Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

 1. Do you like art?
 2. Do you like visiting art galleries?
 3. Do you want to be an artist?
 4. Do you like modern art or traditional art?

II. Samples

1. Do you like art?

Bạn có thích hội họa không?

“Yes, I do. I find art to be a great way to express oneself and convey emotions and ideas. I particularly enjoy paintings and sculptures, and I try to visit art museums whenever I can. I also like to create art myself as a way to unwind and tap into my creativity.”

Từ vựng:

 • painting (n): tranh vẽ
 • sculpture (n): tác phẩm điêu khắc
 • creativity (n): sự sáng tạo

Bài dịch:

Có. Tôi thấy nghệ thuật là một cách tuyệt vời để thể hiện bản thân và truyền đạt cảm xúc cũng như ý tưởng. Tôi đặc biệt thích các bức tranh và tác phẩm điêu khắc, và tôi cố gắng đến thăm các viện bảo tàng nghệ thuật bất cứ khi nào có thể. Tôi cũng thích tự mình sáng tạo nghệ thuật như một cách để thư giãn và khai thác khả năng sáng tạo của mình.

2. Do you like visiting art galleries?

Bạn có thích tham quan phòng trưng bày nghệ thuật không?

“Yes, I enjoy visiting art galleries as I find it a great way to appreciate and learn about different forms of art. It also provides me with a chance to explore various cultures and historical periods. Also, I find it relaxing and inspiring to spend time surrounded by beautiful and thought-provoking works of art.”

Từ vựng:

 • culture (n): văn hóa
 • thought-provoking (adj): kích thích tư duy

Bài dịch:

Có, tôi thích tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật vì tôi thấy đó là một cách tuyệt vời để đánh giá cao và tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật khác nhau. Nó cũng cho tôi cơ hội khám phá các nền văn hóa và thời kỳ lịch sử khác nhau. Ngoài ra, tôi thấy thật thư giãn và đầy cảm hứng khi dành thời gian được bao quanh bởi những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ và kích thích tư duy.

3. Do you want to be an artist?

Bạn có muốn trở thành một nghệ sĩ không?

“No, I don't aspire to be an artist. While I appreciate the beauty and creativity of art, it's not something that I feel a strong passion for. My interests lie more in the areas of science and technology, and I hope to pursue a career in those fields.”

Từ vựng:

 • passion (n): niềm đam mê
 • field (n): lĩnh vực

Bài dịch:

Không, tôi không khao khát trở thành một nghệ sĩ. Mặc dù tôi đánh giá cao vẻ đẹp và sự sáng tạo của nghệ thuật, nhưng đó không phải là thứ mà tôi cảm thấy đam mê mạnh mẽ. Tôi quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực khoa học và công nghệ, và tôi hy vọng sẽ theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực đó.

4. Do you like modern art or traditional art?

Bạn thích nghệ thuật hiện đại hay nghệ thuật truyền thống?

“I appreciate both modern and traditional art for different reasons. While traditional art reflects cultural heritage and history, modern art is often bold and thought-provoking. However, I tend to enjoy traditional art more as it helps me understand the roots of our society and culture.”

Từ vựng:

 • heritage (n): di sản
 • bold (adj): táo bạo
 • society (n): xã hội

Bài dịch:

Tôi đánh giá cao cả nghệ thuật hiện đại và truyền thống vì những lý do khác nhau. Trong khi nghệ thuật truyền thống phản ánh di sản văn hóa và lịch sử, nghệ thuật hiện đại thường táo bạo và kích thích tư duy. Tuy nhiên, tôi có xu hướng thưởng thức nghệ thuật truyền thống nhiều hơn vì nó giúp tôi hiểu được cội nguồn của xã hội và văn hóa của chúng ta.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Art”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!