bài mẫu writing Restoration of old buildings in many cities involves enormous government expenditure. It would be more beneficial to spend this money to build new houses and roads

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Restoration of old buildings in many cities involves enormous government expenditure. It would be more beneficial to spend this money to build new houses and roads. To what extent do you agree or disagree?

Phục hồi các tòa nhà cũ ở nhiều thành phố sẽ cần đến rất nhiều ngân sách của chính phủ. Sẽ có lợi hơn nếu dành số tiền này để xây dựng những ngôi nhà và con đường mới. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree. 

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Việc khôi phục các tòa nhà cũ ở các thành phố thường cần đến một khoản chi tiêu đáng kể của chính phủ. Mặc dù bảo tồn các cấu trúc lịch sử là điều cần thiết, nhưng thay vào đó, lợi ích của việc phân bổ các nguồn lực này để xây dựng những ngôi nhà và con đường mới cũng rất đáng để xem xét. 

=> The restoration of old buildings in cities often demands significant government expenditure. While preserving historical structures is essential, it is worth considering the benefits of allocating these resources to construct new houses and roads instead. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới có thể tạo ra tác động tích cực đáng kể hơn đối với xã hội, so với việc chi tiêu trực tiếp cho các dự án liên quan đến các tòa nhà cũ.

=>  This essay will argue that investing in new infrastructure can result in a more significant positive impact on society, compared to directing spending toward projects involving old buildings.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Chi tiền vào việc xây dựng những ngôi nhà mới có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở gia tăng mà nhiều thành phố đang phải đối mặt. 

=> Spending money on building new houses can help alleviate the growing housing shortages faced by many cities. 

 • Ví dụ: ở thành phố Vienna, Áo, chính quyền địa phương đã đầu tư vào việc xây dựng các đơn vị nhà ở chất lượng cao và giá cả phải chăng cho người dân của mình → Vienna liên tục được xếp hạng trong số các thành phố hàng đầu trên thế giới về chất lượng cuộc sống.

=> Example: in Vienna, Austria, the local government has invested in the construction of affordable and high-quality housing units for its citizens → Vienna consistently ranks among the top cities in the world in terms of quality of life.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Phân bổ kinh phí để xây dựng những con đường mới và cải thiện mạng lưới giao thông hiện có có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho các thành phố: giảm tắc nghẽn giao thông, giảm thời gian đi lại và tăng cường an toàn đường bộ. 

=> Allocating funds to construct new roads and improve existing transportation networks can have significant benefits for cities: reduce traffic congestion, decrease travel times, and enhance road safety. 

 • Mạng lưới giao thông được quy hoạch tốt có thể thúc đẩy các lựa chọn giao thông công cộng, khuyến khích mọi người sử dụng các phương thức giao thông thân thiện với môi trường hơn. 

=> Well-planned transportation networks can boost public transit options, encouraging people to use more environmentally-friendly modes of transportation. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I believe that it is essential to recognize the advantages of investing in new housing and infrastructure projects. Instead of focusing on the restoration of old buildings, governments can significantly improve the lives of their citizens and foster the long-term development of cities by addressing housing shortages and improving transportation networks.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Restoration of old buildings in many cities involves enormous government expenditure. It would be more beneficial to spend this money to build new houses and roads. To what extent do you agree or disagree?

The restoration of old buildings in cities often demands significant government expenditure. While preserving historical structures is essential, it is worth considering the benefits of allocating these resources to construct new houses and roads instead. This essay will argue that investing in new infrastructure can result in a more significant positive impact on society, compared to directing spending toward projects involving old buildings.

Firstly, spending money on building new houses can help alleviate the growing housing shortages faced by many cities. As urban populations continue to rise, the demand for affordable and accessible housing increases. By prioritizing new housing developments, governments can ensure that more citizens have access to decent living conditions, which in turn improves their quality of life. One example can be seen in the city of Vienna, Austria. Known for its well-established social housing program, the local government has invested in the construction of affordable and high-quality housing units for its citizens. As a result of these efforts, Vienna consistently ranks among the top cities in the world in terms of quality of life.

