bài mẫu ielts speaking part 1 topic chủ đề public transport

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. What’s the most popular means of transportation in your hometown?

2. How often do you take buses?

3. Can you compare the advantages of planes and trains?

4. Is driving to work popular in your country?

5. How do you go to work/school?

6. Do you think people will drive more in the future?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples

1. What’s the most popular means of transportation in your hometown?

Phương tiện giao thông phổ biến nhất ở quê hương bạn là gì?

"In my hometown, motorbikes are the favored mode of transportation, particularly due to their efficiency in navigating through traffic in densely populated areas. They also hold cultural significance and are a vital part of our lifestyle."

Từ vựng:

 • mode of transportation: phương tiện di chuyển
 • populated (adj): đông dân

Bài dịch:

Ở quê tôi, xe máy là phương tiện di chuyển được ưa chuộng, đặc biệt do tính hiệu quả trong việc di chuyển khi tham gia giao thông ở khu vực đông dân cư. Chúng cũng có ý nghĩa văn hóa và là một phần quan trọng trong lối sống của chúng ta.

2. How often do you take buses?

Bạn có thường xuyên đi xe buýt không?

"I rarely take buses, mainly because I prefer other modes of transportation like cars or walking. Buses can be convenient, but my routine and lifestyle usually don't require me to use them regularly. I opt for them only when necessary, such as on specific occasions or for longer journeys."

Từ vựng:

 • convenient (adj): tiện lợi
 • opt for (phrasal verb): chọn 

Bài dịch:

Tôi hiếm khi đi xe buýt, chủ yếu là vì tôi thích các phương tiện giao thông khác như ô tô hoặc đi bộ. Xe buýt có thể thuận tiện, nhưng thói quen và lối sống của tôi thường không yêu cầu tôi phải sử dụng chúng thường xuyên. Tôi chỉ chọn chúng khi cần thiết, chẳng hạn như trong những dịp cụ thể hoặc cho những chuyến đi dài hơn.

luyện ielts speaking online study4

3. Can you compare the advantages of planes and trains?

Bạn có thể so sánh ưu điểm của máy bay và tàu hỏa không?

"Of course! Planes are faster for long distances, making them ideal for international travel. They save time but can be costly. Trains offer a scenic journey, are eco-friendly, and can be more comfortable for shorter trips. It depends on the distance and preference for speed or experience."

Từ vựng:

 • distance (n): khoảng cách
 • international (adj): quốc tế
 • scenic (adj): ngắm cảnh
 • eco-friendly (adj): thân thiện môi trường

Bài dịch:

Tất nhiên rồi! Máy bay nhanh hơn khi di chuyển đường dài, khiến chúng trở nên lý tưởng cho du lịch quốc tế. Chúng tiết kiệm thời gian nhưng có thể tốn kém. Xe lửa mang đến một hành trình ngắm cảnh, thân thiện với môi trường và có thể thoải mái hơn cho những chuyến đi ngắn hơn. Nó phụ thuộc vào khoảng cách và sở thích về tốc độ hoặc kinh nghiệm.

4. Is driving to work popular in your country?

Lái xe đi làm có phổ biến ở nước bạn không?

"Driving to work is quite popular in my country. Many people rely on their cars for daily commuting due to the convenience and flexibility it offers. However, public transportation is also widely used in urban areas, especially to alleviate traffic congestion and reduce environmental impact.”

Từ vựng:

 • commute (v): di chuyển giữa các địa điểm (thường xuyên/ hàng ngày)
 • flexibility (n): tính linh hoạt
 • traffic congestion: nghẽn tắc giao thông

Bài dịch:

Lái xe đi làm khá phổ biến ở nước tôi. Nhiều người dựa vào ô tô của họ để đi lại hàng ngày do sự tiện lợi và linh hoạt mà nó mang lại. Tuy nhiên, giao thông công cộng cũng được sử dụng rộng rãi ở các khu vực đô thị, đặc biệt là nhằm giảm bớt ùn tắc giao thông và giảm tác động đến môi trường.

5. How do you go to work/school?

Bạn đi làm/đi học bằng cách nào?

"I take the bus to work/school, and I actually enjoy it. It's convenient, and I get to chat with fellow commuters or catch up on reading during the ride. Plus, it's an eco-friendly choice, so I feel good about reducing my carbon footprint."

Từ vựng:

 • commuter (n): người di chuyển
 • eco-friendly (adj): thân thiện môi trường

Bản dịch:

Tôi bắt xe buýt đi làm/đi học và tôi thực sự thích thú với việc đó. Điều đó thật tiện lợi và tôi có thể trò chuyện với những người đi cùng chuyến hoặc đọc sách trong khi lái xe. Ngoài ra, đây là một lựa chọn thân thiện với môi trường nên tôi cảm thấy hài lòng khi giảm lượng khí thải carbon của mình.

6. Do you think people will drive more in the future?

Bạn có nghĩ rằng mọi người sẽ lái xe nhiều hơn trong tương lai không?

"I think people will drive more in the future. With advancements in electric and autonomous vehicles, driving will likely become more convenient and eco-friendly. Plus, as populations grow, so does the need for transportation."

Từ vựng:

 • autonomous (adj): tự động
 • population (n): dân số

Bản dịch:

Tôi nghĩ mọi người sẽ lái xe nhiều hơn trong tương lai. Với những tiến bộ trong xe điện và xe tự hành, việc lái xe có thể sẽ trở nên thuận tiện và thân thiện với môi trường hơn. Thêm vào đó, khi dân số tăng lên, nhu cầu vận chuyển cũng tăng theo.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Public transport”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!