Some people think that mobile phones should be banned in public places like libraries, shops, and on public transport. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think that mobile phones should be banned in public places like libraries, shops, and on public transport. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Một số người nghĩ rằng điện thoại di động nên bị cấm ở những nơi công cộng như thư viện, cửa hàng và trên phương tiện giao thông công cộng. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này ở mức độ nào?

=> Đề bài thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Những năm gần đây, việc sử dụng điện thoại di động đã trở nên phổ biến hơn và nó đã dẫn đến các cuộc tranh luận về việc sử dụng điện thoại ở những nơi công cộng

=> In recent years, the use of mobile phones has become ubiquitous, and it has led to debates regarding their usage in public places

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này

=> I completely disagree with this view

Body 1: Biện chứng số một:

 • Điện thoại di động là phương tiện liên lạc thiết yếu của con người, nhất là trong những trường hợp khẩn cấp

Mobile phones are an essential means of communication for people, especially in emergencies 

 • => Việc cấm sử dụng sẽ tước đi khả năng liên lạc của các cá nhân với người khác trong trường hợp khẩn cấp

=> A ban on mobile phone will deprive individuals of their ability to contact others in case of an emergency

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Điện thoại di động cũng rất cần thiết để mọi người cập nhật liên tục với công việc và đồng nghiệp của họ => liên lạc nhanh chóng và dễ dàng

Mobile phones are also essential for people to stay connected with their work and colleagues => quick and easy communication

 • Lệnh cấm sử dụng điện thoại di động: Khó trả lời các email hoặc cuộc gọi điện thoại khẩn cấp => Có khả năng bỏ lỡ cơ hội và có tác động tiêu cực đến công việc của họ => tạo bất lợi cho sự nghiệp của cá nhân

=> A ban on mobile phones: Difficult for this individual to respond to urgent emails or phone calls => potential missed opportunities and a negative impact on their work => detrimental to the individual's professional life

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I disagree to a large extent that society should ban mobile phones in public places as it is not a practical solution, and it would deprive individuals of their ability to communicate, work, and entertain themselves.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think that mobile phones should be banned in public places like libraries, shops, and on public transport. To what extent do you agree or disagree with this statement?

In recent years, the use of mobile phones has become ubiquitous, and it has led to debates regarding their usage in public places. While some individuals believe that mobile phones should be banned in public places like libraries, shops, and public transport, I completely disagree with this view.

Firstly, mobile phones are an essential means of communication for people, especially in emergencies. For instance, if someone is traveling on a bus and suddenly falls ill, having a mobile phone on hand can make all the difference. They can quickly call for emergency medical assistance or alert their family members for help. In such a situation, a mobile phone can save a person's life, and banning them in public places could result in dire consequences. Therefore, banning mobile phones in public places can deprive individuals of their ability to contact others in case of an emergency.

Secondly, mobile phones are also essential for people to stay connected with their work and colleagues. In today's fast-paced world, communication plays a vital role in staying updated with work-related activities, and a mobile phone allows for quick and easy communication. To illustrate, a business professional needs to travel frequently for work, and during their travels, they need to communicate with their colleagues and clients constantly to stay updated on work-related activities. A ban on mobile phones would make it difficult for this individual to respond to urgent emails or phone calls, leading to potential missed opportunities and a negative impact on their work. As a result, a ban on their usage in public places would be detrimental to the individual's professional life.

In conclusion, I disagree to a large extent that society should ban mobile phones in public places as it is not a practical solution, and it would deprive individuals of their ability to communicate, work, and entertain themselves.

Số từ: 306

 • ubiquitous (adj): phổ cập 
 • emergency (n): trường hợp khẩn cấp
 • medical assistance: hỗ trợ y tế 
 • alert (v): liên lạc gấp 
 • dire (adj): tai hại, nghiêm trọng 
 • deprive (v): tước đi 
 • fast-paced (adj): phát triển nhanh 
 • vital (adj): quan trọng 
 • frequently (adv): thường xuyên 
 • urgent (adj): khẩn cấp
 • detrimental (Adj): có hại 
 • practical (adj): thực tiễn 

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, việc sử dụng điện thoại di động đã trở nên phổ biến và nó đã dẫn đến các cuộc tranh luận về việc sử dụng chúng ở những nơi công cộng. Trong khi một số người tin rằng điện thoại di động nên bị cấm ở những nơi công cộng như thư viện, cửa hàng hay giao thông công cộng, tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này.

