cách phân biệt some any cách dùng some any

Bạn đã từng mắc lỗi khi nói “I get any pencil” thay cho “I get some pencils” bao giờ chưa? Nhiều người học tiếng Anh thường nhầm lẫn khi dùng các từ "some" và "any" vì chúng là hai từ thường xuyên xuất hiện trong tiếng Anh và là cặp từ hạn định. Và nếu bạn đã gặp phải lỗi này, hãy đọc ngay bài viết dưới đây và sử dụng STUDY4 để tìm ra cách phân biệt các lỗi khác nhau một cách chính xác!

I. Tổng quan về Some trong tiếng Anh

Trước hết, hãy cùng STYDY4 chia sẻ tổng quan kiến thức về Some trong tiếng Anh để có thể phân biệt được cách dùng Some và Any nhé!

1. Some là gì?

Some là đại từ bất định (Indefinite pronouns), có nghĩa là “một số, một vài” được dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được.

→ Ví dụ: She bought some books at the bookstore.(Cô ấy đã mua một số sách tại cửa hàng sách.)

2. Cách dùng của Some trong tiếng Anh

Để phân biệt được cách dùng Some và Any, chúng ta cùng tìm hiểu trước về cách sử dụng Some trong tiếng Anh nhé:

Cách dùng Some

Ví dụ

Some được sử dụng trong câu khẳng định là chủ yếu. 

There are some cookies on the table. (Có một số bánh quy trên bàn.)

Ở dạng câu hỏi, some được dùng trong lời mời.

Would you like a cup of coffee? (Bạn có muốn uống một tách cà phê?)

Some được dùng khi muốn đưa ra lời đề nghị hay nhờ vả.

Can I have some water, please? (Tôi có thể xin một chút nước không?)

Some được dùng trong câu hỏi khi người hỏi mong muốn nhận được câu trả lời là “Yes”.

Did Jenny bring some apples ? (Maria đã mang táo rồi đó chứ?) → Mong là Maria đã mang táo rồi.

Some kết hợp với một số từ “ai/cái gì/ở đâu đó” như somebody, someone, somewhere, somehow, sometimes,…

I heard somebody knocking on the door, but when I opened it, there was nobody there. (Tôi nghe thấy có người gõ cửa, nhưng khi mở cửa, không có ai.)

Some được dùng với nghĩa là “ước chừng” 

Some + số lượng = Khoảng bao nhiêu

We'll meet at the park in some 30 minutes. (Chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên trong khoảng 30 phút nữa.)

II. Tổng quan về Any trong tiếng Anh

Vậy Any là gì và cách dùng thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu để có thể phân biệt cách dùng Some và Any ngay thôi nào!

1. Any là gì?

Any là đại từ bất định (Indefinite pronouns), một trạng từ chỉ số lượng, khẳng định có nghĩa là “một vài, một chút” và phủ định nghĩa là “không cái nào”, được dùng với danh từ đếm được và không đếm được. 

→ Ví dụ: She didn’t buy any book at the bookstore. (Cô ấy đã không mua một cuốn sách nào sách tại cửa hàng sách.)

2. Cách dùng Any trong tiếng Anh

Cùng STUDY4 khám phá cách sử dụng Any để có thể dễ dàng phân biệt được cách dùng Some và Any trong tiếng Anh:

Cách dùng Any

Ví dụ

Any được dùng chủ yếu trong câu phủ định.

I don't have any plans for the weekend. (Tôi không có kế hoạch gì cho cuối tuần.)

Any dùng trong câu hỏi khi muốn hỏi còn thứ gì đó hay không.

Does John have any pens? (John còn cái bút nào khác không?)

Any được dùng trong câu khẳng định thường đi kèm với các trạng từ phủ định như never, hardly, without, yet,…

I can hardly eat any spicy food; it's too hot for me.

(Tôi hầu như không thể ăn bất kỳ thức ăn cay nào; nó quá nóng với tôi.)

Any thường kết hợp với các từ khác với nghĩa “bất cứ”: anyone, anything, anybody, anywhere, anyway,…

He can't go anywhere without his phone; it's essential for him. (Anh ta không thể đi đâu mà không có điện thoại; nó quan trọng đối với anh ta.)

Any có thể đi với các động từ mang nghĩa là “tránh, cấm đoán, không cho phép” như avoid, ban, prevent, forbid,…

Please avoid any discussions about politics during the family dinner. (Vui lòng tránh bất kỳ cuộc thảo luận nào về chính trị trong bữa tối gia đình.)

THAM KHẢO MỘT SỐ KHÓA HỌC CƠ BẢN CỦA STUDY4:

👉[PRACTICAL ENGLISH] NGỮ PHÁP TIẾNG ANH A-Z - NẮM LÒNG 100 NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG

👉KHÓA HỌC COMPLETE TOEIC - RÚT GỌN X3 QUÁ TRÌNH HỌC

👉KHÓA HỌC IELTS FUNDAMENTALS - NẮM VỮNG KIẾN THỨC NỀN CHO NGƯỜI MỚI

III. Phân biệt cách dùng Some và Any

Tuy có chức năng giống nhau, nhưng chúng lại có nghĩa khác nhau, vì thế hãy xem some và any khác gì nhau.

Phân biệt Some/Any

 

Some

Any

Giống nhau

Some/Any + N không đếm được/ đếm được, đều có nghĩa là “một số, một ít, một vài…”

→ Ví dụ:

I invited some friends to the party. (Tôi đã mời một số bạn bè đến buổi tiệc.)

I haven't made any decisions yet; I'm still thinking about it. (Tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào cho đến nay; tôi vẫn còn đang suy nghĩ về nó.)

