It is important for all towns and cities to have large public outdoor places like squares and parks

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

It is important for all towns and cities to have large public outdoor places like squares and parks. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Điều quan trọng đối với tất cả các thị trấn và thành phố là phải có những địa điểm công cộng lớn ngoài trời như quảng trường và công viên. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree. 

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Không gian công cộng ngoài trời, chẳng hạn như quảng trường và công viên, đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và phúc lợi của các khu vực đô thị. Những không gian chung này mang lại vô số lợi ích, điều mà góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống chung cho cư dân. 

=> Public outdoor spaces, such as squares and parks, play a crucial role in the development and well-being of urban areas. These communal spaces provide a myriad of benefits that contribute to the overall quality of life for residents. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Bài viết này sẽ lập luận ủng hộ tầm quan trọng của việc có những địa điểm công cộng ngoài trời rộng lớn ở các thị trấn và thành phố.

=>  This essay will argue in favor of the importance of having large public outdoor places in towns and cities.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Không gian công cộng ngoài trời tăng cường sự gắn kết xã hội bằng cách thúc đẩy sự tương tác giữa những người có hoàn cảnh và tầng lớp xã hội khác nhau. 

=> Public outdoor spaces promote social cohesion by fostering interactions among people from different backgrounds and walks of life. 

 • Những không gian này tạo cơ hội cho các cư dân có thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển ý thức thuộc về cộng đồng của họ → giúp xây dựng các mạng lưới quan hệ mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

=> These spaces provide opportunities for residents to connect, share experiences, and develop a sense of belonging to their community → help build stronger and more resilient social networks.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Không gian công cộng ngoài trời đóng góp đáng kể cho sức khỏe và hạnh phúc của cư dân thành phố. → mang đến cho cư dân những nơi để thư giãn, nghỉ ngơi và tận hưởng thiên nhiên. 

=> Public outdoor spaces contribute significantly to the health and well-being of city dwellers → provide them areas to relax, unwind, and enjoy nature. 

 • Hoạt động thể chất thường xuyên đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, cải thiện sức khỏe tâm thần và nâng cao sức khỏe tổng thể. 

=> Regular physical activity has been proven to reduce the risk of chronic diseases, improve mental health, and enhance overall well-being. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the importance of having large public outdoor spaces in towns and cities cannot be overstated, as these spaces foster social cohesion and promote health and well-being. They must be developed and preserved in our modern world. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

It is important for all towns and cities to have large public outdoor places like squares and parks. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Public outdoor spaces, such as squares and parks, play a crucial role in the development and well-being of urban areas. These communal spaces provide a myriad of benefits that contribute to the overall quality of life for residents. This essay will argue in favor of the importance of having large public outdoor places in towns and cities.

Firstly, public outdoor spaces promote social cohesion by fostering interactions among people from different backgrounds and walks of life. Squares and parks serve as natural gathering points for various events and activities, such as concerts, festivals, and community celebrations. These spaces provide opportunities for residents to connect, share experiences, and develop a sense of belonging to their community. In doing so, they help build stronger and more resilient social networks, which are essential for creating inclusive and harmonious urban environments.

Secondly, public outdoor spaces contribute significantly to the health and well-being of city dwellers. Parks and green spaces offer residents an escape from the hustle and bustle of city life, providing them with areas to relax, unwind, and enjoy nature. Additionally, these spaces encourage physical activity by providing venues for sports, exercise, and leisurely walks. Regular physical activity has been proven to reduce the risk of chronic diseases, improve mental health, and enhance overall well-being. Therefore, the presence of large public outdoor spaces in towns and cities is crucial for promoting a healthy and balanced lifestyle.

In conclusion, the importance of having large public outdoor spaces in towns and cities cannot be overstated, as these spaces foster social cohesion and promote health and well-being. They must be developed and preserved in our modern world. 

Số từ: 271

 • square (n): quảng trường 
 • well-being (n): sự đủ đầy, hạnh phúc
 • myriad (n): vô số 
 • cohesion (n): sự gắn kết 
 • foster (v): thúc đẩy
 • walks of life (idiom): mọi tầng lớp
 • resilient (adj): hồi sức, hồi phục
 • inclusive (adj): bao hàm, bao gồm
 • harmonious (adj): hòa hợp
 • dweller (n): cư dân 
 • hustle and bustle (phrase): hối hả, nhộn nhịp
 • chronic (adj): mãn tính, kinh niên
 • enhance (v): nâng cao, tăng cường
 • overstate (v): phóng đại, làm thái quá

Bài dịch:

Không gian công cộng ngoài trời, chẳng hạn như quảng trường và công viên, đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và phúc lợi của các khu vực đô thị. Những không gian chung này mang lại vô số lợi ích, điều mà góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống chung cho cư dân. Bài viết này sẽ lập luận ủng hộ tầm quan trọng của việc có những địa điểm công cộng ngoài trời rộng lớn ở các thị trấn và thành phố.

Thứ nhất, không gian công cộng ngoài trời tăng cường sự gắn kết xã hội bằng cách thúc đẩy sự tương tác giữa những người có hoàn cảnh và tầng lớp xã hội khác nhau. Quảng trường và công viên đóng vai trò là địa điểm tập trung ngoài trời cho các sự kiện và hoạt động khác nhau, chẳng hạn như các buổi hòa nhạc, lễ hội và lễ kỷ niệm cộng đồng. Những không gian này tạo cơ hội cho cư dân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển ý thức thuộc về cộng đồng của họ. Khi làm vậy, chúng giúp xây dựng các mạng lưới quan hệ mạnh mẽ và linh hoạt hơn, điều cần thiết để tạo ra môi trường đô thị hài hòa và hòa nhập.

Thứ hai, không gian công cộng ngoài trời đóng góp đáng kể cho sức khỏe và hạnh phúc của cư dân thành phố. Công viên và không gian xanh mang đến cho cư dân một lối thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành phố, cung cấp cho họ những khu vực để thư giãn, nghỉ ngơi và tận hưởng thiên nhiên. Ngoài ra, những không gian này còn khuyến khích các hoạt động thể chất bằng cách cung cấp địa điểm cho các hoạt động thể thao, tập thể dục và đi bộ nhẹ nhàng. Việc hoạt động thể chất thường xuyên đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, cải thiện sức khỏe tinh thần và nâng cao sức khỏe tổng thể. Do đó, sự hiện diện của các không gian công cộng ngoài trời rộng lớn ở các thị trấn và thành phố là rất quan trọng để thúc đẩy một lối sống lành mạnh và cân bằng.

Tóm lại, việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có các không gian công cộng ngoài trời rộng lớn ở các thị trấn và thành phố không hề bị làm quá, vì những không gian này thúc đẩy sự gắn kết xã hội, tăng cường sức khỏe và sự hạnh phúc. Chúng phải được phát triển và bảo tồn trong thế giới hiện đại của chúng ta.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Public Outdoor Spaces đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!