IELTS Writing Task 1 là một phần trong kỳ thi IELTS Academic, trong đó thí sinh được yêu cầu viết một bài báo cáo trình bày các thông tin từ một biểu đồ, bản đồ hay sơ đồ. Phần này có các dạng bài khá đa dạng. Mỗi loại bài đòi hỏi kỹ năng và phương pháp viết khác nhau để đáp ứng yêu cầu của từng loại bài. Do đó, hãy cùng STUDY4 khám phá các dạng bài IELTS Writing Task 1. Ngoài ra, STUDY4 sẽ hướng dẫn bạn cách làm các dạng bài IELTS Writing Task 1 nữa nhé!

I. Tổng quan về IELTS Writing Task 1

1. Giới thiệu về IELTS Writing Task 1

Bài thi IELTS Writing là một trong bốn phần thi của kỳ thi IELTS. Bài thi bao gồm hai task mà thí sinh cần hoàn thành trong 60 phút, trong đó có Task 1 và Task 2.

IELTS Writing Task 1 là một trong hai phần của bài thi IELTS Writing. Trong bài này, thí sinh được yêu cầu viết một bài văn ngắn để mô tả và phân tích một biểu đồ, bản đồ, bảng…

Đề bài sẽ cho bạn một số liệu, tài liệu thống kê dưới dạng một biểu đồ cột, biểu đồ tròn, sơ đồ, bản đồ, bảng… Nhiệm vụ chính của bạn là quan sát, sử dụng những con số và thông tin từ đề bài, sau đó viết một bài văn để mô tả các xu hướng thay đổi hoặc so sánh các số liệu.

bài mẫu ielts writing task 1

Ví dụ một bài thi IELTS Writing Task 1

2. Các yêu cầu cơ bản của IELTS Writing Task 1

Một số yêu cầu cơ bản của IELTS Writing Task 1 mà thí sinh nên đáp ứng đủ như sau:

 • Độ dài bài viết: Độ dài tối thiểu cho IELTS Writing Task 1 là 150 từ. Tuy không có mức tối đa cho số từ, bài viết nên nằm trong mức 150-200 từ, để vừa bao hàm đầy đủ yêu cầu đề bài, vừa đủ tiết kiệm thời gian làm bài.
 • Phân tích đề bài & đáp ứng đúng yêu cầu đề bài: Thí sinh cần phải hiểu rõ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong đề bài. Thông thường, đề bài sẽ yêu cầu thí sinh mô tả hoặc so sánh các dữ liệu.
 • Sử dụng từ và ngữ pháp chính xác: Thí sinh cần sử dụng ngôn ngữ chính xác và phù hợp để trình bày ý.
 • Trình bày đầy đủ các thông tin trong dữ liệu: Thí sinh cần trình bày đầy đủ các thông tin trong dữ liệu, bao gồm cả các số liệu, phần trăm và đơn vị đo lường.
 • Sắp xếp và tổ chức bài viết một cách logic: Thí sinh cần sắp xếp và tổ chức bài viết một cách logic để dễ hiểu cho người đọc. Bài viết nên được chia thành các đoạn văn có cấu trúc rõ ràng và có liên kết logic.
 • Thời gian làm bài: Toàn bộ bài thi IELTS Writing là 60 phút. Tuy không có thời gian chuẩn cho từng Task, Task 1 chỉ nên làm trong vòng 20 phút, để dành 40 phút cho Task 2.

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng cho IELTS Writing Task 1

3. Các dạng bài IELTS Writing Task 1

Có khoảng 7 dạng bài IELTS Writing Task 1 chính. Mỗi dạng đại diện cho mỗi dạng biểu đồ. Tại đây STUDY4 sẽ giới thiệu một chút về các dạng bài này. Hãy đọc tiếp bên dưới để hiểu sâu hơn về các dạng bài nhé!

3.1. Line Graph (Biểu đồ đường)

Một loại biểu đồ thường được sử dụng trong IELTS Writing Task 1 là biểu đồ đường. Loại này được dùng để thể hiện dữ liệu thu thập được hoặc sự thay đổi của trong một khoảng thời gian nhất định.

