Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

 1. What city do you live in?
 2. Do you like this city? Why?
 3. How long have you lived in this city?
 4. Are there big changes in this city?
 5. Is this city your permanent residence?

II. Samples

1. What city do you live in?

Bạn sống ở thành phố nào?

“I live in Hanoi City, the vibrant capital of Vietnam. It's a bustling metropolis with a rich cultural heritage and a blend of traditional and modern elements. Hanoi also offers a wide range of entertainment options, from lively markets to trendy cafes and art galleries.”

Từ vựng:

 • metropolis (n): đô thị
 • heritage (n): di sản

Bài dịch:

Tôi sống ở thành phố Hà Nội, thủ đô sôi động của Việt Nam. Đó là một đô thị nhộn nhịp với di sản văn hóa phong phú và sự pha trộn giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Hà Nội cũng cung cấp nhiều lựa chọn giải trí, từ những khu chợ sôi động đến các quán cà phê thời thượng và phòng trưng bày nghệ thuật.

2. Do you like this city? Why?

Bạn có thích thành phố này không? Tại sao?

“Yes, I really like Hanoi City. It has a unique charm and rich cultural heritage that I find captivating. The bustling streets filled with motorbikes, the vibrant markets, and the historical landmarks like the Old Quarter and Hoan Kiem Lake create a lively and dynamic atmosphere.”

Từ vựng:

 • charm (n): nét quyến rũ
 • captivating (adj): cuốn hút
 • landmark (n): địa danh

Bài dịch:

Có, tôi rất thích thành phố Hà Nội. Nó có một nét quyến rũ độc đáo và di sản văn hóa phong phú mà tôi thấy cuốn hút. Những con phố nhộn nhịp đầy xe máy, những khu chợ sôi động và những địa danh lịch sử như Khu Phố Cổ và Hồ Hoàn Kiếm tạo nên một bầu không khí sôi động và năng động.

3. How long have you lived in this city?

Bạn đã sống ở thành phố này bao lâu rồi?

“I have been living in this city for about five years now. I moved here after completing my studies, and it has become my second home. Over the years, I have grown to love the vibrant atmosphere, diverse culture, and friendly people of this city.”

Từ vựng:

 • vibrant (adj): sôi động
 • atmosphere (n): bầu không khí

Bài dịch:

Tôi đã sống ở thành phố này được khoảng năm năm rồi. Tôi chuyển đến đây sau khi hoàn thành việc học của mình và nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Trong những năm qua, tôi ngày càng yêu thích bầu không khí sôi động, nền văn hóa đa dạng và con người thân thiện của thành phố này.

4. Are there big changes in this city?

Có những thay đổi lớn nào trong thành phố này không?

“Yes, there have been significant changes in this city over the past few years. One major change is the development of modern infrastructure, including new roads, bridges, and public transportation systems. The skyline has also transformed with the construction of tall buildings and architectural landmarks.”

Từ vựng:

 • infrastructure (n): cơ sở hạ tầng
 • public transportation (n): giao thông công cộng

Bài dịch:

Vâng, đã có những thay đổi đáng kể trong thành phố này trong vài năm qua. Một thay đổi lớn là sự phát triển của cơ sở hạ tầng hiện đại, bao gồm đường, cầu mới và hệ thống giao thông công cộng. Đường chân trời cũng đã thay đổi với việc xây dựng các tòa nhà cao tầng và các địa danh kiến trúc.

5. Is this city your permanent residence?

Thành phố này có phải là nơi thường trú của bạn không?

“Yes, this city is my permanent residence. I have lived here for several years and consider it my home. It offers a vibrant and diverse community, ample job opportunities, and a comfortable lifestyle.”

Từ vựng:

 • diverse (adj): đa dạng
 • ample (adj): nhiều

Bài dịch:

Đúng, thành phố này là nơi thường trú của tôi. Tôi đã sống ở đây vài năm và coi đó là nhà của mình. Nó cung cấp một cộng đồng sôi động và đa dạng, nhiều cơ hội việc làm và một lối sống thoải mái.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “The city you live in”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!