ielts writing task 2 More and more people are using computers and electrical devices to access information. Therefore there is no need to print books, magazines, and newspapers on paper. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

More and more people are using computers and electrical devices to access information. Therefore there is no need to print books, magazines, and newspapers on paper. To what extent do you agree or disagree?

Ngày càng có nhiều người sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập thông tin. Do đó, chúng ta không cần in sách, tạp chí và báo giấy. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree. 

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Việc sử dụng rộng rãi máy tính và các thiết bị điện tử chắc chắn đã thay đổi cách mọi người truy cập và sử dụng thông tin. 

=> The widespread use of computers and electronic devices has undoubtedly transformed the way people access and consume information. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Bài viết sau không đồng ý với lập trường này và nó sẽ đưa ra lập luận rằng vẫn cần có sách, tạp chí và báo in trên giấy.

=> This essay disagrees with this stance and it will argue that there is still a need for printed books, magazines, and newspapers on paper.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Nó cung cấp trải nghiệm đọc khác so với các định dạng kỹ thuật số. Đọc sách, tạp chí và báo giấy có thể thoải mái và thú vị hơn đối với nhiều cá nhân.

=> It provides a different reading experience compared to digital formats. Reading physical books, magazines, and newspapers can be more comfortable and enjoyable for many individuals. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Thúc đẩy khả năng ghi nhớ và hiểu thông tin tốt hơn. 

=> Promote better retention and comprehension of information. 

 • Ngoài ra, việc không bị phân tâm bởi các thông báo, quảng cáo và siêu liên kết trong tài liệu in cho phép người đọc tập trung hiệu quả hơn tới nội dung, dẫn đến khả năng hiểu tốt hơn.

=> In addition, the absence of distractions from notifications, advertisements, and hyperlinks in printed materials enables readers to focus more effectively on the content, resulting in better comprehension.

Body 3: Biện chứng số ba: 

 • Nhu cầu không ngừng nghỉ về tài liệu in có thể bắt nguồn từ sở thích và nhu cầu đa dạng của khán giả. 

=> The continued need for printed materials can be attributed to the diverse preferences and needs of audiences. 

 • Ví dụ: hãy cân nhắc tới một cộng đồng ở nông thôn tại một quốc gia đang phát triển, nơi khả năng tiếp cận điện và kết nối internet có thể bị hạn chế hoặc không có → nhiều cư dân sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các tài liệu in để có thể cập nhật thông tin và được học tập.

=> For example: consider a rural community in a developing country where access to electricity and internet connectivity may be limited or unavailable → residents would rely heavily on printed materials to stay informed and educated.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while the proliferation of computers and electronic devices has undeniably transformed the way people access information, I disagree wholeheartedly that they should eclipse printed materials as these still hold a vital place in today's society.

2. Bài mẫu Band 8.0+

More and more people are using computers and electrical devices to access information. Therefore there is no need to print books, magazines, and newspapers on paper. To what extent do you agree or disagree?

The widespread use of computers and electronic devices has undoubtedly transformed the way people access and consume information. While it is true that digital formats have become increasingly popular, this essay disagrees with this stance and it will argue that there is still a need for printed books, magazines, and newspapers on paper.

One reason for the continued relevance of print media is that it provides a different reading experience compared to digital formats. Reading physical books, magazines, and newspapers can be more comfortable and enjoyable for many individuals. The tactile experience of turning pages, the smell of ink and paper, and the lack of eye strain associated with screen-based reading all contribute to the appeal of print media.

Another argument in favor of printed materials is that they can promote better retention and comprehension of information. Several studies have shown that readers tend to retain information better when reading from physical books compared to digital devices. This can be attributed to the fact that printed text provides a spatial and visual context that aids memory recall. In addition, the absence of distractions from notifications, advertisements, and hyperlinks in printed materials enables readers to focus more effectively on the content, resulting in better comprehension.