Tất cả các điểm dữ liệu trong biểu đồ đường được nối với nhau bởi một đường nối nhau liên tục. Biểu đồ đường bao gồm trục x và trục y. Nhờ có xu hướng thay đổi rõ ràng, biểu đồ đường là một trong những loại biểu đồ dễ mô tả nhất.

cách làm line graph ielts writing task 1

Ví dụ dạng bài Line Graph trong Writing Task 1

3.2. Bar Chart (Biểu đồ cột)

Biểu đồ cột là một dạng bài IELTS Writing Task 1 có chứa các thanh chữ nhật với chiều dài biểu thị cho các giá trị khác nhau. Chiều dài của thanh có thể được biểu thị theo chiều dọc hoặc chiều ngang tùy thuộc vào mục đích từng biểu đồ, nhưng cách phân tích và miêu tả số liệu không thay đổi.

Dạng bài Writing Task 1 này chủ yếu để so sánh và đối chiếu các số liệu, yếu tố, hoặc xu hướng thay đổi của các đối tượng theo thời gian. Mức độ phức tạp của biểu đồ phụ thuộc vào số lượng của các cột và giá trị tương ứng được gắn vào chúng.

cách làm bar chart ielts writing task 1

Ví dụ dạng bài Bar Chart trong Writing Task 1

3.3. Pie Chart (Biểu đồ tròn)

Một dạng bài IELTS Writing Task 1 cực phổ biến khác chính là biểu đồ tròn. Biểu đồ tròn thường được sử dụng để trình bày thông tin của chủ thể tại các thời điểm khác nhau hoặc trong cùng một thời điểm.

Biểu đồ này được chia thành các phần nhỏ có màu sắc hoặc ký hiệu khác nhau, tương ứng với các đối tượng được phân tích. Thông thường, bên góc biểu đồ sẽ có các chú thích để làm rõ từng đối tượng.

cách làm pie chart ielts writing task 1

Ví dụ dạng bài Pie Chart trong Writing Task 1

3.4. Table (Bảng)

Biểu đồ dạng bảng được chia thành hai loại chính: Sự thay đổi theo thời gian hoặc không có thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, so với các dạng biểu đồ khác, số liệu trong bảng thường phức tạp hơn và đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung của người xem để theo dõi xu hướng thay đổi. Đây thường được đánh giá là một trong các dạng bài IELTS Writing Task 1 khó.

cách làm table ielts writing task 1

Ví dụ dạng bài Table trong Writing Task 1

3.5. Process Diagram (Quy trình)

Khác với các loại biểu đồ khác của các dạng bài IELTS Writing Task 1, biểu đồ quy trình thường không chứa bất kỳ số liệu nào. Loại biểu đồ này trình bày quy trình sản xuất, chế tạo hoặc phát triển của một đối tượng cụ thể.

Biểu đồ quy trình bao gồm hai dạng chính:

 • Natural Process (Quy trình tự nhiên):

Đây là dạng bài Writing miêu tả quy trình tự nhiên, trong đó không có sự can thiệp của con người. Quy trình này có thể là sự phát triển của động vật, thực vật, hoặc sự tuần hoàn của các nguồn tài nguyên.
cách làm process ielts writing task 1

Ví dụ dạng bài Natural Process trong Writing Task 1

 • Man-made Process (Quy trình nhân tạo):

Quy trình của dạng bài này thể hiện các giai đoạn nhân tạo. Quy trình xảy ra nhờ sự can thiệp và tác động của con người, do đó không có tồn tại tự nhiên. Ví dụ: Quá trình sản xuất gỗ, chuyển đổi năng lượng...

các dạng bài writing task 1

Ví dụ dạng bài Man-made Process trong Writing Task 1

3.6. Map (Bản đồ)

Đề thi IELTS Writing Task 1 này yêu cầu thí sinh miêu tả sự phát triển của một địa điểm, sự thay đổi của địa điểm trong một khoảng thời gian nhất định. Số lượng đề thi dạng bài bản đồ thường ít hơn các dạng khác, tuy nhiên đây vẫn là dạng bài IELTS Writing Task 1 phổ biến và rất quan trọng.

