Good teaching is more important for academic success than individual ability. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Good teaching is more important for academic success than individual ability. To what extent do you agree or disagree?

Để đạt thành công học tập, việc giảng dạy tốt quan trọng hơn năng lực cá nhân. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Cuộc tranh luận về tầm quan trọng tương đương của việc giảng dạy tốt và khả năng cá nhân xét về sự thành công trong học tập đang diễn ra. 

=> The debate over the relative importance of good teaching and individual ability in academic success is ongoing. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Bài viết này lập luận rằng khả năng cá nhân đóng một vai trò quan trọng không kém, nếu không muốn nói là hơn, trong việc quyết định thành công trong học tập.

=> This essay argues that individual ability plays an equally, if not more, significant role in determining academic success.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một khía cạnh quan trọng của khả năng cá nhân góp phần vào sự thành công trong học tập là động lực nội tại → động lực nội tại cuối cùng lại bắt nguồn từ sở thích và đam mê của cá nhân. 

=> One critical aspect of individual ability that contributes to academic success is intrinsic motivation → intrinsic motivation ultimately stems from the individual's interests and passions. 

 • Ví dụ: một học sinh luôn bị cuốn hút bởi thế giới sinh học có thể có xu hướng đọc sách, xem phim tài liệu và tham dự các hội thảo về sinh học ngoài chương trình học thông thường ở trường.

=> Example: a student who has always been fascinated by the world of biology can be driven to read books, watch documentaries, and attend workshops about biology outside of her regular school curriculum

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Phong cách và sở thích học tập cá nhân cũng góp phần vào sự thành công trong học tập. Mặc dù việc giảng dạy tốt có thể thích hợp với nhiều phong cách học tập khác nhau, nhưng trách nhiệm cuối cùng của học sinh là tìm ra các phương pháp học tập ưa thích của họ và áp dụng chúng một cách hiệu quả. 

=> Individual learning styles and preferences also contribute to academic success. While good teaching can adapt to different learning styles, it is ultimately the responsibility of the student to recognize their preferred learning methods and apply them effectively. 

 • Ví dụ: có rất nhiều phương pháp học tập được coi là hiệu quả, chẳng hạn như phương pháp trực quan hay phong cách học tập dựa trên âm thanh.

=> For instance: there are plenty of studying methods considered effective, such as a visual approach or an auditory learning style.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I disagree that good teaching is more important than individual ability as both factors are crucial.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Good teaching is more important for academic success than individual ability. To what extent do you agree or disagree?

The debate over the relative importance of good teaching and individual ability in academic success is ongoing. Some people believe good teaching is undoubtedly a crucial factor in fostering students' development, however, this essay argues that individual ability plays an equally, if not more, significant role in determining academic success.

One critical aspect of individual ability that contributes to academic success is intrinsic motivation. Students who are intrinsically motivated possess a natural curiosity and desire to learn, which enables them to engage more deeply with the material and persist in the face of challenges. Although good teaching can help cultivate motivation in students, intrinsic motivation ultimately stems from the individual's interests and passions. As a result, students with high intrinsic motivation are more likely to achieve academic success, regardless of the quality of teaching they receive. To illustrate, a student who has always been fascinated by the world of biology can be driven to read books, watch documentaries, and attend workshops about biology outside of her regular school curriculum.

Moreover, individual learning styles and preferences also contribute to academic success. Each student has unique ways of processing and retaining information, which can affect their performance in the classroom. While good teaching can adapt to different learning styles, it is ultimately the responsibility of the student to recognize their preferred learning methods and apply them effectively. Students who understand and leverage their personal learning styles are more likely to achieve academic success, emphasizing the importance of individual ability. For instance, there are plenty of studying methods considered effective, such as a visual approach, using videos or photos, and an auditory learning style, relying on verbal explanations and discussing problems with others.

In conclusion, I disagree that good teaching is more important than individual ability as both factors are crucial. While good teaching is essential for fostering a conducive learning environment, individual ability plays an equally important role in determining academic success.

Số từ: 320

 • relative (adj): tương đối (bằng nhau, giống nhau)
 • crucial (adj): quan trọng
 • foster (v): thúc đẩy
 • determine (v): quyết định 
 • intrinsic (adj): nội tại 
 • possess (v): sở hữu
 • persist (v): kiên trì
 • cultivate (v): nuôi dưỡng
 • stem from sth (phrasal verb): bắt nguồn từ cái gì 
 • retain (v): giữ lại, ghi lại
 • adapt (v): thích nghi với
 • leverage (v): sử dụng
 • emphasize (v): nhấn mạnh
 • auditory learning style: phương pháp học bằng âm thanh 
 • conducive (adj): thuận lợi 

Bài dịch:

Cuộc tranh luận về tầm quan trọng tương đương của việc giảng dạy tốt và khả năng cá nhân trong sự thành công trong học tập đang diễn ra. Một số người tin rằng việc giảng dạy tốt chắc chắn là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của học sinh, tuy nhiên, bài viết này lập luận rằng khả năng cá nhân đóng một vai trò quan trọng không kém, nếu không muốn nói là hơn, trong việc quyết định thành công trong học tập.

Một khía cạnh quan trọng của việc khả năng cá nhân góp phần vào sự thành công trong học tập chính là động lực từ nội tại. Những sinh viên có động lực nội tại sở hữu trí tò mò tự nhiên và mong muốn học hỏi, điều này cho phép họ tìm hiểu sâu hơn các kiến thức và kiên trì đối mặt với những thách thức. Mặc dù việc giảng dạy tốt có thể giúp nuôi dưỡng động lực ở học sinh, nhưng động lực nội tại thật sự lại bắt nguồn từ sở thích và đam mê của cá nhân. Do đó, những sinh viên có động lực nội tại cao có nhiều khả năng đạt được thành công trong học tập, bất kể chất lượng giảng dạy của họ có như nào. Ví dụ, một học sinh luôn thích thú với thế giới sinh học sẽ có xu hướng đọc sách, xem phim tài liệu và tham dự các hội thảo về sinh học ngoài chương trình học thông thường ở trường.

Hơn nữa, phong cách và sở thích học tập cá nhân cũng góp phần vào sự thành công trong học tập. Mỗi học sinh có những cách riêng để xử lý và lưu giữ thông tin, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của họ trong lớp học. Mặc dù việc giảng dạy tốt có thể phù hợp với các phong cách học tập khác nhau, nhưng trách nhiệm cuối cùng của học sinh là nhận ra các phương pháp học tập ưa thích của họ để áp dụng chúng một cách hiệu quả. Những sinh viên hiểu và tận dụng phong cách học tập cá nhân của họ có nhiều khả năng đạt được thành công trong học tập, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng cá nhân. Ví dụ, có rất nhiều phương pháp học tập được coi là hiệu quả, chẳng hạn như phương pháp trực quan, sử dụng video hoặc ảnh và phong cách học tập dựa trên âm thanh, bằng cách giải thích bằng lời nói và thảo luận vấn đề với người khác.

Tóm lại, tôi không đồng ý rằng việc giảng dạy tốt quan trọng hơn khả năng cá nhân vì cả hai yếu tố đều rất quan trọng. Mặc dù việc giảng dạy tốt là điều cần thiết để thúc đẩy một môi trường học tập thuận lợi, nhưng khả năng cá nhân cũng đóng một vai trò quan trọng không kém trong việc quyết định thành công trong học tập.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Education đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!