cách làm toeic part 5

Part 5 trong TOEIC không phải là dạng bài quá khó, tuy nhiên vẫn cần đòi hỏi kiến thức làm bài và vốn từ vựng ổn. Hãy cùng STUDY4 tìm hiểu cách làm TOEIC Part 5, cùng những bẫy dễ gặp trong bài để lưu ý khi làm nhé!

I. Tổng quan về Part 5 trong TOEIC

1. Giới thiệu về TOEIC Reading

TOEIC Reading đánh giá khả năng đọc hiểu tiếng Anh viết của thí sinh trong các ngữ cảnh khác nhau. Bài thi được chia thành bốn phần, mỗi phần có một trọng tâm khác nhau.

TOEIC Reading đánh giá khả năng đọc hiểu tiếng Anh

Đây là một phần quan trọng trong đề thi TOEIC và yêu cầu thí sinh có vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu, cùng xử lý thông tin nhanh chóng và chính xác.

2. Cấu trúc Part 5 trong bài thi TOEIC Reading

Bài thi TOEIC Reading sẽ nối tiếp sau 4 part có trong bài thi Listening. TOEIC Reading được chia thành 3 part chính:

 • Part 5: Incomplete Sentences - Câu chưa hoàn thiện
 • Part 6: Text Completion - Hoàn thành văn bản
 • Part 7: Reading Comprehension - Đọc hiểu

Xem thêm: Cấu trúc đề thi TOEIC chuẩn và chi tiết

Trong phần này, bạn sẽ thấy một câu có một từ hoặc cụm từ còn thiếu. Bạn sẽ phải đáp án từ bốn lựa chọn để hoàn thành câu. Có tổng 30 câu.

đề thi mẫu toeic mới

Ví dụ một số câu hỏi Incomplete Sentences 

II. Cách làm Part 5 trong TOEIC Reading

1. Phân bổ thời gian làm bài

Thời gian tối đa để hoàn thành Part 5 và 6 là 12 phút. Với mỗi câu hỏi, bạn có tối đa 30 giây để chuyển đáp án vào Answer Sheet (phiếu trả lời). Bạn có thể phân bổ thời gian như sau:

 • 10 giây cho mỗi câu hỏi dễ;
 • 30 giây cho mỗi câu hỏi khó.

2. Tip để đạt điểm cao trong TOEIC Part 5

2.1. Xác định từ loại

Với các câu hỏi loại từ, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định được dạng từ của ô trống (danh từ - noun, động từ - verb, tính từ - adjective hoặc trạng từ - adverb). Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn câu trả lời đúng hơn.

Bạn cần chú ý đến các quy tắc về loại từ dưới đây:

 • Sau giới từ (preposition) danh từ (n) hoặc V-ing dùng làm danh từ;
 • Trước danh từ (n) tính từ (adj);
 • Trước tính từ (adj)trạng từ (adv);
 • Giữa to be và Ving/ Vedtrạng từ (adv).

Ngoài ra, chúng ta có thể nhìn vào hậu tố để xác định từ loại. Những từ kết thúc bằng -ment, -tion, -ity, -sion thường là danh từ, trong khi đó những từ kết thúc bằng -ful, -less, -ous, -tive, -sive thường là tính từ. Các từ ở dạng Ving hoặc Ved có thể là tính từ hoặc một biến thể (phân từ) của động từ.

2.2. Chú ý tới thì động từ

Để chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi về thì của động từ, bạn cần xem xét các keyword chỉ thời gian trong câu. Dưới đây là một số cách giúp bạn xác định các thì trong tiếng Anh:

 • Thì hiện tại đơn: everyday, sometimes, always, often, usually, seldom, never, etc.
 • Thì hiện tại tiếp diễn: now, at the moment, right now, at present, etc or Look! Listen, etc.
 • Thì hiện tại hoàn thành: just, yet, never, ever, already, so far, lately, recently, etc.
 • Thì quá khứ đơn: yesterday, last week, two months ago, etc.
 • Thì tương lai đơn: tomorrow, in three weeks, soon, next Monday, etc.

**Lưu ý: Không nên dành quá nhiều thời gian cho một câu. Mỗi câu hỏi chỉ nên tốn tối đa 30 giây để làm. Nếu chẳng may gặp câu hỏi khó, tạm bỏ qua câu đó để làm các câu dễ rồi quay lại câu khó đó làm sau.

Nếu không nghĩ được đáp án, hãy chọn tạm đáp án mà bạn cảm thấy đúng nhất. Đừng bỏ trống bất kỳ câu nào.

Xem thêm các mẹo cho các Part khác trong TOEIC:

III. Các bẫy thường gặp trong TOEIC Part 5

1. Bẫy về thì

1.1. Thì hiện tại đơn dùng để chỉ lịch trình và thời gian biểu

Ví dụ: 

The train ________ at 7 a.m tomorrow.

A: will arrive

B: arrives

C: arrived

D: arriving

Câu hỏi có chứa từ “tomorrow” (ngày mai) thường dùng cho thì tương lai. Tuy nhiên, với lịch trình, thời gian biểu (lịch trình sẵn lặp lại hàng ngày, khó bị thay đổi), ta dùng thì hiện tại đơn.

1.2. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để chỉ kế hoạch tương lai

Ví dụ:

My boss ______________ to Australia next month to open a new business.

A: travels

B: will travel

C: is travelling

D: travelled

Nếu không nắm rõ quy tắc thì, bạn có thể nhầm “will travel” khi thấy “next month” (tháng sau) trong câu. Tuy nhiên, hành động trong câu đã được lên kế hoạch từ trước, vậy nên ta sẽ dùng đáp án C.

