cách làm toeic part 7

TOEIC Part 7 thường được đánh giá là phần “căng” nhất trong đề thi. Đề thi dài, nhiều từ vựng và nhiều câu hỏi - Đây là phần khiến nhiều thí sinh đau đầu. Trong bài viết này, STUDY4 đã cung cấp một số thông tin, cách làm TOEIC Part 7, cùng với một số mẹo và bẫy bạn cần lưu ý để được điểm cao.

I. Tổng quan về Part 7 trong TOEIC

1. Giới thiệu về TOEIC Reading

TOEIC Reading đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh viết của thí sinh trong các ngữ cảnh khác nhau. Bài thi được chia thành bốn phần, mỗi phần có một trọng tâm khác nhau.

TOEIC Reading đánh giá khả năng đọc hiểu tiếng Anh

Đây là một phần quan trọng trong đề thi TOEIC và yêu cầu thí sinh có vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu, cùng xử lý thông tin nhanh chóng và chính xác.

2. Cấu trúc Part 7 trong bài thi TOEIC Reading

2.1. Yêu cầu của đề bài

Bài thi TOEIC Reading sẽ nối tiếp sau 4 part có trong bài thi Listening. TOEIC Reading được chia thành 3 part chính:

 • Part 5: Incomplete Sentences - Câu chưa hoàn thiện
 • Part 6: Text Completion - Hoàn thành văn bản
 • Part 7: Reading Comprehension - Đọc hiểu

Xem thêm: Cấu trúc đề thi TOEIC chuẩn và chi tiết

TOEIC Part 7 sẽ có một số đoạn đọc ngắn, sau mỗi đoạn là một số câu hỏi. Thí sinh sẽ đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi dựa trên thông tin được trình bày trong đoạn văn. Số câu hỏi là 54 câu.

Ví dụ format đề thi TOEIC Part 7 Reading Comprehension

2.2. Các loại đoạn văn trong TOEIC Part 7

 • Quảng cáo
 • Bản fax
 • Thư báo
 • Thư, email
 • Ghi chú
 • Bài báo
 • Thông báo

2.3. Một số loại câu hỏi trong Part 7

Hỏi cụ thể

Ví dụ:

 • How much is the product? 

Sản phẩm giá bao nhiêu?

 • How many kinds of ….? 

Có bao nhiêu loại….?

 • What percentage of the …..? 

Bao nhiêu phần trăm của…..?

 • When was the e – mail sent? 

Khi nào e-mail được gửi?

 • How often/ How long/ Who …..?

Thường xuyên như nào/ Bao lâu/ Ai…..?

Hỏi ý chính

Ví dụ:

 • What is being advertised? 

Cái gì đang được quảng cáo vậy?

 • What’s the purpose of the letter? 

Mục đích của bức thư là gì?

 • What’s the main idea of the article? 

Ý chính của bài viết là gì?

 • What is being discussed? 

Điều gì đang được thảo luận?

 • What is the reason for this correspondence?

Lý do cho sự tương ứng này là gì?

Hỏi suy luận

Ví dụ:

 • Who might use the product? 

Ai có thể sử dụng sản phẩm?

 • Who would be most likely to read this advertisement? 

Ai sẽ có nhiều khả năng đọc quảng cáo này nhất?

 • What is not mentioned as a way to promote the new product in ABC?

Điều gì không được đề cập như một cách quảng bá sản phẩm mới tại ABC?

Hỏi từ vựng

Ví dụ:

 • The word “promotion” in paragraph 1, line 5 is closet in meaning to …

Từ “promotion” ở đoạn 1 dòng 5 có nghĩa gần nhất với…

 • The phrase “for rent” is closest in meaning to ….

Cụm từ “for rent” có nghĩa gần nhất với….

II. Cách làm Part 7 trong TOEIC Reading

1. Những phương pháp bạn nên áp dụng khi làm Part 7

Skimming (Đọc lướt) là một kỹ thuật đọc, trong đó người đọc đọc lướt qua một văn bản để nắm được ý chính và hiểu tổng thể về nội dung. Skimming bao gồm việc đọc với tốc độ nhanh, quan sát tiêu đề, tiêu đề phụ, câu chủ đề, câu đầu tiên và câu cuối cùng của đoạn văn.