Lastly, the continued need for printed materials can be attributed to the diverse preferences and needs of audiences. Some individuals may not have access to electronic devices or may lack the digital literacy required to navigate digital platforms effectively. For example, consider a rural community in a developing country where access to electricity and internet connectivity may be limited or unavailable, so many residents would rely heavily on printed materials, such as books, newspapers, and magazines, to stay informed and educated.

In conclusion, while the proliferation of computers and electronic devices has undeniably transformed the way people access information, I disagree wholeheartedly that they should eclipse printed materials as these still hold a vital place in today's society.

Số từ: 322

 • undoubtedly (adv): không còn nghi ngờ gì
 • stance (n): lập trường
 • tactile (adj): thuộc về xúc giác
 • strain (n): sự căng thẳng
 • appeal (n): sự thu hút
 • retention (n): sự giữ lại, ghi nhớ
 • comprehension (n): hiểu thông tin 
 • spatial (adj): không gian 
 • aid (v): hỗ trợ
 • hyperlink (n): siêu liên kết
 • enable (v): cho phép
 • diverse (adj): đa dạng
 • literacy (n): khả năng đọc và viết
 • proliferation (n): sự sinh sôi nảy nở
 • undeniably (adv): không thể phủ nhận
 • eclipse (v): che mở, xóa sổ 

Bài dịch:

Việc sử dụng rộng rãi máy tính và các thiết bị điện tử chắc chắn đã thay đổi cách mọi người truy cập và sử dụng thông tin. Mặc dù đúng là các định dạng kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến, bài viết này không đồng ý với lập trường đó và nó sẽ đưa ra lập luận rằng vẫn cần có sách, tạp chí và báo in trên giấy.

Một lý do cho sự tiếp tục phát triển của phương tiện in là nó cung cấp trải nghiệm đọc khác so với các định dạng kỹ thuật số. Đọc sách, tạp chí và báo giấy có thể thoải mái và thú vị hơn đối với nhiều cá nhân. Trải nghiệm xúc giác khi lật trang, mùi mực và giấy, và sự căng thẳng của mắt khi đọc qua màn hình, tất cả đều góp phần tạo nên sự hấp dẫn đối với phương tiện in ấn.

Một lập luận khác ủng hộ các tài liệu in là chúng có thể thúc đẩy khả năng ghi nhớ và hiểu thông tin tốt hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng người đọc có xu hướng lưu giữ thông tin tốt hơn khi đọc từ sách giấy so với các thiết bị kỹ thuật số. Điều này có thể là do khi đọc văn bản in sẽ được cung cấp bối cảnh không gian và hình ảnh trực quan giúp hỗ trợ việc lục lại trí nhớ. Ngoài ra, việc không bị phân tâm bởi các thông báo, quảng cáo và siêu liên kết trong tài liệu in cho phép người đọc tập trung hiệu quả hơn vào nội dung, dẫn đến khả năng hiểu tốt hơn.

Cuối cùng, nhu cầu không ngừng về tài liệu in có thể là do sở thích và nhu cầu đa dạng của khán giả. Một số cá nhân có thể không có quyền tiếp cận tới các thiết bị điện tử hoặc có thể thiếu kiến thức kỹ thuật số cần thiết để điều hướng các nền tảng kỹ thuật số một cách hiệu quả. Ví dụ, hãy xem xét một cộng đồng nông thôn ở một quốc gia đang phát triển, nơi khả năng tiếp cận điện và kết nối internet có thể bị hạn chế hoặc thậm chí không có, vì vậy nhiều cư dân sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các tài liệu in để có thể cập nhật thông tin và được học tập.

Tóm lại, trong khi không thể phủ nhận sự gia tăng của máy tính và các thiết bị điện tử đã thay đổi cách mọi người truy cập thông tin, tôi hoàn toàn không đồng ý rằng chúng nên làm lu mờ các tài liệu in vì chúng vẫn giữ một vị trí quan trọng trong xã hội ngày nay.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Electrical Devices đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!