Dạng bài bản đồ được chia thành hai loại như sau:

 • Dạng có một biểu đồ

cách làm map ielts writing task 1

Ví dụ dạng bài Map (một bản đồ) trong Writing Task 1

 • Dạng có nhiều biểu đồ

cách làm map ielts writing task 1

Ví dụ dạng bài Map (nhiều bản đồ) trong Writing Task 1

3.7. Mixed Chart/Multiple Charts (Biểu đồ kết hợp/Nhiều biểu đồ)

Dạng biểu đồ kết hợp trong IELTS Writing Task 1 kết hợp hai bảng số liệu mang thông tin khác nhau. Để hoàn thành tốt dạng bài này, bạn cần phải so sánh và nhận xét các điểm giống và khác nhau giữa các thông tin số liệu. Bạn cũng cần chú ý đến mối liên hệ giữa hai biểu đồ này.

Thường thì trong dạng biểu đồ kết hợp của IELTS Writing Task 1 sẽ kết hợp 2 hoặc nhiều loại biểu đồ:

 • Bảng số liệu (Table) kết hợp với biểu đồ tròn (Pie chart)/biểu đồ đường (Line graph)/biểu đồ cột (Bar chart).
 • Biểu đồ tròn (Pie chart) kết hợp với biểu đồ đường (Line graph)/biểu đồ cột (Bar chart).
 • Biểu đồ đường (Line graph) kết hợp với biểu đồ cột (Bar chart)

cách viết ielts writing task 1

Ví dụ một dạng bài Multiple Charts trong Task 1

4. Cấu trúc IELTS Writing Task 1

Cấu trúc bài làm IELTS Writing Task 1 nên có đủ những ý sau:

 • Introduction (Mở bài - Giới thiệu): Bắt đầu bài viết với một câu giới thiệu ngắn gọn nhưng có tính thuyết phục, trong đó đưa ra khái quát, tổng quan về nội dung của bảng biểu đề bài.
 • Overview (Khái quát - Tóm tắt): Trong phần này, bạn cần tóm tắt lại các điểm chính của biểu đồ hoặc bản đồ. Hãy chú ý đến các xu hướng thay đổi chính, số liệu quan trọng hoặc sự khác biệt giữa các dữ liệu.
 • Body/Details (Thân bài - Chi tiết): Sau khi hoàn thành phần tóm tắt, bạn cần đưa ra các chi tiết cụ thể về các số liệu trong biểu đồ hoặc bản đồ. Hãy chú ý đến các biến số trong dữ liệu, mô tả chúng một cách chi tiết để bài làm có tính liên kết.

Tùy vào loại bảng biểu, cấu trúc bài Writing Task 1 có thể sẽ thay đổi. Tuy nhiên, bố cục chính của một bài thường có các ý trên.

II. Cách viết bài IELTS Writing Task 1

1. Cách viết bài Writing Task 1 chung

1.1. Mở bài: Introduction

Introduction trong IELTS Writing Task 1 là phần mở đầu của bài viết, trong đó thí sinh cần giới thiệu về loại biểu đồ, sơ đồ hoặc bản đồ được cung cấp trong đề bài và cung cấp một tóm tắt ngắn gọn về các số liệu chính trong đó. Mục đích của phần này là để giới thiệu cho người đọc biết được về nội dung của bài viết và tạo sự liên kết giữa đề bài và nội dung của bài viết.

Phần Introduction thường gồm 2-3 câu và bao gồm các thông tin sau:

 • Loại biểu đồ hoặc bản đồ được cung cấp trong đề bài.
 • Thời gian, địa điểm và nguồn cung cấp thông tin (nếu có).
 • Tóm tắt ngắn gọn về các số liệu chính trong biểu đồ hoặc bản đồ.

1.2. Tóm tắt: Overview

Overview trong IELTS Writing Task 1 là phần tóm tắt ngắn gọn về các thông tin chính và xu hướng chung của biểu đồ, bảng biểu hoặc đồ thị mà bạn đã nhìn thấy. Overview giúp định hướng cho bài viết của bạn và cho người đọc biết được những gì sẽ được nêu ra trong phần thân bài.

Để viết overview, bạn cần tập trung vào các số liệu chính của biểu đồ và chỉ ra các điểm tương đồng và khác nhau giữa các loại biểu đồ nếu có. Ngoài ra, bạn cũng nên đưa ra một ý chung về xu hướng hoặc kết quả chính của các số liệu. Tuy nhiên, lưu ý không nên đưa ra quá nhiều chi tiết về số liệu ở phần này.

