bài mẫu ielts writing Some people think that it is best to live in a horizontal city while others think of a vertical city

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think that it is best to live in a horizontal city while others think of a vertical city. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng sống trong một thành phố mở rộng không gian sống cho dân cư theo chiều ngang thì tốt hơn trong khi những người khác thích sống tại một thành phố mở rộng không gian sống cho dân cư theo chiều dọc. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Một số cá nhân cho rằng cư trú trong một thành phố rộng lớn, ít tầng là lý tưởng, trong khi những người khác ủng hộ việc định cư tại các thành phố sở hữu nhiều tòa nhà cao tầng. 

=> Some individuals argue that residing in a sprawling, low-rise city is ideal, while others advocate for settling in cities characterized by high-rise buildings. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Mặc dù có những lợi thế nhất định khi sống trong một thành phố chủ yếu là các công trình kiến trúc thấp tầng, nhưng tôi cho rằng các thành phố có các tòa nhà chọc trời và nhà cao tầng thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích hơn.

=>  Although there are advantages to living in a city with predominantly low-rise structures, I argue that cities with skyscrapers and tall buildings provide even greater benefits.

Body 1: Biện chứng số một: Living in a sprawling city (Sống trong một thành phố rộng lớn)

 • Mọi người có thể tiết kiệm chi phí dịch vụ xây dựng bằng cách sống trong một ngôi nhà dành cho một gia đình, vì họ sẽ không phải trả tiền cho các dịch vụ chung. 

=> People can save on building service costs by living in a single-family home, as they won't need to pay for shared services. 

 • Cuộc sống ở tầng thấp có thể an toàn hơn trong các tình huống khẩn cấp: ví dụ như trong trường hợp hỏa hoạn.

=> Low-rise living can be safer in emergency situations: such as in the event of a fire.

Body 2: Biện chứng số hai: Living in a high-rise city (Sống trong một thành phố cao tầng)

 • Các thành phố với các tòa nhà chọc trời giúp sử dụng đất hiệu quả hơn, vì sẽ cần ít không gian hơn cho các khu dân cư khi sắp xếp nhà ở theo chiều dọc. 

=> Cities with skyscrapers allow for more efficient use of land, as less space is needed for residential areas due to the vertical arrangement of housing. 

 • Sống trong một căn hộ trong một tòa nhà cao tầng thường giúp cư dân dễ tiếp cận thuận tiện với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ hơn, vì các trung tâm mua sắm và trung tâm dịch vụ thường nằm ở các tầng thấp hơn của tòa nhà.

=> Living in an apartment within a tall building often provides residents with convenient access to an array of goods and services, as shopping malls and service centers are frequently located on the lower floors.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while there are certain benefits to living in a low-rise city, the advantages associated with residing in a city defined by skyscrapers make high-rise urban living the more appealing choice in my opinion.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think that it is best to live in a horizontal city while others think of a vertical city. Discuss both views and give your opinion.

Some individuals argue that residing in a sprawling, low-rise city is ideal, while others advocate for settling in cities characterized by high-rise buildings. Although there are advantages to living in a city with predominantly low-rise structures, I argue that cities with skyscrapers and tall buildings provide even greater benefits.

On one hand, living in a sprawling city offers certain financial and safety advantages for residents. Firstly, people can save on building service costs by living in a single-family home, as they won't need to pay for shared services. Secondly, low-rise living can be safer in emergency situations. For instance, in the event of a fire, residents can more easily evacuate their homes since they are closer to the ground and it takes less time to exit the building.

On the other hand, I believe that choosing to live in a high-rise city is the superior option. Cities with skyscrapers allow for more efficient use of land, as less space is needed for residential areas due to the vertical arrangement of housing. Consequently, governments can allocate this land to construct hospitals, schools, or entertainment venues. Moreover, living in an apartment within a tall building often provides residents with convenient access to an array of goods and services, as shopping malls and service centers are frequently located on the lower floors.

In conclusion, while there are certain benefits to living in a low-rise city, the advantages associated with residing in a city defined by skyscrapers make high-rise urban living the more appealing choice in my opinion.

Số từ: 254

 • horizontal city: thành phố mở rộng không gian sống cho dân cư theo chiều ngang (nới rộng quy hoạch thành phố)
 • vertical city:  thành phố mở rộng không gian sống cho dân cư theo chiều dọc (xây nhiều tòa chung cư cao tầng)
 • reside (v): cư trú
 • advocate (v): ủng hộ
 • high-rise (adj): cao tầng
 • predominantly (adv): phần lớn
 • low-rise (adj): thấp tầng
 • skyscraper (n): tòa nhà chọc trời
 • sprawling city: thành phố 
 • emergency (adj) (n): khẩn cấp
 • evacuate (v): sơ tán
 • superior (adj): tốt hơn, hơn
 • allocate (v): phân bổ
 • array (n): chuỗi 
 • appealing (adj): thu hút, hấp dẫn 

Bài dịch:

Một số cá nhân cho rằng cư trú trong một thành phố rộng lớn, ít tầng là lý tưởng, trong khi những người khác ủng hộ việc định cư tại các thành phố sở hữu nhiều tòa nhà cao tầng. Mặc dù có những lợi thế nhất định khi sống trong một thành phố chủ yếu là các công trình kiến trúc thấp tầng, nhưng tôi cho rằng các thành phố có các tòa nhà chọc trời và nhà cao tầng thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích hơn.

Một mặt, sống trong một thành phố rộng lớn mang lại những lợi thế nhất định về tài chính và an toàn cho cư dân. Thứ nhất, mọi người có thể tiết kiệm chi phí dịch vụ xây dựng bằng cách sống trong một ngôi nhà dành cho một gia đình, vì họ sẽ không phải trả tiền cho các dịch vụ chung. Thứ hai, cuộc sống tại ngôi nhà tầng thấp có thể an toàn hơn trong các tình huống khẩn cấp. Chẳng hạn, trong trường hợp hỏa hoạn, cư dân có thể dễ dàng sơ tán khỏi nhà hơn vì chúng ở gần mặt đất hơn và mất ít thời gian hơn để thoát ra khỏi tòa nhà.

Mặt khác, tôi tin rằng lựa chọn sống trong một thành phố cao tầng là lựa chọn ưu việt hơn hẳn. Các thành phố với các tòa nhà chọc trời giúp sử dụng đất hiệu quả hơn, vì cần ít không gian hơn cho các khu dân cư nhờ việc sắp xếp nhà ở theo chiều dọc. Do đó, các chính phủ có thể giao đất này để xây dựng bệnh viện, trường học hoặc các địa điểm giải trí. Hơn nữa, sống tại một căn hộ trong một tòa nhà cao tầng thường giúp cư dân tiếp cận thuận tiện với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ, vì các trung tâm mua sắm và trung tâm dịch vụ thường nằm ngay tại các tầng thấp hơn.

Tóm lại, trong khi có những lợi ích nhất định khi sống trong một thành phố thấp tầng, thì những lợi thế liên quan đến việc cư trú trong một thành phố được quy hoạch với nhiều tòa nhà chọc trời khiến cuộc sống đô thị cao tầng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn theo quan điểm của tôi.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Urban Planning đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

 

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!