bài mẫu ielts writing Young people are often influenced in their behaviors and situations by others of the same age. This is called “peer pressure”. Do the disadvantages outweigh the advantages?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài 

Đề bài:

Young people are often influenced in their behaviors and situations by others of the same age. This is called “peer pressure”. Do the disadvantages outweigh the advantages?

Các hành vi và công việc của những người trẻ tuổi thường bị ảnh hưởng bởi những người khác cùng tuổi. Điều này được gọi là “áp lực đồng trang lứa”. Những bất lợi có lớn hơn những lợi thế của nó không?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages and disadvantages.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Áp lực từ bạn bè thường gắn với các hàm ý tiêu cực, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng nó cũng có thể có tác động tích cực đến các cá nhân. 

=> Peer pressure is often associated with negative connotations, it is important to recognize that it can also have positive effects on individuals. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Bài viết này sẽ lập luận rằng những lợi thế của áp lực đồng trang lứa lớn hơn những bất lợi của chúng.

=>  This essay will argue that the advantages of peer pressure outweigh the disadvantages.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Thứ nhất, áp lực đồng trang lứa có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển cá nhân và cải thiện bản thân ở những người trẻ tuổi. 

=> Peer pressure can play a significant role in personal growth and self-improvement among young people. 

 • Ví dụ: trong các câu lạc bộ ở trường trung học, học sinh trải nghiệm sự áp lực nhưng tích cực từ bạn bè khi quan sát những bạn đồng lứa tài năng xuất sắc trong tư duy phản biện và nói trước đám đông, truyền cảm hứng cho họ cải thiện kỹ năng, mở rộng tầm nhìn và cuối cùng trở thành những cá nhân toàn diện. 

=> For example: in high school clubs, students experience positive peer pressure as they observe talented peers excelling in critical thinking and public speaking, inspiring them to improve their skills, broaden their horizons, and ultimately become well-rounded individuals. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Áp lực từ bạn bè có thể thúc đẩy các hành vi lành mạnh khi những người trẻ tuổi chịu ảnh hưởng bởi các hình mẫu tích cực. 

=> Peer pressure can promote healthy behaviors when young people are influenced by positive role models. 

 • Ví dụ: một thiếu niên là thành viên của một đội thể thao có thể được khuyến khích duy trì lối sống lành mạnh hoặc những người bạn ưu tiên việc học của họ có thể truyền cảm hứng cho những người khác tập trung vào việc học và theo đuổi sự thành công trong học tập. 

=> For instance: a teenager who is part of a sports team may be encouraged to maintain a healthy lifestyle or peers who prioritize their education may inspire others to focus on their studies and pursue academic success. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I argue that the  positive aspects of peer pressure trump the negative aspects. By focusing on the advantages  of peer pressure and guiding young individuals towards beneficial influences, we can help them thrive in their personal and social lives.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Young people are often influenced in their behaviors and situations by others of the same age. This is called “peer pressure”. Do the disadvantages outweigh the advantages?

Peer pressure, the influence exerted by individuals of similar age, is a common phenomenon experienced by young people. Although peer pressure is often associated with negative connotations, it is important to recognize that it can also have positive effects on individuals. This essay will argue that the advantages of peer pressure outweigh the disadvantages.

Firstly, peer pressure can play a significant role in personal growth and self-improvement among young people. When surrounded by peers who excel academically, athletically, or artistically, young individuals may be inspired to push their own boundaries and strive for greater achievements. For example, in high school clubs, students experience positive peer pressure as they observe talented peers excelling in critical thinking and public speaking, inspiring them to improve their skills, broaden their horizons, and ultimately become well-rounded individuals. This healthy competition can lead to the development of new skills and interests, ultimately enriching their lives and contributing to their overall development.

Secondly, peer pressure can promote healthy behaviors when young people are influenced by positive role models. For instance, a teenager who is part of a sports team may be encouraged to maintain a healthy lifestyle, including regular exercise and a balanced diet, to keep up with their teammates. Similarly, peers who prioritize their education may inspire others to focus on their studies and pursue academic success. In these cases, the impact of peer pressure can be highly beneficial and lead to better overall well-being.

In conclusion, I argue that the positive aspects of peer pressure trump the negative aspects. By focusing on the advantages of peer pressure and guiding young individuals towards beneficial influences, we can help them thrive in their personal and social lives.

Số từ: 280

 • peer pressure: áp lực đồng trang lứa
 • exert (v): cố gắng
 • phenomenon (n): hiện tượng
 • connotation (n): hàm ý, nghĩa rộng
 • self-improvement: tự cải thiện bản thân
 • excel (v): làm xuất sắc
 • boundary (n): giới hạn, ranh giới
 • strive (v): phấn đấu
 • critical thinking: tư duy phản biện
 • public speaking: nói trước đám đông
 • well-rounded (adj): toàn diện
 • enrich (v): làm phong phú
 • role model: hình mẫu lý tưởng
 • prioritize (v): ưu tiên
 • trump (v): đánh bại
 • thrive (v): phát triển thịnh vượng

Bài dịch:

Áp lực đồng trang lứa, ảnh hưởng của những cá nhân cùng độ tuổi, là một hiện tượng phổ biến mà những người trẻ tuổi đang trải qua. Mặc dù áp lực từ bạn bè thường gắn với các hàm ý tiêu cực, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng nó cũng có thể có tác động tích cực đến các cá nhân. Bài viết này sẽ lập luận rằng những lợi thế của áp lực đồng trang lứa lớn hơn những bất lợi của chúng. 

Thứ nhất, áp lực từ bạn bè có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển cá nhân và cải thiện bản thân ở những người trẻ tuổi. Khi được bao quanh bởi những bạn đồng trang lứa xuất sắc trong học tập, thể thao hoặc nghệ thuật, các cá nhân trẻ tuổi có thể được truyền cảm hứng để vượt qua ranh giới của chính mình và phấn đấu đạt được những thành tựu lớn hơn. Ví dụ, trong các câu lạc bộ ở trường trung học, học sinh trải nghiệm sự áp lực nhưng tích cực từ bạn bè khi quan sát những bạn đồng lứa có tài năng xuất sắc trong tư duy phản biện và nói trước đám đông, truyền cảm hứng cho họ cải thiện kỹ năng, mở rộng tầm nhìn và cuối cùng trở thành những cá nhân toàn diện. Sự cạnh tranh lành mạnh này có thể dẫn đến sự phát triển các kỹ năng và sở thích mới, cuối cùng làm phong phú thêm cuộc sống của các em và đóng góp vào sự phát triển chung của các em.

Thứ hai, áp lực đồng trang lứa có thể thúc đẩy các hành vi lành mạnh khi những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi các hình mẫu tích cực. Ví dụ, một thiếu niên là thành viên của một đội thể thao có thể được khuyến khích duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng, để theo kịp các đồng đội của mình. Tương tự như vậy, những người bạn ưu tiên việc học của họ có thể truyền cảm hứng cho những người khác tập trung vào việc học và theo đuổi sự thành công trong học tập. Trong những trường hợp này, tác động của áp lực đồng trang lứa có thể rất có lợi và từ đó dẫn đến sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Tóm lại, tôi lập luận rằng các khía cạnh tích cực của áp lực đồng trang lứa lấn át các khía cạnh tiêu cực. Bằng cách tập trung vào những lợi ích của áp lực từ bạn bè và hướng dẫn các cá nhân trẻ hướng tới những ảnh hưởng có lợi, chúng ta có thể giúp họ phát triển hơn trong cuộc sống cá nhân và ngoài xã hội.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Peer pressure đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!