Secondly, allocating funds to construct new roads and improve existing transportation networks can have significant benefits for cities. Improved roads can reduce traffic congestion, decrease travel times, and enhance road safety. Moreover, well-planned transportation networks can boost public transit options, encouraging people to use more environmentally-friendly modes of transportation. For example,  instead of spending millions of dollars on restoring old structures, New York City decided to invest in upgrading and expanding the public transportation system, specifically the subway. As a result, New York City's residents and visitors experienced reduced travel times, less congestion during peak hours, and more convenient transportation options.

In conclusion, I believe that it is essential to recognize the advantages of investing in new housing and infrastructure projects. Instead of focusing on the restoration of old buildings, governments can significantly improve the lives of their citizens and foster the long-term development of cities by addressing housing shortages and improving transportation networks.

Số từ: 331

 • expenditure (n): chi tiêu 
 • allocate (v): phân bổ
 • construct (v): xây dựng
 • alleviate (v): giảm
 • prioritize (v): ưu tiên
 • decent (adj): tử tế
 • well-established (adj): được thiết lập, vận hành tốt
 • consistently (adv): liên tục
 • traffic congestion: tắc nghẽn giao thông 
 • boost (v): thúc đẩy 
 • public transit: giao thông công cộng
 • environmentally-friendly: thân thiện với môi trường
 • peak hour: giờ cao điểm 
 • significantly (adv): một cách đáng kể
 • foster (v): thúc đẩy 
 • housing shortage: thiếu hụt nơi ở

Bài dịch:

Việc khôi phục các tòa nhà cũ ở các thành phố thường cần đến một khoản chi tiêu đáng kể của chính phủ. Mặc dù bảo tồn các cấu trúc lịch sử là điều cần thiết, nhưng thay vào đó, lợi ích của việc phân bổ các nguồn lực này để xây dựng những ngôi nhà và con đường mới cũng rất đáng để xem xét. Bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới có thể tạo ra tác động tích cực đáng kể hơn đối với xã hội, so với việc chi tiêu trực tiếp cho các dự án liên quan đến các tòa nhà cũ.

Thứ nhất, chi tiền để xây dựng những ngôi nhà mới có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở gia tăng mà nhiều thành phố đang phải đối mặt. Khi dân số đô thị tiếp tục tăng, nhu cầu về nhà ở giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cũng tăng lên. Bằng cách ưu tiên phát triển nơi ở mới, chính phủ có thể đảm bảo rằng nhiều công dân hơn được tiếp cận với các điều kiện sống tốt, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Một ví dụ cho việc này đó là thành phố Vienna, Áo. Được biết đến với chương trình nhà ở xã hội được thiết lập tốt, chính quyền địa phương đã đầu tư vào việc xây dựng các đơn vị nhà ở chất lượng cao với giá cả phải chăng cho người dân của mình. Kết quả của những nỗ lực này là Vienna liên tục có mặt trong bảng xếp hạng các thành phố hàng đầu trên thế giới về chất lượng cuộc sống.

Thứ hai, phân bổ kinh phí để xây dựng những con đường mới và cải thiện mạng lưới giao thông hiện có có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho các thành phố. Những con đường được cải thiện có thể giảm tắc nghẽn giao thông, giảm thời gian đi lại và tăng cường an toàn đường bộ. Hơn nữa, mạng lưới giao thông được quy hoạch tốt có thể thúc đẩy các lựa chọn giao thông công cộng, khuyến khích mọi người sử dụng các phương thức giao thông thân thiện với môi trường hơn. Ví dụ, thay vì chi hàng triệu đô la để khôi phục các công trình cũ, thành phố New York quyết định đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông công cộng, cụ thể là tàu điện ngầm. Do đó, người dân và du khách của thành phố New York đã giảm được thời gian đi lại, ít tắc nghẽn hơn trong giờ cao điểm và có nhiều lựa chọn giao thông thuận tiện hơn.

Tóm lại, tôi tin rằng điều cần thiết là phải nhận ra những lợi thế của việc đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và nhà ở mới. Thay vì tập trung vào việc khôi phục các tòa nhà cũ, chính phủ có thể cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của các thành phố bằng cách giải quyết tình trạng thiếu nhà ở và cải thiện mạng lưới giao thông.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Building Restoration đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!