Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. Do you like ice cream?

2. Do you eat ice cream a lot?

3. Did you eat ice cream as a child?

4. Are there shops selling ice cream near where you live?

5. Would you like to make your own ice cream?

II. Samples

1. Do you like ice cream?

Bạn có thích kem không?

“Yes, I absolutely love ice cream! It's one of my favorite treats, especially during the hot summer months. There's something about the creamy texture and the variety of flavors that makes it so delightful.”

Từ vựng:

 • treat (n): món ăn vặt
 • creamy (adj): cảm giác kem mịn
 • flavor (n): hương vị

Bài dịch:

Có chứ, tôi hoàn toàn thích kem! Đó là một trong những món ăn yêu thích của tôi, đặc biệt là trong những tháng hè nóng bức. Có điều gì đó về kết cấu kem và sự đa dạng của các hương vị khiến nó trở nên thú vị.

2. Do you eat ice cream a lot?

Bạn có ăn kem nhiều không?

“Yes, I enjoy eating ice cream quite often. It's a delicious treat that I find refreshing, especially during hot summer days. Whether it's a classic vanilla cone or an indulgent sundae with various toppings, ice cream never fails to bring a smile to my face.”

Từ vựng:

 • refreshing (adj): sảng khoái
 • sundae (n): kem ly
 • topping (n): topping (đồ ăn nhỏ được rải trên món ăn)

Bài dịch:

Có, tôi thích ăn kem khá thường xuyên. Đó là một món ngon mà tôi cảm thấy sảng khoái, đặc biệt là trong những ngày hè nóng nực. Cho dù đó là một chiếc kem ốc quế vani cổ điển hay một ly kem hấp dẫn với nhiều loại toppings khác nhau, kem luôn mang lại nụ cười trên khuôn mặt tôi.

3.  Did you eat ice cream as a child?

Bạn có ăn kem khi còn nhỏ không?

“Yes, I absolutely loved eating ice cream as a child. I have vivid memories of going to the local ice cream parlor with my family and eagerly choosing from a wide variety of flavors. I particularly enjoyed the experience of eating ice cream cones, savoring the creamy texture, and enjoying the sweet, refreshing taste.”

Từ vựng:

 • vivid (adj): sống động
 • parlor (n): cửa tiệm

Bài dịch:

Có, tôi cực kỳ thích ăn kem khi còn nhỏ. Tôi có những kỷ niệm sống động khi cùng gia đình đến tiệm kem địa phương và háo hức lựa chọn từ nhiều hương vị khác nhau. Tôi đặc biệt thích trải nghiệm ăn kem ốc quế, thưởng thức kết cấu kem và thưởng thức hương vị ngọt ngào, sảng khoái.

4. Are there shops selling ice cream near where you live?

Có cửa hàng bán kem gần nơi bạn sống không?

“There are several shops selling ice cream near where I live. Within walking distance, there is a popular ice cream parlor that offers a wide range of flavors and toppings. It's a favorite spot for locals, especially during the summer months, to cool off and enjoy delicious frozen treats.”

Từ vựng:

 • spot (n): địa điểm
 • frozen (adj): đông lạnh

Bài dịch:

Có một số cửa hàng bán kem gần nơi tôi sống. Trong khoảng cách đi bộ, có một tiệm kem nổi tiếng cung cấp đủ loại hương vị và lớp phủ bên trên. Đó là một địa điểm yêu thích của người dân địa phương, đặc biệt là trong những tháng mùa hè, để giải nhiệt và thưởng thức những món ăn đông lạnh thơm ngon.

5. Would you like to make your own ice cream?

Bạn có muốn làm kem của riêng mình không?

“I would absolutely love to make my own ice cream! The idea of experimenting with different flavors and ingredients to create a personalized frozen treat sounds delightful. I imagine it would be a fun and creative process, allowing me to customize the sweetness and texture to my liking.”

Từ vựng:

 • ingredient (n): nguyên liệu
 • sweetness (n): vị ngọt

Bài dịch:

Tôi hoàn toàn muốn tự làm kem của riêng mình! Ý tưởng thử nghiệm các hương vị và nguyên liệu khác nhau để tạo ra một món ăn đông lạnh được cá nhân hóa nghe có vẻ thú vị. Tôi tưởng tượng đó sẽ là một quá trình thú vị và sáng tạo, cho phép tôi tùy chỉnh độ ngọt và kết cấu theo ý thích của mình.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Ice cream”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!