Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

 1. Have you ever learned about outer space and stars?
 2. Are you interested in films concerning outer space and stars?
 3. Do you want to know more about outer space?
 4. Do you want to go into outer space in the future?

II. Samples

1. Have you ever learned about outer space and stars?

Bạn đã bao giờ tìm hiểu về vũ trụ và các vì sao chưa?

“Yes, I have learned about outer space and stars. In fact, I have always been fascinated by astronomy since I was a child. I have read books and watched documentaries on space exploration, and I have also taken a few astronomy classes in college. I find it incredible how vast and mysterious the universe is.”

Từ vựng:

 • astronomy (n): thiên văn học
 • documentary (n): phim tài liệu

Bài dịch:

Có, tôi đã học về vũ trụ và các vì sao. Trên thực tế, tôi luôn say mê thiên văn học từ khi còn nhỏ. Tôi đã đọc sách và xem phim tài liệu về khám phá không gian, và tôi cũng đã tham gia một vài lớp thiên văn học ở trường đại học. Tôi thấy không thể tin được vũ trụ rộng lớn và bí ẩn đến nhường nào.

2. Are you interested in films concerning outer space and stars?

Bạn có quan tâm đến những bộ phim liên quan đến vũ trụ và các ngôi sao không?

“Yes, I'm very interested in films about outer space and stars. I find the vastness and mystery of the universe fascinating, and watching movies that explore these topics allows me to imagine what it might be like to travel through space or visit other planets. Some of my favorites include "Interstellar" and "2001: A Space Odyssey.”

Từ vựng:

 • vastness (n): sự bao la
 • planet (n): hành tinh

Bài dịch:

Có, tôi rất quan tâm đến những bộ phim về vũ trụ và các ngôi sao. Tôi thấy sự bao la và bí ẩn của vũ trụ thật hấp dẫn và việc xem những bộ phim khám phá những chủ đề này cho phép tôi hình dung ra việc du hành trong không gian hoặc đến thăm các hành tinh khác sẽ như thế nào. Một số mục yêu thích của tôi bao gồm "Interstellar" và "2001: A Space Odyssey.

3. Do you want to know more about outer space?

Bạn có muốn biết thêm về vũ trụ không?

“Yes, I'm very curious about outer space. The vastness and mysteries of the universe fascinate me. I find it incredible to think about the countless galaxies, stars, and planets that exist beyond our own.”

Từ vựng:

 • fascinate (v): mê hoặc
 • galaxy (n): thiên hà

Bài dịch:

Có, tôi rất tò mò về không gian bên ngoài. Sự rộng lớn và bí ẩn của vũ trụ mê hoặc tôi. Tôi thấy thật khó tin khi nghĩ về vô số thiên hà, ngôi sao và hành tinh tồn tại bên ngoài chúng ta.

4. Do you want to go into outer space in the future?

Bạn có muốn đi vào không gian vũ trụ trong tương lai không?

“I would love to. It would be an amazing opportunity. Personally, I find the idea of space exploration fascinating and I believe it can bring many benefits to humanity, such as advancing our scientific knowledge and discovering new resources.”

Từ vựng:

 • space exploration (n): khám giá không gian
 • humanity (n): nhân loại

Bài dịch:

Tôi rất thích. Đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời. Cá nhân tôi thấy ý tưởng khám phá không gian rất hấp dẫn và tôi tin rằng nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại, chẳng hạn như nâng cao kiến thức khoa học và khám phá các nguồn tài nguyên mới.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Outer space and stars”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!