Đối với một biểu đồ đơn, bạn có thể viết overview trong 1 đến 2 câu. Đối với dạng bài Multiple charts, bạn có thể viết từ 2 đến 3 câu để tóm tắt các điểm chính của hai biểu đồ.

1.3. Thân bài: Body Paragraphs

Body paragraphs trong IELTS Writing Task 1 là phần chính của bài viết, bao gồm các đoạn văn phân tích các thông tin được cung cấp trong biểu đồ, bản đồ hoặc sơ đồ. Dưới đây là một số gợi ý để viết body paragraphs trong IELTS Writing Task 1:

 • Sắp xếp các thông tin một cách logic: Trước khi bắt đầu viết, hãy đọc kỹ thông tin được cung cấp trong biểu đồ hoặc bản đồ. Sau đó, sắp xếp các thông tin một cách logic. Tập trung vào các thông tin quan trọng và đưa các con số, dữ liệu để minh họa cho các quan điểm của mình.
 • Sử dụng các từ nối: Để bài viết mạch lạc và có sự liên kết hơn, sử dụng các từ nối như "furthermore", "in addition", "moreover", "however", "on the other hand" và "nevertheless"... Những từ này giúp liên kết các câu với nhau và tạo ra một lối viết bài rõ ràng.
 • Sử dụng các câu có cấu trúc phức tạp: Các câu có cấu trúc phức tạp giúp bài viết của bạn trở nên trau chuốt và chuyên nghiệp hơn.
 • Sử dụng các số liệu và ví dụ: Để giải thích ý, bạn cần sử dụng các con số và ví dụ cụ thể. Các số liệu và ví dụ giúp minh họa quan điểm, làm cho bài viết trở nên thuyết phục hơn.
 • Kiểm tra ngữ pháp và cấu trúc câu: Trước khi hoàn thành bài viết của mình, kiểm tra lại ngữ pháp và cấu trúc câu để đảm bảo rằng không mắc lỗi không đáng có.

2. Cách viết Writing Task 1 theo từng dạng (kèm bài mẫu)

2.1. Cách viết dạng bài Line Graph

Trong quá trình làm bài biểu đồ đường, để hiểu rõ thông tin trong biểu đồ, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

 • Sử dụng trục x và trục y của biểu đồ để nắm được thông tin cơ bản về đơn vị và thời gian.
 • Xác định số lượng đường biểu diễn trong biểu đồ.
 • Chú ý đến điểm khởi đầu, điểm kết thúc và sự thay đổi tăng giảm của các đường, cùng với việc so sánh chi tiết.

Bài mẫu:

cách viết bài ielts writing task 1

Biểu đồ Line graph thể hiện lượng khí thải CO2 trung bình của mỗi người ở 4 nước từ 1967 đến 2007.

Xem thêm: Cách viết dạng bài Line Graph IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

2.2. Cách viết dạng bài Bar Chart

Khi phân tích biểu đồ cột, cần chú ý đến những điểm sau đây:

 • Trong phần Overview, cần phân tích 2-3 ý nổi bật và tóm tắt ý chung của biểu đồ. Không nên chỉ dừng lại ở một ý duy nhất để tránh bỏ sót thông tin quan trọng.
 • Nên tổng hợp ý chính trước khi viết, điều này sẽ giúp viết nhanh và đảm bảo không bỏ sót thông tin.

Bài mẫu:

cách viết bài ielts writing task 1

Biểu đồ cột thể hiện các vấn đề khi sinh sống tại Anh trong năm 2008

Xem thêm: Cách viết dạng bài Bar Chart IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

2.3. Cách viết dạng bài Pie Chart

Khi gặp dạng bài IELTS Writing Task 1 này, để phân tích biểu đồ tròn hiệu quả, bạn cần so sánh và làm nổi bật sự khác nhau giữa các phần của biểu đồ. Hãy so sánh kích thước của các phần với nhau, xác định phần nào lớn nhất, phần nào nhỏ nhất và sự tương quan giữa các phần trong biểu đồ.