2. Bẫy về tính từ và phân từ

Ví dụ:

Sea Sapphire Cruises is _________  to announce the launch of their newest luxury ocean liner.

A. pleased (quá khứ đơn)

B. pleasure (danh từ)

C. pleasant (tính từ mô tả)

D. pleasing (phân từ hiện tại của động từ)

Việc “the launch of their newest luxury ocean liner” khiến Sea Sapphire Cruises “pleased”, vậy nên Sea Sapphire Cruises “bị tác động” nên ta sẽ sử dụng thể bị động.

Đây là một bẫy thường gặp trong TOEIC part 5. Nhiều người nghĩ rằng động từ thêm “ed” sẽ trở thành tính từ. Tuy nhiên, trên thực tế, những từ có đuôi “-ive, -able, -ible, -al, -ful” cũng là tính từ.

Nếu chỗ trống yêu cầu từ mô tả người, địa điểm hoặc đồ vật, hãy chọn tính từ “chuẩn”. Nếu chỗ trống đề cập đến sự kiện bị tác động, hãy chọn phân từ.

3. Những từ tương tự nhau

 Ví dụ:

Remember that work-life balance issues can _______ anyone in any stage of the life cycle.

A: effect

B: effective

C: affect

D: affection

Trong ví dụ trên, “can” là một động từ khiếm khuyết, vì vậy, chỗ trống cần một động từ nguyên thể V. Lựa chọn C là trả lời đúng.

Nhiều người sẽ chọn đáp án A: effect vì nhầm “effect” với “affect”. Effect là danh từ, không phải động từ. Cách để tránh mắc bẫy này là mở rộng vốn từ vựng.

Xem thêm: Kinh nghiệm tự học TOEIC tại nhà - Bí quyết đạt điểm cao TOEIC ngay tại nhà

4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 

a. A number of/ The number of

“A number of” và “The number of” khiến nhiều người nhầm lẫn. Hãy xem ví dụ sau:

The number of unemployed college graduates ____ increasing.

A: is

B: are

“A number of” có nghĩa là “một vài, một số, nhiều”, được sử dụng với danh từ đếm được số nhiều. “The number of” có nghĩa là “số lượng”, được sử dụng khi diễn tả số lượng tương đối nhiều.

Nhiều người có thể nhầm “unemployed college graduates” cần đi cùng số nhiều là “are”, nhưng chủ đề ở đây là cụm từ “the number of” là “số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp”, nên phải đi cùng với “is”. 

Ghi nhớ cấu trúc sau:

The number of + n + v số ít

A number of + n + v số nhiều

b. Chủ ngữ chứa liên từ

Cấu trúc câu trông khá phức tạp hơn khi có sự xuất hiện của các liên từ như both, either …or….,.v.v..

Ví dụ:

Either he or his friends ______ you with your homework everyday.

A: help

B: helps

C: has helped

D: helped

Trong ví dụ trên, chúng ta phải chia động từ “help” theo “he” hay “his friends”.

Câu trả lời là chia động từ theo chủ ngữ gần nhất “his friends”. Vì vậy, phương án A là đáp án đúng.

Ghi nhớ cấu trúc sau: 

Both A and B + động từ số nhiều 

Either A or B/ Neither A or B/ Not A but B/ Not only A but also B + verb của chủ ngữ gần nhất

Khóa học Complete TOEIC sẽ giúp bạn nắm được đầy đủ Chiến lược làm bài - Từ vựng - Ngữ pháp và luyện nghe theo phương pháp Dictation.

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được:

1️⃣ Có nền tảng ngữ pháp vững chắc và xây dựng vốn từ vựng 99% sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC;

2️⃣ Cải thiện kỹ năng nghe, khắc phục các vấn đề khi nghe như miss thông tin, âm nối, tốc độ nói nhanh;

3️⃣ Nắm vững cách làm tất cả các dạng câu hỏi trong bài thi TOEIC Listening và Reading.

CÓ GÌ TẠI KHÓA HỌC CỦA STUDY4?

📖Học từ vựng TOEIC: Khóa học cung cấp 1200 từ vựng 99% sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC. Mỗi flashcard gồm ảnh, nghĩa tiếng Việt - tiếng Anh, phát âm, phiên âm và ví dụ. Bạn có thể luyện tập thêm các list từ với đa dạng các bài tập mini-games.

luyện đề toeic online

📝Nắm chắc ngữ pháp TOEIC: Khóa học cung cấp 17 chủ đề ngữ pháp quan trọng kèm theo bài tập trắc nghiệm có giải thích chi tiết để bạn thực hành.

thi toeic online

🧠Chiến lược và phương pháp làm bài: Khóa học cung cấp video bài giảng hướng dẫn chi tiết cách làm từng dạng câu hỏi trong TOEIC Reading và Listening kèm theo hơn 1000 câu hỏi trắc nghiệm có giải thích chi tiết.

luyện đề toeic online

🎧Thực hành nghe chép chính tả TOEIC: Bạn có thể luyện tập nghe điền từ hoặc chép lại cả câu. Để đạt hiệu quả tốt nhất, mỗi ngày bạn nên luyện tập ít nhất 20 phút với phương pháp này. Tốc độ nghe có thể được điều chỉnh nhanh hay chậm tùy theo khả năng của bạn.

luyện đề toeic online

Lời kết

Mong rằng bài viết trên đã cho bạn hiểu được cách làm Part 5 trong TOEIC Reading và nắm được những bẫy cần đề phòng khi làm bài.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp cho bạn nhé!