Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

 1. Do you know many small businesses where you live?
 2. Do you prefer buying things from big companies or small businesses?
 3. Have you ever worked in small businesses?
 4. Have you ever thought about starting your own business?

II. Samples

1. Do you know many small businesses where you live?

Bạn có biết nhiều doanh nghiệp nhỏ ở nơi bạn sống không?

“Yes, I do. There's a small bakery near my house that sells freshly baked bread and pastries every morning. The owner is a lovely lady who takes pride in her products and always greets her customers with a smile. I also know a small family-owned grocery store that has been around for decades and has a loyal customer base.”

Từ vựng:

 • pastry (n): bánh ngọt
 • family-owned (adj): sở hữu bởi gia đình/sở hữu bởi nhiều đời gia đình
 • customer base (n): lượng khách hàng

Bài dịch:

Có. Có một tiệm bánh nhỏ gần nhà tôi bán bánh mì và bánh ngọt mới nướng mỗi sáng. Chủ sở hữu là một người phụ nữ đáng yêu, tự hào về sản phẩm của mình và luôn chào đón khách hàng của mình bằng một nụ cười. Tôi cũng biết một cửa hàng tạp hóa nhỏ do gia đình sở hữu đã tồn tại hàng chục năm và có một lượng khách hàng trung thành.

2. Do you prefer buying things from big companies or small businesses?

Bạn thích mua đồ từ các công ty lớn hoặc doanh nghiệp nhỏ?

“I think both big companies and small businesses have their own advantages. Big companies often offer a wide range of products at competitive prices, while small businesses provide personalized services and unique products. It ultimately depends on my needs and budget.”

Từ vựng:

 • competitive (adj): đầy cạnh tranh
 • personalized (adj): được cá nhân hóa
 • budget (n): ngân sách

Bài dịch:

Tôi nghĩ cả công ty lớn và doanh nghiệp nhỏ đều có lợi thế riêng. Các công ty lớn thường cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cả cạnh tranh, trong khi các doanh nghiệp nhỏ cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa và các sản phẩm độc đáo. Nó cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của tôi.

3. Have you ever worked in small businesses?

Bạn đã bao giờ làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ chưa?

“Yes, I have had the opportunity to work in small businesses. One notable experience was when I worked part-time at a family-owned bakery during my summer break. I had the chance to interact directly with customers, learning about their preferences and building relationships.”

Từ vựng:

 • notable (adj): đáng nhớ, đáng chú ý
 • part-time (adj): bán thời gian
 • interact (v): tương tác 

Bài dịch:

Có, tôi đã có cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ. Một trải nghiệm đáng chú ý là khi tôi làm việc bán thời gian tại một tiệm bánh gia đình trong kỳ nghỉ hè. Tôi đã có cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng, tìm hiểu về sở thích của họ và xây dựng mối quan hệ.

4. Have you ever thought about starting your own business?

Bạn đã bao giờ nghĩ về việc bắt đầu kinh doanh riêng chưa?

“Yes, I have actually thought about starting my own business in the future. I have a passion for baking, and I've always dreamed of opening my own bakery. I would love to create unique flavors and experiment with different ingredients to offer a delightful culinary experience.”

Từ vựng:

 • passion (n): niềm đam mê
 • flavor (n): hương vị
 • ingredient (n): nguyên liệu
 • culinary (n): ẩm thực

Bài dịch:

Có, tôi đã thực sự nghĩ về việc bắt đầu kinh doanh riêng của mình trong tương lai. Tôi có niềm đam mê làm bánh và tôi luôn mơ ước mở một tiệm bánh của riêng mình. Tôi muốn tạo ra những hương vị độc đáo và thử nghiệm với các nguyên liệu khác nhau để mang đến trải nghiệm ẩm thực thú vị.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Small Business”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!