Some people think visual images (e.g. photographs, videos) in a news story can accurately tell what happened. Others think it cannot tell the full news story. Discuss both views and give your own opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think visual images (e.g. photographs, videos) in a news story can accurately tell what happened. Others think it cannot tell the full news story. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người cho rằng hình ảnh trực quan (ví dụ: ảnh, video) trong một câu chuyện tin tức có thể nói chính xác những gì đã xảy ra. Những người khác nghĩ rằng nó không thể kể toàn bộ câu chuyện tin tức. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong thời hiện đại, người ta tin rằng những hình ảnh trực quan có thể cung cấp đủ bằng chứng về một sự kiện, chẳng hạn như một tội ác. Tuy nhiên, một số cá nhân phản đối quan điểm này và cho rằng nên có thêm các bằng chứng bổ sung.

=> In contemporary times, there is a belief that visual images can offer sufficient evidence of an event, for example, a crime. However, some individuals oppose this notion and argue that additional evidence is necessary.

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi đồng tình với ý kiến rằng cần có thêm bằng chứng bên cạnh hình ảnh trực quan.

=>  I concur with the opinion that further evidence is needed alongside visual images.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Sự miêu tả sống động về hiện trường vụ án: các hình ảnh và video có thể hữu ích trong việc minh họa hiện trường vụ án. 

=> The vivid portrayal of the crime scene: photos and videos can be helpful in illustrating the crime scene. 

 • Những tiến bộ công nghệ đã giúp việc xác định tính xác thực của hình ảnh và cách chúng được ghi lại đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. 

=> Technological advancements have made it easier to ascertain the authenticity of images and how they were captured. 

 • Hình ảnh trực quan có thể cung cấp những thông tin quan trọng trong điều tra tội phạm.

=> Visual images can provide important information in criminal investigations.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Hình ảnh có thể không phải lúc nào cũng phản ánh được bức tranh toàn cảnh →Ví dụ: ảnh và video thường ghi lại những khoảnh khắc cụ thể, điều này có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc cung cấp bằng chứng hạn chế hoặc không đầy đủ. 

=> Images may not always capture the complete picture → For instance, photos and videos often capture specific moments, which can lead to misunderstandings or provide limited evidence that might not be sufficient. 

 • Điều quan trọng là phải có bằng chứng thuyết phục để xác định liệu tội phạm có xảy ra hay không: ví dụ như DNA của nghi phạm.

=> It is crucial to have compelling evidence to establish whether a crime occurred such as a suspect's DNA. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while some people argue that visual images provide adequate evidence for a crime due to the clear representation of situations, I firmly believe that they are not sufficient on their own.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think visual images (e.g. photographs, videos) in a news story can accurately tell what happened. Others think it cannot tell the full news story. Discuss both views and give your own opinion.

In contemporary times, there is a belief that visual images can offer sufficient evidence of an event, for example, a crime. However, some individuals oppose this notion and argue that additional evidence is necessary. I concur with the opinion that further evidence is needed alongside visual images.

One reason why certain people consider photos and videos as adequate evidence for a crime is the vivid portrayal of the crime scene. Without visual images, the crime scene would merely exist in the investigators' minds. Evidently, photos and videos can be helpful in illustrating the crime scene. Furthermore, technological advancements have made it easier to ascertain the authenticity of images and how they were captured. Thus, visual images can provide important information in criminal investigations.

Conversely, images may not always capture the complete picture. In other words, they may not be comprehensive enough to convey a crime's details. For instance, photos and videos often capture specific moments, which can lead to misunderstandings or provide limited evidence that might not be sufficient. Moreover, it is crucial to have compelling evidence to establish whether a crime occurred. As such, more reliable evidence, such as a suspect's DNA, should also be required to resolve a case.

In conclusion, while some people argue that visual images provide adequate evidence for a crime due to the clear representation of situations, I firmly believe that they are not sufficient on their own. Stronger evidence, such as DNA, is necessary to ensure a comprehensive and accurate understanding of a crime.

Số từ: 251

 • contemporary (adj): hiện đại, đương thời
 • sufficient (adj): đầy đủ
 • evidence (n): bằng chứng
 • oppose (v): phản đối
 • concur (v): đồng ý
 • adequate (adj): đầy đủ
 • portrayal (n): sự tái hiện lại, chân dung, hiện trường
 • ascertain (v): xác minh
 • criminal investigation: điều tra tội phạm
 • comprehensive (adj): toàn diện
 • misunderstanding (n): sự hiểu nhầm
 • compelling (adj): thuyết phục
 • suspect (n): nghi phạm 

Bài dịch:

Trong thời hiện đại, người ta tin rằng những hình ảnh trực quan có thể cung cấp đủ bằng chứng về một sự kiện, chẳng hạn như một tội ác. Tuy nhiên, một số cá nhân phản đối quan điểm này và cho rằng nên có thêm các bằng chứng bổ sung. Tôi đồng tình với ý kiến rằng cần có thêm bằng chứng bên cạnh các hình ảnh trực quan.

Một lý do tại sao một số người coi ảnh và video là bằng chứng đầy đủ cho một tội ác là sự tái hiện sống động về hiện trường vụ án. Nếu không có hình ảnh trực quan, hiện trường vụ án sẽ chỉ tồn tại trong tâm trí của các điều tra viên. Rõ ràng, hình ảnh và video có thể hữu ích trong việc minh họa hiện trường vụ án. Hơn nữa, những tiến bộ công nghệ đã giúp việc xác định tính xác thực của hình ảnh và cách chúng được ghi lại đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.  Do đó, hình ảnh trực quan có thể cung cấp thông tin quan trọng trong điều tra tội phạm.

Ngược lại, hình ảnh có thể không phải lúc nào cũng phản ánh được bức tranh toàn cảnh. Nói cách khác, chúng có thể không đủ toàn diện để truyền tải tất cả các chi tiết của tội phạm. Ví dụ: ảnh và video thường ghi lại những khoảnh khắc cụ thể, điều này có thể dẫn đến sự hiểu lầm hoặc cung cấp bằng chứng hạn chế và không đầy đủ. Hơn nữa, điều quan trọng là phải có bằng chứng thuyết phục để xác định liệu có xảy ra tội phạm hay không. Do đó, các bằng chứng đáng tin cậy hơn, chẳng hạn như DNA của nghi phạm, cũng cần được yêu cầu để giải quyết vụ án.

Tóm lại, trong khi một số người tranh luận rằng hình ảnh trực quan cung cấp bằng chứng đầy đủ cho một tội phạm do sự miêu tả rõ ràng các tình huống, tôi tin chắc rằng chúng là không đủ. Các bằng chứng thuyết phục hơn, chẳng hạn như DNA, là cần thiết để đảm bảo sự hiểu biết toàn diện và chính xác về tội phạm.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Visual Images đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!