In some countries unemployment is high, so some people think that children should only go to primary school and not to secondary school because they will not be able to find jobs in the future. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

In some countries unemployment is high, so some people think that children should only go to primary school and not to secondary school because they will not be able to find jobs in the future. To what extent do you agree or disagree?

Ở một số nước, do tỷ lệ thất nghiệp cao nên một số người cho rằng trẻ em chỉ nên học tiểu học và không cần học trung học vì sau này sẽ không thể tìm được việc làm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree. 

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Ở những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao, việc cung cấp giáo dục vượt quá trình độ tiểu học cho đa số học sinh có vẻ đang đi ngược với mong đợi. 

=> In countries plagued by high unemployment rates, it might seem counterintuitive to provide education beyond the primary level to the majority of students. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi cho rằng đó là một quan điểm bị đơn giản hóa quá mức và tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này.

=>  I argue that it is an overly simplified view and I wholeheartedly disagree with the stance.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Dự báo chính xác những biến động trong thị trường việc làm là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. 

=> Accurately forecasting fluctuations in the job market is an immensely challenging task 

 • Ví dụ: trong khi công nghệ đang thay thế nhiều công việc truyền thống trong các lĩnh vực như nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghiệp nặng, thì nó đồng thời tạo ra các cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực khác.

=> For instance: while technology is replacing many conventional jobs in sectors such as agriculture, transportation, and heavy industry, it is simultaneously generating new employment opportunities in other areas. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Mục đích của giáo dục không chỉ đơn giản là chuẩn bị cho những người trẻ tuổi tham gia vào thị trường lao động → Giáo dục về cơ bản là học các kỹ năng lâu dài để có thể tư duy phản biện trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. 

=> The purpose of education extends far beyond simply preparing young people for the labor market → education is fundamentally about acquiring lifelong skills to critically evaluate all aspects of life. 

 • Khi được giám sát thực hiện hiệu quả, giáo dục trung học đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cá nhân trẻ phát triển những khả năng tư duy phản biện này. 

=> When executed effectively, secondary education serves a crucial role in assisting young individuals in developing these critical thinking abilities. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while the employment landscape of any country is susceptible to rapid shifts in today's unpredictable global economy, the intangible yet crucial objectives of education necessitate that young people should receive an education up to at least the secondary level.

2. Bài mẫu Band 8.0+

In some countries unemployment is high, so some people think that children should only go to primary school and not to secondary school because they will not be able to find jobs in the future. To what extent do you agree or disagree?

In countries plagued by high unemployment rates, it might seem counterintuitive to provide education beyond the primary level to the majority of students. Although this line of thinking appears reasonable at first glance, I argue that it is an overly simplified view and I wholeheartedly disagree with the stance.

Firstly, accurately forecasting fluctuations in the job market is an immensely challenging task. There may be times when there is a high demand for employees across various sectors of a country's economy, resulting in elevated wages and the need for the education system to equip numerous students with the skills required by employers up to and beyond secondary school level. For instance, while technology is replacing many conventional jobs in sectors such as agriculture, transportation, and heavy industry, it is simultaneously generating new employment opportunities in other areas. Consequently, it is virtually impossible to determine the exact number of highly-educated young individuals that a nation's workforce will require.

Secondly, I maintain that the purpose of education extends far beyond simply preparing young people for the labor market. Education is fundamentally about acquiring lifelong skills to critically evaluate all aspects of life. When executed effectively, secondary education serves a crucial role in assisting young individuals in developing these critical thinking abilities. If a country's population is knowledgeable and enlightened, issues such as welfare systems or wealth distribution can be intelligently discussed. Without widespread education at this level, a nation cannot have conscientious citizens.

In conclusion, while the employment landscape of any country is susceptible to rapid shifts in today's unpredictable global economy, the intangible yet crucial objectives of education necessitate that young people should receive an education up to at least the secondary level.

Số từ: 282

 • plague (v): quấy rầy, làm phiền
 • counterintuitive (adj): phản trực quan, đi ngược lại với mong đợi
 • simplify (v): đơn giản hóa
 • fluctuation (n): sự biến động
 • elevated (adj): nâng cao
 • equip (v): trang bị
 • conventional (adj): truyền thống 
 • simultaneously (adv): một cách liên tục
 • virtually (adv): hầu như
 • extend (v): mở rộng, nhiều hơn
 • fundamentally (adv): cơ bản la
 • execute (v): giám sát, kiểm soát
 • critical thinking: tư duy phản biện
 • knowledgeable (adj): hiểu biết
 • enlightened (adj): thông minh, sáng dạ
 • conscientious (adj): có lương tâm, hết lòng 
 • susceptible (adj): nhạy cảm
 • intangible (adj): vô hình 

Bài dịch:

Ở những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao, việc cung cấp giáo dục vượt quá trình độ tiểu học cho đa số học sinh có vẻ đang đi ngược với mong đợi. Mặc dù quan điểm này thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng tôi cho rằng đó là một quan điểm bị đơn giản hóa quá mức và tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này.

Thứ nhất, dự báo chính xác những biến động trong thị trường việc làm là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Sẽ có những lúc thị trường có nhu cầu cao đối với người lao động trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế của một quốc gia, dẫn đến tiền lương tăng cao và hệ thống giáo dục cũng cần trang bị cho nhiều học sinh những kỹ năng mà người chủ yêu cầu cho đến cấp trung học cơ sở và hơn thế nữa. Ví dụ, trong khi công nghệ đang thay thế nhiều công việc truyền thống trong các lĩnh vực như nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghiệp nặng, thì nó đồng thời tạo ra các cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực khác. Do đó, hầu như không thể xác định chính xác số lượng cá nhân trẻ có trình độ học vấn cao mà lực lượng lao động của một quốc gia sẽ cần.

Thứ hai, tôi khẳng định rằng mục đích của giáo dục không chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho những người trẻ tuổi tham gia vào thị trường lao động. Giáo dục về cơ bản là học các kỹ năng lâu dài để có thể tư duy phản biện trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Khi được giám sát thực hiện hiệu quả, giáo dục trung học đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cá nhân trẻ phát triển những khả năng tư duy phản biện này. Nếu dân số của một quốc gia có kiến thức và được khai sáng nhiều, các vấn đề như hệ thống phúc lợi hoặc phân phối của cải có thể được thảo luận một cách thông minh. Khi không có giáo dục phổ cập ở cấp độ này, một quốc gia không thể có những công dân có lương tâm như vậy.

Tóm lại, trong khi bối cảnh việc làm của bất kỳ quốc gia nào cũng dễ bị thay đổi nhanh chóng trong nền kinh tế toàn cầu khó đoán hiện nay, thì các mục tiêu vô hình nhưng quan trọng của giáo dục đòi hỏi những người trẻ tuổi phải được giáo dục ít nhất là tới cấp trung học.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Unemployment đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!