Khi phân tích biểu đồ tròn, cần lưu ý những điểm sau đây:

 • Nếu biểu đồ tròn có yếu tố thời gian, cần miêu tả sự thay đổi theo thời gian.
 • Chú ý đến các phần tăng, giảm, và sự tăng giảm có đáng kể hay không, cũng như các phần không thay đổi.
 • Nếu biểu đồ không có yếu tố thời gian, chỉ sử dụng các từ so sánh (above, below, more, than, less,...), tránh sử dụng các cụm từ thể hiện sự tăng trưởng như increase, decrease…

Bài mẫu:

cách viết bài ielts writing task 1

Hai biểu đồ hình tròn minh họa mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp khác nhau vào tỷ lệ phần trăm nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm 2000 và 2016.

Xem thêm: Cách viết dạng bài Pie Chart IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

2.4. Cách viết dạng bài Table

Trong cách viết dạng bài IELTS Writing Task 1 này, có những điểm cần lưu ý khi viết bài biểu đồ bảng:

 • Tránh đưa ra quan điểm cá nhân hoặc số liệu không liên quan đến bài thi.
 • Chú ý đến cách phân chia thời gian và sử dụng thì đúng.
 • Sử dụng simple present (hiện tại đơn) chỉ khi không có thời gian xác định, sử dụng simple past (quá khứ đơn) cho các năm trong quá khứ.
 • Cần lựa chọn thông tin phù hợp để trình bày trong bài, không nên đưa tất cả thông tin của đề bài vào bài làm.

Bài mẫu:

The table gives information about five types of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

mẹo làm bài ielts writing task 1

Bảng này cung cấp thông tin về năm loại phương tiện đã đăng ký tại Úc vào năm 2010, 2012 và 2014.

Xem thêm: Cách viết dạng bài Table IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu) 

2.5. Cách viết dạng bài Process Diagram

Khác với các loại biểu đồ khác của các dạng bài IELTS Writing Task 1, biểu đồ quy trình thường không chứa bất kỳ số liệu nào. Loại biểu đồ này trình bày quy trình sản xuất, chế tạo hoặc phát triển của một đối tượng cụ thể. Vì không có số liệu, bạn cần tập trung vào việc thu thập thông tin và viết thành bài văn hoàn chỉnh.

Biểu đồ quy trình bao gồm hai dạng chính:

 • Natural Process (Quy trình tự nhiên):

Đây là dạng bài Writing miêu tả quy trình tự nhiên, trong đó không có sự can thiệp của con người. Do tính chất tự nhiên của biểu đồ này, tất cả các giai đoạn phải được mô tả bằng các từ vựng và ngữ pháp chủ động.

 • Man-made Process (Quy trình nhân tạo):

Quy trình của dạng bài này thể hiện các giai đoạn nhân tạo. Quy trình xảy ra nhờ sự can thiệp và tác động của con người, do đó không có tồn tại tự nhiên. Vậy nên, những giai đoạn trong quy trình này nên được diễn tả bằng từ vựng và ngữ pháp bị động.

Bài mẫu:

The diagram below shows the life cycle of a salmon, from eggs to adult fish.

mẹo làm bài ielts writing task 1

Sơ đồ cho thấy vòng đời của một con cá hồi, từ trứng đến cá trưởng thành

Xem thêm: Cách viết dạng bài Process IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

2.6. Cách viết dạng bài Map

Trong các dạng bài IELTS Writing Task 1, dạng bản đồ được chia thành hai loại như sau:

 • Dạng có một biểu đồ: Yêu cầu thí sinh miêu tả một bản đồ và sử dụng thì hiện tại đơn để miêu tả.
 • Dạng có nhiều biểu đồ: Với loại bài này, thí sinh cần phải nắm rõ chi tiết và biết cách mô tả và so sánh số liệu giữa các bản đồ. Thí sinh có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn hoặc tương lai tùy vào thời gian và số liệu được cung cấp. Thí sinh cũng cần lựa chọn các chi tiết phù hợp để miêu tả và so sánh.

Bài mẫu:

tip làm bài ielts writing task 1

Hai bản đồ cho thấy một hòn đảo, trước và sau khi xây dựng một số cơ sở du lịch

Xem thêm: Cách viết dạng bài Map IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

2.7. Cách viết dạng bài Mixed Chart/Multiple Charts

Dạng bài biểu đồ kết hợp trong IELTS Writing Task 1 bao gồm hai bảng số liệu với thông tin khác nhau. Để làm tốt task này, bạn cần so sánh các thông tin số liệu, phân tích điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng, và đưa ra mối liên hệ giữa hai biểu đồ.