Thứ nhất, điện thoại di động là phương tiện liên lạc thiết yếu của con người, nhất là trong những trường hợp khẩn cấp. Ví dụ, nếu ai đó đang đi trên xe buýt và đột nhiên bị ốm, thì việc có một chiếc điện thoại di động cầm tay có thể tạo nên sự khác biệt. Họ có thể nhanh chóng gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp hoặc thông báo gấp cho các thành viên gia đình của họ để được giúp đỡ. Trong tình huống như vậy, điện thoại di động có thể cứu mạng một người và việc cấm chúng ở những nơi công cộng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chính vì đó, việc cấm sử dụng điện thoại di động ở những nơi công cộng có thể tước đi khả năng liên lạc của các cá nhân với người khác trong trường hợp khẩn cấp.

Thứ hai, điện thoại di động cũng rất cần thiết để mọi người duy trì kết nối với công việc và đồng nghiệp của họ. Trong thế giới phát triển nhanh ngày nay, liên lạc đóng một vai trò quan trọng trong việc cập nhật các hoạt động trong công việc và điện thoại di động cho phép liên lạc nhanh chóng và dễ dàng. Để minh họa, một chuyên gia kinh doanh cần phải đi công tác thường xuyên và trong suốt chuyến đi, họ cần giữ liên lạc với đồng nghiệp và khách hàng của mình để cập nhật các hoạt động liên quan đến công việc. Lệnh cấm sử dụng điện thoại di động sẽ khiến cá nhân này khó trả lời các email hoặc cuộc gọi điện thoại khẩn cấp, có thể khiến cá nhân lỡ mất các cơ hội và có tác động tiêu cực đến công việc của họ. Do đó, lệnh cấm sử dụng chúng ở những nơi công cộng sẽ tạo bất lợi cho sự nghiệp của cá nhân.

Tóm lại, tôi không đồng ý với việc xã hội nên cấm điện thoại di động ở những nơi công cộng vì đó không phải là một giải pháp thiết thực và đồng thời cũng tước đi khả năng giao tiếp, làm việc hay giải trí của các cá nhân.

Khóa học IELTS INTENSIVE WRITING của STUDY4 giúp bạn thực hành luyện tập IELTS Writing

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được:

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6+ trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

CÓ GÌ TẠI KHÓA HỌC CỦA STUDY4?

🔍Phân tích chi tiết essay sample: Mỗi bài viết task 1 và task 2 đều được phân tích chi tiết vai trò của từng câu để bạn nắm được công thức phát triển ý trong một đoạn và sắp xếp đoạn trong một bài. Ngoài ra, từ mới kèm nghĩa tiếng Việt, các từ và cụm từ liên kết ý, liên kết đoạn được highlight để bạn dễ dàng học tập.

luyện đề ielts online

📓Luyện tập từ vựng: Để nắm được cách sử dụng từ mới trong IELTS Writing, mỗi bài viết đều có thêm phần luyện tập điền từ đã học.

luyện đề ielts online

📒Luyện tập sử dụng liên kết câu và thực hành chữa lỗi ngữ pháp: Bài tập điền từ hoặc cụm từ liên kết phù hợp giúp bạn nắm chắc cách sử dụng không chỉ các từ, cụm từ liên kết mà cả đại từ thay thế. Bài tập chữa lỗi ngữ pháp giúp bạn hạn chế được các lỗi sai thường gặp khi viết luận.

luyện đề ielts online

✍Thực hành viết lại câu: Bạn sẽ tập viết lại câu để nắm được vai trò câu trong một đoạn và cách xây dựng một bài viết hoàn chỉnh.

luyện đề ielts online

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Ban on mobile phones đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!