luyện đề ielts online

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. Do you usually carry a bag?

2. Do you change your bags often?

3. What kind of bags would you use when traveling?

4. Is a bag an ideal gift?

5. Did you use a backpack when you were a child?

II. Samples

1. Do you usually carry a bag?

Bạn có thường mang theo một chiếc túi không?

“Yes, I usually carry a bag with me. It's a small backpack that I find convenient for everyday use. I like to have my essentials handy, such as my wallet, phone, keys, and a water bottle. The bag also allows me to carry any additional items I might need, like a notebook, pen, or snacks.”

Từ vựng:

 • backpack (n): ba lô
 • essential (n): đồ cần thiết
 • handy (adj): tiện lợi, có thể lấy ngay

Bài dịch:

Có, tôi thường mang theo một cái túi bên mình. Đó là một chiếc ba lô nhỏ mà tôi thấy tiện lợi cho việc sử dụng hàng ngày. Tôi thích để sẵn những vật dụng cần thiết của mình, chẳng hạn như ví, điện thoại, chìa khóa và chai nước. Túi cũng cho phép tôi mang theo bất kỳ vật dụng bổ sung nào mà tôi có thể cần, chẳng hạn như sổ ghi chép, bút hoặc đồ ăn nhẹ.

2. Do you change your bags often?

Bạn có thường xuyên thay túi không?

“Yes, I do change my bags regularly. I like to have different bags for different occasions and purposes. For example, I have a backpack for everyday use, a sleek handbag for formal events, and a spacious tote bag for traveling.”

Từ vựng:

 • handbag (n): túi xách tay
 • tote bag (n): túi tote (dạng túi nữ lớn)

Bài dịch:

Có, tôi thay túi thường xuyên. Tôi thích có những chiếc túi khác nhau cho những dịp và mục đích khác nhau. Ví dụ, tôi có một chiếc ba lô để sử dụng hàng ngày, một chiếc túi xách kiểu dáng đẹp cho các sự kiện trang trọng và một chiếc túi tote rộng rãi để đi du lịch.

3.  What kind of bags would you use when traveling?

Bạn sẽ sử dụng loại túi nào khi đi du lịch?

“When traveling, I prefer to use a sturdy backpack. It's versatile and allows me to carry my belongings comfortably while keeping my hands free. A backpack with multiple compartments helps me stay organized and easily access my essentials. It's also convenient for navigating through crowded places or when I need to move quickly.”

Từ vựng:

 • sturdy (adj): chắc chắn
 • compartment (n): ngăn đựng

Bài dịch:

Khi đi du lịch, tôi thích sử dụng một chiếc ba lô chắc chắn. Nó rất linh hoạt và cho phép tôi mang theo đồ đạc của mình một cách thoải mái mà vẫn rảnh tay. Một chiếc ba lô có nhiều ngăn giúp tôi luôn ngăn nắp và dễ dàng lấy những vật dụng cần thiết của mình. Nó cũng thuận tiện cho việc di chuyển qua những nơi đông đúc hoặc khi tôi cần di chuyển nhanh chóng.

4. Is a bag an ideal gift?

Một chiếc túi có phải là món quà lý tưởng không?

“Absolutely. A bag can be an ideal gift for many people. A bag is a practical and versatile item that serves multiple purposes. It can be used for carrying personal belongings, such as books, laptops, or daily essentials. Moreover, a well-chosen bag can be a fashion accessory that complements one's style.”

Từ vựng:

 • practical (adj): thiết thực
 • versatile (adj): linh hoạt
 • belonging (n): đồ đạc, tài sản
 • accessory (n): phụ kiện

Bài dịch:

Dĩ nhiên. Một chiếc túi có thể là một món quà lý tưởng cho nhiều người. Một chiếc túi là một vật dụng thiết thực và linh hoạt phục vụ nhiều mục đích. Nó có thể được sử dụng để đựng đồ dùng cá nhân, chẳng hạn như sách, máy tính xách tay hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày. Hơn nữa, một chiếc túi được lựa chọn tốt có thể là một phụ kiện thời trang bổ sung cho phong cách của một người.

5. Did you use a backpack when you were a child?

Bạn có sử dụng ba lô khi còn nhỏ không?

“Yes, I used a backpack when I was a child. It was a colorful and lightweight backpack that I carried to school every day. It had multiple compartments to store my books, stationery, and other school supplies. I remember feeling proud and grown-up as I wore it on my back, just like the older students.”

Từ vựng:

 • lightweight (adj): nhẹ cân
 • stationery (n): văn phòng phẩm

Bài dịch:

Có, tôi đã sử dụng ba lô khi còn nhỏ. Đó là chiếc ba lô nhỏ nhẹ nhiều màu sắc mà tôi mang đến trường hàng ngày. Nó có nhiều ngăn để đựng sách vở, văn phòng phẩm và các đồ dùng học tập khác của tôi. Tôi nhớ cảm giác tự hào và trưởng thành khi đeo nó trên lưng, giống như những học sinh lớn hơn.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Bags”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!