từ: 159

Từ vựng:

 • contemporary (adj): hiện đại
 • landfill (n): bãi rác, rác
 • encompass (v): bao gồm
 • excavation (n): đào (đất)
 • trapezoidal prism: lăng trụ hình thang
 • synthetic substance: chất tổng hợp
 • drainage tank: bể thoát nước
 • cuboid (n): hình khối
 • traverse (v): đi qua
 • leachate (n): nước rò rỉ từ rác
 • disintegrate (v): phân tán
 • emit (v): thải ra

Bài dịch:

Sơ đồ minh họa thiết kế của một bãi chôn lấp hiện đại dành cho việc xử lý rác thải sinh hoạt.

Nhìn chung, việc xây dựng một bãi chôn lấp như vậy bao gồm bốn yếu tố chính: khu vực đào, cơ sở hạ tầng thoát nước, lớp hỗn hợp bao gồm đất sét và vật liệu không xác định và một nắp đóng bằng đất sét.

Quá trình xây dựng bắt đầu bằng việc đào đất theo hình lăng trụ hình thang, nằm phía trên nền đá tự nhiên. Sau đó, một chất tổng hợp không xác định được đặt trên một lớp đất sét. Đồng thời, một bể thoát nước có dạng hình hộp chữ nhật được đào bên trên các lớp đó, đồng thời bố trí mạng lưới đường ống thoát nước.

Khi sẵn sàng hoạt động, bãi chôn lấp chứa đầy rác thải sinh hoạt, nước rỉ từ rác được lọc và dẫn ra khỏi hố đào thông qua các đường ống đã lắp đặt. Một khi chất thải đã phân hủy thành hỗn hợp giống như bùn, một lớp đất sét được phủ lên bề mặt trên cùng và mọi khí thải ra khỏi khu vực này sẽ được dẫn đi chỗ khác.

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!