ielts speaking part 1 bài mẫu chủ đề topic gifts

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

  • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
  • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. Have you ever sent handmade gifts to others?

2. How to choose a gift?

3. Can you share an experience of giving a special gift to someone?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples

1. Have you ever sent handmade gifts to others?

Bạn đã bao giờ gửi quà tự làm cho người khác chưa?

Yes, I enjoy crafting handmade gifts for special occasions. It adds a personal touch and shows thoughtfulness. For birthdays and holidays, I've made custom cards, knitted scarves, and even painted artwork.”

Từ vựng:

  • thoughtfulness (n): sự chu đáo
  • custom (adj): tự làm

Bài dịch:

Có, tôi thích làm những món quà thủ công cho những dịp đặc biệt. Nó thêm một dấu ấn cá nhân và thể hiện sự chu đáo. Vào những dịp sinh nhật và ngày lễ, tôi đã làm những tấm thiệp tùy chỉnh, những chiếc khăn quàng cổ dệt kim và thậm chí cả những tác phẩm nghệ thuật vẽ tranh.

2. How to choose a gift?

Làm thế nào để chọn một món quà?

"Selecting the right gift involves knowing the recipient's interests and preferences. I consider their hobbies, favorite colors, and personal style. It's also essential to think about the occasion and the message you want to convey.”

Từ vựng:

  • recipient (n): người nhận
  • preference (n): sự ưa thích
  • message (n): thông điệp, lời nhắn nhủ

Bài dịch:

Việc lựa chọn món quà phù hợp bao gồm việc biết được sở thích và ưa thích của người nhận. Tôi xem xét sở thích, màu sắc yêu thích và phong cách cá nhân của họ. Việc suy nghĩ về dịp này và thông điệp bạn muốn truyền tải cũng rất cần thiết.

luyện ielts speaking online study4

3. Can you share an experience of giving a special gift to someone?

Bạn có thể chia sẻ một lần bạn tặng một món quà đặc biệt cho ai đó không?

"Absolutely! On my best friend's birthday, I gave her a scrapbook filled with our cherished memories. I spent weeks creating it, adding photos, notes, and little mementos. She was moved to tears, and it meant a lot to both of us, strengthening our bond and making the day unforgettable."

Từ vựng:

  • scrapbook (n): sổ lưu niệm
  • memento (n): vật lưu niệm

Bài dịch:

Tất nhiên! Vào ngày sinh nhật của người bạn thân nhất của tôi, tôi đã tặng cô ấy một cuốn sổ lưu niệm chứa đầy những kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi. Tôi đã dành hàng tuần để tạo ra nó, thêm ảnh, ghi chú và những vật lưu niệm nhỏ. Cô ấy đã xúc động rơi nước mắt và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai chúng tôi, giúp củng cố mối quan hệ của chúng tôi và khiến ngày đó trở nên khó quên.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Gifts”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

 

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS SPEAKING CỦA STUDY4👈

📢TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT BAND ĐIỂM MƠ ƯỚC: