bài mẫu writing Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

Một số người tin rằng học đại học hoặc cao đẳng là con đường tốt nhất dẫn đến sự nghiệp thành công, trong khi những người khác tin rằng nên kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Sau khi hoàn thành bậc trung học, thanh thiếu niên phải đối mặt với quyết định có nên theo đuổi giáo dục đại học và lấy bằng Cử nhân hay tham gia lực lượng lao động ngay lập tức. 

=> Upon completing high school, teenagers face the decision of whether to pursue higher education and obtain a Bachelor's Degree or to enter the workforce immediately. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Mặc dù có những lợi thế nhất định để đảm bảo có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tôi cho rằng theo học cao đẳng hoặc đại học là lựa chọn có lợi hơn cho thanh thiếu niên.

=>  Although there are notable advantages to securing a job right after high school, I argue that attending college or university is a more beneficial choice for teenagers.

Body 1: Biện chứng số một: Entering the workforce immediately after high school (Đi làm ngay sau khi tốt nghiệp)

 • Thanh thiếu niên có thể trở nên độc lập hơn bằng cách tự kiếm thu nhập, cho phép họ xây dựng một cuộc sống ổn định, lập gia đình hoặc đi du lịch. 

=> Teenagers can become more independent by earning their own income, allowing them to establish a stable life, start a family, or travel. 

 • Bắt đầu làm việc sớm mang lại cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, vì họ có thể mở rộng tầm nhìn, tiếp thu kinh nghiệm thực tế và phát triển các kỹ năng thực tế trong ngành nghề đã chọn, từ đó dẫn đến thành công trong sự nghiệp. 

=> Starting work early provides opportunities for career advancement, as they can broaden their perspectives, acquire real-world experience, and develop practical skills in their chosen profession, leading to career success. 

Body 2: Biện chứng số hai: Continuing education to obtain a Bachelor's Degree (Tiếp tục học lấy bằng Cử nhân)

 • Nếu không có bằng cấp chính thức từ một trường cao đẳng hoặc đại học, những người trẻ tuổi có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng khi tìm kiếm công việc mong muốn. 

=> Without formal qualifications from a college or university, young people may face increased competition when seeking their desired job. 

 • Nhiều ngành nghề yêu cầu trình độ học vấn cụ thể khi xét đầu vào, chẳng hạn như vị trí bác sĩ hoặc luật sư → sinh viên tốt nghiệp đại học có thể tiếp cận tới nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao hơn với mức lương cao hơn.

=> Many professions require specific academic qualifications for entry, such as doctor or lawyer positions → university graduates have access to a wider range of high-quality job opportunities and higher salaries.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, due to the reasons stated above, I believe that students are more likely to enjoy a successful career in the long run if they possess a college or university degree, thus, they should pursue this path upon graduating high school.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

Upon completing high school, teenagers face the decision of whether to pursue higher education and obtain a Bachelor's Degree or to enter the workforce immediately. Although there are notable advantages to securing a job right after high school, I argue that attending college or university is a more beneficial choice for teenagers.

Entering the workforce immediately after high school can be appealing for several reasons. One reason is that teenagers can become more independent by earning their own income, allowing them to establish a stable life, start a family, or travel. Additionally, starting work early provides opportunities for career advancement, as they can broaden their perspectives, acquire real-world experience, and develop practical skills in their chosen profession, leading to career success. For example, a high school graduate may become an apprentice chef, earning income and gaining financial independence. Entering the workforce early allows them to climb the career ladder sooner and acquire hands-on experience and practical skills.

However, I maintain that continuing education to obtain a Bachelor's Degree offers even greater benefits than pursuing a career right after high school. First, without formal qualifications from a college or university, young people may face increased competition when seeking their desired job. Second, many professions require specific academic qualifications for entry, such as doctor or lawyer positions. In other words, numerous roles within a company necessitate relevant qualifications for consideration. Consequently, while the absence of academic credentials may hinder a young person's career trajectory, university graduates have access to a wider range of high-quality job opportunities and higher salaries.

In conclusion, due to the reasons stated above, I believe that students are more likely to enjoy a successful career in the long run if they possess a college or university degree, thus, they should pursue this path upon graduating high school.

Số từ: 299

 • pursue (v): theo đuổi
 • notable (adj): đáng chú ý, nổi bật 
 • appealing (adj): thu hút
 • establish (v): xây dựng, thiết lập
 • stable (adj): ổn định
 • real-world experience: trải nghiệm thực tiễn
 • practical (adj): thực tế
 • apprentice (n): người học việc 
 • formal qualification: bằng cấp chính quy
 • competition (n): cuộc thi, sự cạnh tranh 
 • necessitate (v): bắt buộc
 • credential (n): chứng chỉ
 • career trajectory: thăng tiến sự nghiệp 
 • possess (v): sở hữu

Bài dịch:

Sau khi hoàn thành bậc trung học, thanh thiếu niên phải đối mặt với quyết định có nên theo đuổi giáo dục đại học và lấy bằng Cử nhân hay đi làm ngay lập tức. Mặc dù có những lợi thế nhất định để đảm bảo có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tôi cho rằng theo học cao đẳng hoặc đại học là lựa chọn có lợi hơn cho thanh thiếu niên.

Tham gia lực lượng lao động ngay sau khi tốt nghiệp trung học có thể hấp dẫn vì nhiều lý do. Một lý do là thanh thiếu niên có thể trở nên độc lập hơn bằng cách tự kiếm thu nhập, cho phép họ xây dựng một cuộc sống ổn định, lập gia đình hoặc đi du lịch. Ngoài ra, bắt đầu làm việc sớm mang lại cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, vì họ có thể mở rộng tầm nhìn, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn và phát triển các kỹ năng thực tế trong ngành nghề đã chọn, từ đó dẫn đến thành công trong sự nghiệp. Ví dụ, một học sinh tốt nghiệp trung học có thể trở thành một đầu bếp tập sự, có thu nhập và độc lập về tài chính. Tham gia lực lượng lao động sớm cho phép họ thăng tiến sớm hơn và có được kinh nghiệm thực tế cũng như kỹ năng thực tiễn. 

Tuy nhiên, tôi cho rằng theo đuổi giáo dục bậc cao để lấy bằng Cử nhân thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích hơn là đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Đầu tiên, nếu không có bằng cấp chính quy từ một trường cao đẳng hoặc đại học, những người trẻ tuổi có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng khi tìm kiếm công việc mong muốn. Thứ hai, nhiều ngành nghề yêu cầu trình độ học vấn cụ thể để xét đầu vào, chẳng hạn như vị trí bác sĩ hoặc luật sư. Nói cách khác, nhiều vai trò trong công ty đòi hỏi phải có các bằng cấp liên quan để cân nhắc. Chính vì vậy, trong khi việc không có bằng cấp học thuật có thể cản trở con đường sự nghiệp của một người trẻ tuổi, sinh viên tốt nghiệp đại học có thể tiếp cận nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao hơn và mức lương cao hơn.

Tóm lại, vì những lý do nêu trên, tôi tin rằng học sinh có nhiều khả năng thành công trong sự nghiệp lâu dài nếu họ có bằng cao đẳng hoặc đại học, do đó, họ nên theo đuổi con đường này sau khi tốt nghiệp trung học.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Education đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!