Bài mẫu:

tip làm bài ielts writing task 1

Biểu đồ hình tròn cho thấy những lý do chính khiến đất nông nghiệp trở nên kém hiệu quả hơn.

Xem thêm: Cách viết dạng bài Multiple Charts IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

III. Các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1:

IELTS Writing Task 1 được chấm điểm trên 4 tiêu chí chính:

 • Task Achievement: Đây là tiêu chí quan trọng nhất, đánh giá khả năng của thí sinh trong việc đáp ứng yêu cầu và nội dung của đề bài. Thí sinh cần phải trình bày đầy đủ thông tin, hiển thị được sự khác biệt và tương quan giữa các bảng biểu hoặc biểu đồ.
 • Coherence and Cohesion: Tiêu chí này đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách trôi chảy, liên kết ý tưởng và câu văn trong bài viết. Thí sinh cần có khả năng tổ chức bài viết sao cho rõ ràng, dễ hiểu và có cấu trúc hợp lý.
 • Lexical Resource: Đánh giá khả năng sử dụng từ vựng phù hợp, đa dạng và chính xác trong bài viết. Thí sinh cần sử dụng từ vựng phong phú và chính xác để tránh lặp lại những từ quen thuộc, tập trung vào sử dụng các từ vựng thích hợp với từng loại bảng biểu hoặc biểu đồ.
 • Grammatical Range and Accuracy: Tiêu chí cuối cùng đánh giá khả năng sử dụng ngữ pháp và cấu trúc câu đúng và linh hoạt trong bài viết. Thí sinh cần sử dụng đúng các thì, chủ ngữ, động từ và cấu trúc câu phù hợp để tránh sai sót và hiểu quả bài viết cao hơn.

IV. Một số vấn đề và thắc mắc phổ biến về IELTS Writing Task 1:

Với những bạn chưa biết nhiều về IELTS Writing Task 1, chắc hẳn bạn sẽ có nhiều thắc mắc. Dưới đây là một số thắc mắc phổ biến liên quan đến IELTS Writing Task 1 mà STUDY4 sẽ giải đáp giúp bạn?

1. Số từ của IELTS Writing Task 1 là bao nhiêu?

Bạn nên viết ít nhất 150 từ, nhưng không nên viết quá 200 từ. Số từ tốt nhất cho IELTS Writing Task 1 là khoảng 170-180 từ.

2. Làm thế nào để sắp xếp thời gian cho Task 1 và Task 2?

Vì Task 1 chỉ chiếm 1/3 số điểm, bạn nên chỉ dành 20 phút cho Task 1, còn 40 phút cho Task 2.

3. Cần sử dụng những thì nào trong Task 1?

Thường sử dụng thì quá khứ đơn và hiện tại đơn để mô tả các số liệu và sự thay đổi của chúng. Bạn có thể sử dụng thì tương lai đơn nếu đề bài yêu cầu dự đoán. Bạn có thể sử dụng thì Hiện tại hoàn thành để nói về những thay đổi diễn ra qua một thời kì. Hoặc sử dụng Past Perfect (Quá khứ hoàn thành) diễn tả sự việc xảy ra trước một sự việc khác xảy ra trong quá khứ.

4. Có thể sử dụng từ viết tắt trong Task 1 không?

Bạn nên tránh sử dụng quá nhiều từ viết tắt trong IELTS Writing Task 1 vì nó có thể làm cho bài viết của bạn trở nên khó hiểu và không chính xác. Tuy nhiên, nếu bạn cần sử dụng từ viết tắt thì hãy sử dụng từ viết tắt chính thống và đảm bảo rằng người đọc có thể hiểu được ý của bạn. Ví dụ: USA, GDP, UNESCO, NASA, v.v. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn về việc sử dụng từ viết tắt, hãy viết đầy đủ từ để tránh nhầm lẫn và hiểu nhầm.

Lời kết

Hy vọng rằng qua bài viết này của STUDY4, bạn đã nắm được các dạng bài của IELTS Writing Task 1 và cách xử lý những dạng bài này. STUDY4 chúc bạn ôn luyện tốt và sẽ đạt được band điểm IELTS mơ ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp giúp bạn nhé!