Tương tự như Skimming, Scanning (Đọc quét) là một kỹ thuật đọc, trong đó người đọc tìm kiếm trong văn bản để xác định thông tin hoặc chi tiết cụ thể, thay vì đọc toàn bộ. Người đọc tập trung vào các từ khóa, cụm từ hoặc số có liên quan đến thông tin họ đang tìm kiếm.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về kỹ thuật Skimming & Scanning qua bài viết này:

Xem thêm: Kỹ năng Skimming và Scanning - Bảo bối cho mọi đề Reading

Cách dùng Skimming & Scanning khi đọc đoạn văn:

 • Đầu tiên, đọc chủ đề của văn bản để nắm được tóm tắt của đoạn.
 • Đọc phần giới thiệu hoặc tổng quan.
 • Đọc kỹ đoạn đầu tiên của văn bản.
 • Đọc các tiêu đề và đồng thời tìm ra mối liên hệ giữa chúng.
 • Đọc những câu đầu tiên của các đoạn văn còn lại.

Ý chính của mỗi đoạn văn thường nằm ở câu đầu tiên. Nếu văn bản bắt đầu bằng một câu hỏi hoặc một câu trích dẫn, ý chính có thể nằm ở câu cuối cùng.

Khi Skim, lưu ý tới: 

 • Thông tin trả lời các từ trong câu hỏi WH- như who, what, when, why and how;
 • Danh từ riêng;
 • Các từ viết hoa, in nghiêng, in đậm và gạch chân;
 • Đọc toàn bộ đoạn cuối. 

Khi Scan, lưu ý tới: 

 • Cần biết bạn đang tìm kiếm thông tin gì. Nếu bạn xác định được thông tin cần tìm thì việc tìm kiếm từ khóa trong văn bản sẽ dễ dàng hơn.
 • Đoán xem những loại thông tin nào trong văn bản và chúng được bao gồm ở đâu.
 • Phân tích bố cục văn bản trước khi scan.
 • Xem nhanh nhiều dòng cùng lúc.
 • Khi đã xác định được câu chứa thông tin cần thiết, hãy dừng lại và đọc toàn bộ câu đó. 

2. Cách xử lý từng dạng đoạn văn trong Part 7

2.1. Với dạng bài gồm một đoạn văn

 • Xác định loại đoạn văn (bài viết, quảng cáo, thông báo, v.v.) bằng cách nhìn vào tiêu đề.
 • Xác định mục đích của đoạn văn là gì? Ai đã viết? Viết cho ai? Ý chính của mỗi đoạn là gì?
 • Đọc câu hỏi và sắp xếp chúng. Giải quyết các câu hỏi theo thứ tự: câu hỏi cụ thể – câu hỏi ý chính – câu hỏi suy luận – câu hỏi từ vựng.
 • Tìm kiếm từ khóa
 • Đọc kỹ các dòng chứa từ khóa và chọn câu trả lời đúng nhất.

2.2. Với dạng bài gồm hai đến ba đoạn văn

 • Xác định loại đoạn văn (bản ghi nhớ, bài viết, lịch trình, email, đánh giá, v.v.)
 • Mục đích của đoạn văn là gì? Ai đã viết? Viết cho ai? Mối liên hệ giữa các đoạn văn là gì?
 • Đọc câu hỏi và sắp xếp chúng. Giải quyết các câu hỏi theo thứ tự: câu hỏi cụ thể – câu hỏi ý chính – câu hỏi suy luận – câu hỏi từ vựng.
 • Tìm kiếm từ khóa
 • Đọc kỹ các dòng chứa từ khóa và chọn câu trả lời đúng nhất.

Xem thêm các mẹo cho các Part khác trong TOEIC:

III. Các bẫy nên lưu ý khi làm TOEIC Part 7

1. Câu trả lời đúng sẽ không được trình bày rõ ràng

 Ví dụ:

All passengers are informed that photography in the immigration area is not permitted. Also, make sure that you have your passport and completed customs form ready for the officer. Proceed to the immigration desk only when instructed to come forward. Only one person at a time will be served, apart from families travelling with children under age of 10.

Why was the notice written?

A. To give instructions on filling out a form

B. To announce changes in departure policies

C. To provide guidelines for an immigration check.

Phân tích các lựa chọn trên:

A. To give instructions on filling out a form → không được nhắc đến → sai

B. To announce changes in departure policies → sai

C. To provide guidelines for an immigration check – Bạn có thể không chắc liệu “guidelines” có đúng hay không, tuy nhiên, “immigation” được nhắc đến nhiều lần trong văn bản và các phương án A và B đều sai. Vì vậy, đáp án tốt nhất là C.