 

Cách dùng Some và Any giống nhau ở chỗ là đều để chỉ một số lượng không xác định khi người dùng không thể hay không cần phải nêu rõ số lượng chính xác.

Khác nhau

Chủ yếu dùng trong câu mang nghĩa khẳng định.

→ Ví dụ: I have some friends coming over for dinner. (Tôi có một số bạn sẽ đến ăn tối.)

Chủ yếu dùng trong câu mang nghĩa phủ định và câu hỏi.

→ Ví dụ: Can I have any type of soda? I'm not picky. 

(Tôi có thể uống bất kỳ loại nước ngọt nào không? Tôi không kén chọn.)

 

Dùng trong câu khẳng định mang nghĩa “ bất cứ” không giới hạn lựa chọn. 

→ Ví dụ: Feel free to ask me any questions you have about the project. (Hãy thoải mái hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn có về dự án.)

Dùng trong câu hỏi (mang nghĩa lời mời, yêu cầu, đề nghị) 

→ Ví dụ: Could you pass me some salt, please? (Bạn có thể đưa cho tôi một chút muối không?)

Dùng trong câu hỏi nghi vấn (mang nghĩa còn bao nhiêu)

→ Ví dụ: Do you have any questions about the assignment? (Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bài tập không?)

*Chú ý: Nếu đại từ đã được xác định từ trước, “Some” và “Any” có thể đứng 1 mình, không cần danh từ theo sau.

→ Ví dụ: 

A: "Do you have any cookies?"

B: "Yes, I have some. They're on the kitchen counter."

(A: "Bạn có bánh quy không?"

B: "Có, tôi có một số. Chúng ở trên bàn bếp.")

Trong câu, “Some” và “Any” có thể đi kèm giới từ “of” nhằm chỉ 1 nhóm đối tượng, sự vật xác định nào đó.

→ Ví dụ:

There are some of my friends waiting for us at the restaurant. (Có một số bạn của tôi đang đợi chúng ta ở nhà hàng.)

Do you have any of your old textbooks that I could borrow? (Bạn có bất kỳ sách giáo trình cũ nào mà tôi có thể mượn không?)

Ngoài ra, “Some” và “Any” cũng có những cụm từ đặc biệt, như:

Loại từ

Some

Any

Các từ chỉ người

Somebody, someone (vài người)

Anybody, anyone

Các từ chỉ vật

Something (vài thứ, vài vật)

Anything

Các từ để hỏi

Somehow (bằng cách nào), somewhat (khá là), somewhere (đâu đó)

Anyhow = anyway (bất cứ cách nào), anywhere (bất cứ đâu), anywhen (bất cứ khi nào)

IV. Cách chia động từ với Some/Any

Các cụm từ với Some (Something, Someone, Somewhere,...) và Any (Anything, Anyone, Anywhere,...) khi làm chủ ngữ + Động từ chia số ít

→ Ví dụ:  Someone is knocking on the door. Could you please answer it? (Có người đang gõ cửa. Bạn có thể mở cửa không?)

Any /Some + Danh từ đếm được số nhiều thì động từ chia số nhiều

→ Ví dụ:  Some cars in the parking lot are red. (Một vài chiếc xe hơi trong bãi đậu xe có màu đỏ)

Any /Some + Danh từ không đếm được thì động từ chia số ít

→ Ví dụ: Do you have any time to spare for a quick meeting? (Bạn có thời gian rảnh để họp nhanh không?)

V. Bài tập sử dụng Some và Any

Bài 1: Điều some/any vào chỗ trống:

1. Could I have _____________ sugar, please?

2. Do you have _____________ children?

3. We met _____________ friends in the restaurant.

4. I don’t want _____________ one to interfere in my life.

5. I want _____________ ice cream.

6. Would you live to have _____________ chocolates? 

7. They don’t have _____________ issues with the math teacher.

8. Kathy bought ______fruit.

9. Harry never eats ______meat.

10. Do you want ______more salad?

11. Are there ______flowers here?

12. Can I have _____ fishes?

Đáp án:

1. Some   2. Any    3. Some    4. Any    5. Some    6. Some

7. Any    8. Some    9. Any   10. Some   11. Any   12. Some

Bài 2:  Câu sau đây đúng hay sai? (True or False)

1. Would you like some coffee?

A. T

B. F

2. Do you have some plans for the weekend?

A. T

B. F

3. I can't find some of my keys. Have you seen them?

A. T

B. F

4. Can you give me some advice on this matter?

A. T

B. F

5. There's some cheese in the fridge.

A. T

B. F

Đáp án

  1. T
  2. F
  3. F
  4. T
  5. T

Lời kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cách dùng Some và Any mà STUDY4 đã tổng hợp cho bạn. Some và Any không khó như bạn tưởng, đúng không nào?

Hy vọng rằng các kiến thức của STUDY4 sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình chinh phục điểm số TOEIC, IELTS, tiếng Anh THPT quốc gia hay các bài kiểm tra trên lớp cùng bạn.

Nếu có gì thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp cho bạn nhé!

THAM KHẢO MỘT SỐ KHÓA HỌC CƠ BẢN CỦA STUDY4:

👉[PRACTICAL ENGLISH] NGỮ PHÁP TIẾNG ANH A-Z - NẮM LÒNG 100 NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG

👉KHÓA HỌC COMPLETE TOEIC - RÚT GỌN X3 QUÁ TRÌNH HỌC

👉KHÓA HỌC IELTS FUNDAMENTALS - NẮM VỮNG KIẾN THỨC NỀN CHO NGƯỜI MỚI