writing ielts Many companies sponsor sports as a way to advertise themselves. Some people think this is good for the world of sports, while others think there are disadvantages of this

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Many companies sponsor sports as a way to advertise themselves. Some people think this is good for the world of sports, while others think there are disadvantages of this. Discuss both sides and give your opinion.

Nhiều công ty tài trợ cho thể thao như một cách để tự quảng cáo. Một số người cho rằng điều này tốt cho giới thể thao, trong khi những người khác cho rằng điều này đem lại một số bất lợi. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Nhiều công ty quảng bá thương hiệu của họ bằng cách tài trợ cho các sự kiện thể thao hoặc vận động viên, điều này giúp họ tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn. Trong khi một số người cho rằng phương thức quảng cáo này có nhiều ưu điểm, thì những người khác lại cho rằng nó có nhiều nhược điểm hơn. 

=> Many companies promote their brands by sponsoring sports events or athletes, which helps them reach a wider audience. While some people argue that this advertising practice has numerous advantages, others think that it has more disadvantages. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Theo quan điểm cá nhân, tôi tin rằng có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm. 

=>  Personally, I believe that the advantages outweigh the disadvantages.

Body 1: Biện chứng số một: Advantages (Ưu điểm)

 • Một trong những lợi ích đáng kể của việc tài trợ cho thể thao là nó thúc đẩy doanh số bán hàng của các công ty đó. 

=> One of the significant benefits of sponsoring sports is that it boosts the sales of the respective companies. 

 • Ngoài ra, việc tài trợ có thể cung cấp một nền tảng quảng bá tuyệt vời cho cầu thủ mới.

=> Additionally, the sponsorship can provide an excellent platform for new players.

Body 2: Biện chứng số hai: Disadvantages (Nhược điểm)

 • Một số công ty có thể sử dụng các sự kiện thể thao để quảng cáo các sản phẩm chất lượng thấp của họ, điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng. 

=> Some companies may use sporting events to promote their low-quality products, which can have adverse effects on consumers' health. 

 • Ví dụ: Nếu một vận động viên được tài trợ bị thương hoặc ngã bệnh trong khi thi đấu, khoản đầu tư của công ty sẽ bị lãng phí. 

=> For example: If a sponsored athlete gets injured or falls ill during a competition, the company's investment is wasted. 

 • Ví dụ: Nếu vận động viên tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp: dàn xếp trận đấu hoặc sử dụng thuốc tăng cường thể lực, thì danh tiếng của công ty sẽ bị đe dọa và điều đó làm mất đi bản chất thật sự của thể thao.

=> For example: If the athlete is involved in illegal activities: match-fixing or using performance-enhancing drugs, the company's reputation is at stake, and it undermines the essence of sports.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> To conclude, although sponsoring sports events has some disadvantages, the advantages are more significant. It provides companies with a means to remain competitive in the market, and athletes have the responsibility to perform well without getting involved in any scandal.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Many companies sponsor sports as a way to advertise themselves. Some people think this is good for the world of sports, while others think there are disadvantages of this. Discuss both sides and give your opinion.

Undoubtedly, the way companies advertise their products has transformed over time, and nowadays, sponsorship has gained more popularity. Many companies promote their brands by sponsoring sports events or athletes, which helps them reach a wider audience. While some people argue that this advertising practice has numerous advantages, others think that it has more disadvantages. Personally, I believe that the advantages outweigh the disadvantages.

Firstly, one of the significant benefits of sponsoring sports is that it boosts the sales of the respective companies. For instance, if a company sponsors a globally renowned sports team or athlete, they get the opportunity to display their logo on jerseys, posters, and banners. As a result, the company's products attract the attention of the audience, and it becomes a household name in the targeted society. Additionally, the sponsorship can provide an excellent platform for new players.

On the other hand, it is essential to acknowledge that sponsorship has some drawbacks. For instance, some companies may use sporting events to promote their low-quality products, which can have adverse effects on consumers' health. Moreover, if a sponsored athlete gets injured or falls ill during a competition, the company's investment is wasted. Similarly, if the athlete is involved in illegal activities, such as match-fixing or using performance-enhancing drugs, the company's reputation is at stake, and it undermines the essence of sports.

To conclude, although sponsoring sports events has some disadvantages, the advantages are more significant. It provides companies with a means to remain competitive in the market, and athletes have the responsibility to perform well without getting involved in any scandal.

Số từ: 263

 • sponsorship (n): tài trợ 
 • promote (v): quảng bá 
 • athlete (n): vận động viên
 • boost (v): thúc đẩy 
 • renowned (adj): nổi tiếng 
 • jersey (n): áo thi đấu 
 • acknowledge (v): thừa nhận 
 • adverse (adj): trái ngược, trái chiều
 • competition (n): cuộc thi
 • match-fixing: dàn xếp trận đấu 
 • performance-enhancing drug: thuốc tăng cường thể lực
 • at stake (idiom): ở bờ vực nguy hiểm 
 • undermine (v): hủy hoại, hao mòn
 • competitive (adj): cạnh tranh 
 •  

Bài dịch:

Không còn nghi ngờ gì nữa, cách các công ty quảng cáo sản phẩm của họ đã thay đổi theo thời gian và hiện nay, việc tài trợ đã trở nên phổ biến hơn. Nhiều công ty quảng bá thương hiệu của họ bằng cách tài trợ cho các sự kiện thể thao hoặc vận động viên, điều này giúp họ tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn. Trong khi một số người cho rằng phương thức quảng cáo này có nhiều ưu điểm, thì những người khác lại cho rằng nó có nhiều nhược điểm hơn. Theo quan điểm cá nhân, tôi tin rằng có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm.

Đầu tiên, một trong những lợi ích đáng kể của việc tài trợ cho thể thao là nó thúc đẩy doanh số bán hàng của các công ty đó. Chẳng hạn, nếu một công ty tài trợ cho một đội thể thao hoặc vận động viên nổi tiếng toàn cầu, họ sẽ có cơ hội hiển thị logo của mình trên áo thi đấu, áp phích và cả biểu ngữ. Do đó, các sản phẩm của công ty sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và trở thành một cái tên quen thuộc trong thị trường mục tiêu. Ngoài ra, việc tài trợ có thể cung cấp một nền tảng quảng bá tuyệt vời cho cầu thủ mới.

Mặt khác, chúng ta cũng cần thừa nhận rằng tài trợ có một số nhược điểm. Ví dụ, một số công ty có thể sử dụng các sự kiện thể thao để quảng cáo các sản phẩm chất lượng thấp của họ, điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng. Hơn nữa, nếu một vận động viên được tài trợ bị thương hoặc ngã bệnh trong khi thi đấu, khoản đầu tư của công ty sẽ bị lãng phí. Tương tự, nếu vận động viên tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như dàn xếp trận đấu hoặc sử dụng thuốc tăng cường thể lực, thì danh tiếng của công ty sẽ bị đe dọa và điều đó hủy hoại đi bản chất của thể thao.

Tóm lại, mặc dù việc tài trợ cho các sự kiện thể thao có một số nhược điểm, nhưng những ưu điểm vẫn đáng kể hơn. Nó cung cấp cho các công ty một phương tiện để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường và các vận động viên phải có trách nhiệm thi đấu tốt mà không dính vào bất kỳ vụ bê bối nào.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Sports đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!