Tóm lại, câu trả lời đúng có thể không được trình bày rõ ràng để đánh lừa thí sinh. Để tránh các bẫy này, bạn cần nâng cao vốn từ vựng của mình. Khi làm bài, hãy loại bỏ các câu sai trước để dễ dàng tìm đáp án đúng.

2. Những đoạn văn dài và ngắn được sắp xếp lộn xộn

Ví dụ:

To: Justin Roberts, Director of Admissions at Rivers University

From: Daniel Newman, Headmaster of Sunnyside High School

Date: March 14th, 2017

Subject: Sabrina Gouveia

Dear Mr. Roberts

When Ms. Gouveia first entered Sunnyside High as a ninth grader, I was initially impressed by her enthusiasm. She was willing to participate in all the possible event and activities that our school offered. She is a well-rounded person with a winning personality. Her friend and instructors praise her for being selfless, loving and optimistic. The atmosphere she creates makes everyone around her delighted.

Ms. Gouveia is a very competent scholar. She is one the very few twelfth graders here who has never received a grade below A- during her high school career. Granting her an opportunity to become a part of Rivers University will not only give Ms. Gouveia a chance to shine even brighter but it will also allow Rivers University to gain a talent that will raise its prominence. Please contact me if you have any questions about Ms. Gouveia. I am happy to aid her in any way possible

Sincerely,

Daniel Newman

Headmaster

Sunnyside High School

1. What is the purpose of the e-mail?

A. To ask about a person’s personality

B. To provide information about an instructor’s high school grades

C. To announce the events that the school offers

D. To recommend a student to a college

 2. What is indicated about Mr. Newman?

A. He is Ms. Gouveia’s colleague

B. He works as a principal at a high school

C. He has received good grades in high school

D. He is familiar with Mr. Roberts

Trong TOEIC Part 7, nhiều đoạn văn khá dài nhưng lại chỉ hỏi 1-2 câu như ví dụ trên. Vậy nên, bạn không cần đọc kỹ từng từ trong các đoạn. Việc này sẽ làm bạn mất thời gian làm bài.

Thay vì đọc kỹ, bạn chỉ cần đánh dấu các keyword nổi bật trên câu hỏi, sau đó tìm những thông tin xung quanh keyword này trên các đoạn văn.

Khóa học Complete TOEIC sẽ giúp bạn nắm được đầy đủ Chiến lược làm bài - Từ vựng - Ngữ pháp và luyện nghe theo phương pháp Dictation.

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được:

1️⃣ Có nền tảng ngữ pháp vững chắc và xây dựng vốn từ vựng 99% sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC;

2️⃣ Cải thiện kỹ năng nghe, khắc phục các vấn đề khi nghe như miss thông tin, âm nối, tốc độ nói nhanh;

3️⃣ Nắm vững cách làm tất cả các dạng câu hỏi trong bài thi TOEIC Listening và Reading.

CÓ GÌ TẠI KHÓA HỌC CỦA STUDY4?

📖Học từ vựng TOEIC: Khóa học cung cấp 1200 từ vựng 99% sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC. Mỗi flashcard gồm ảnh, nghĩa tiếng Việt - tiếng Anh, phát âm, phiên âm và ví dụ. Bạn có thể luyện tập thêm các list từ với đa dạng các bài tập mini-games.

luyện đề toeic online

📝Nắm chắc ngữ pháp TOEIC: Khóa học cung cấp 17 chủ đề ngữ pháp quan trọng kèm theo bài tập trắc nghiệm có giải thích chi tiết để bạn thực hành.

thi toeic online

🧠Chiến lược và phương pháp làm bài: Khóa học cung cấp video bài giảng hướng dẫn chi tiết cách làm từng dạng câu hỏi trong TOEIC Reading và Listening kèm theo hơn 1000 câu hỏi trắc nghiệm có giải thích chi tiết.

luyện đề toeic online

🎧Thực hành nghe chép chính tả TOEIC: Bạn có thể luyện tập nghe điền từ hoặc chép lại cả câu. Để đạt hiệu quả tốt nhất, mỗi ngày bạn nên luyện tập ít nhất 20 phút với phương pháp này. Tốc độ nghe có thể được điều chỉnh nhanh hay chậm tùy theo khả năng của bạn.

luyện đề toeic online

Lời kết

Mong rằng bài viết trên đã cho bạn hiểu được cách làm Part 7 trong TOEIC Reading và nắm được những bẫy cần đề phòng khi làm bài.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp cho bạn nhé!