In both education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder than others? Is working hard always a good thing? bài mẫu ielts writing task 2

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

In both education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder than others? Is working hard always a good thing?

Trong cả học tập và công việc, một số người làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Tại sao một số người làm việc lại chăm chỉ hơn những người khác? Có phải làm việc chăm chỉ luôn là điều tốt không?

=> Đề bài này thuộc dạng Two-part question.

Xem thêm: IELTS Writing Task 2 - Dạng bài thường gặp và cách làm bài chi tiết

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong học tập và công việc, sự khác biệt về đạo đức làm việc và nỗ lực giữa các cá nhân thường được xem xét và phân tích chặt chẽ. 

=> In education and employment, the differences in work ethic and effort among individuals are closely scrutinized and analyzed. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Nhiều yếu tố góp phần làm thay đổi đạo đức làm việc và mặc dù làm việc chăm chỉ thường dẫn đến kết quả tích cực nhưng không phải lúc nào nó cũng mang lại lợi ích chung.

=>  Multiple factors contribute to varying work ethics, and although hard work is often linked to positive outcomes, it isn't always universally beneficial.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Các yếu tố bên ngoài như trình độ học vấn, văn hóa và tình trạng kinh tế xã hội có thể ảnh hưởng đến thói quen làm việc.

=> External factors such as upbringing, culture, and socioeconomic status can influence work habits. 

 • Tính chất của nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến mức độ nỗ lực. Các nhiệm vụ phù hợp với sở thích và đam mê của một cá nhân thường được giải quyết với sự nhiệt tình và cống hiến cao hơn.

=> The nature of the task itself can impact the level of effort exerted. Tasks that align with an individual's interests and passions are often tackled with greater enthusiasm and dedication. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Điều quan trọng là phải nhận ra rằng làm việc chăm chỉ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với làm việc thông minh. Trong một số trường hợp, làm việc chăm chỉ quá mức hoặc không hiệu quả có thể dẫn đến kiệt sức, căng thẳng và giảm chất lượng cuộc sống.

=> It's crucial to recognize that working hard isn't always synonymous with working smart. In some cases, excessive or inefficient hard work can lead to burnout, stress, and a diminished quality of life.

 • Làm việc chăm chỉ không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong muốn nếu không đi kèm với các chiến lược hiệu quả, khả năng thích ứng và cơ hội.

=> Hard work may not always yield the desired outcomes if it is not accompanied by effective strategies, adaptability, and opportunities. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, individuals' motivation to work hard varies due to a combination of intrinsic and extrinsic factors. While hard work typically yields positive results, it's crucial to balance it to prevent burnout and ensure effective effort towards meaningful goals.

2. Bài mẫu Band 8.0+

In both education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder than others? Is working hard always a good thing?

In education and employment, the differences in work ethic and effort among individuals are closely scrutinized and analyzed. Multiple factors contribute to varying work ethics, and although hard work is often linked to positive outcomes, it isn't always universally beneficial.

There are multiple reasons why individuals differ in their work ethic. Firstly, external factors such as upbringing, culture, and socioeconomic status can influence work habits. For instance, a person raised in a family where both parents worked hard to provide for their needs might develop a strong work ethic, believing that diligence leads to success. Secondly, the nature of the task itself can impact the level of effort exerted. Tasks that align with an individual's interests and passions are often tackled with greater enthusiasm and dedication. One example illustrating this is a passionate artist who spends long hours perfecting their craft because they genuinely enjoy the creative process, not solely for external recognition or rewards. On the contrary, tasks perceived as mundane or devoid of meaning may lead to reduced effort.

However, it's crucial to recognize that working hard isn't always synonymous with working smart. In some cases, excessive or inefficient hard work can lead to burnout, stress, and a diminished quality of life. Therefore, striking a balance between effort and well-being is essential. Moreover, hard work may not always yield the desired outcomes if it is not accompanied by effective strategies, adaptability, and opportunities. For instance, an aspiring entrepreneur working tirelessly on a business idea may still struggle to succeed without a well-thought-out business plan and access to a suitable market.

In conclusion, individuals' motivation to work hard varies due to a combination of intrinsic and extrinsic factors. While hard work typically yields positive results, it's crucial to balance it to prevent burnout and ensure effective effort towards meaningful goals.

Số từ: 301

 • scrutinize (v): xem xét kỹ lưỡng
 • ethics (n): đạo đức
 • upbringing (n): sự nuôi dưỡng, dạy dỗ
 • socioeconomic (adj): kinh tế xã hội
 • diligence (n): siêng năng
 • tackle (v):giải quyết
 • genuinely (adv): thực sự
 • mundane (adj): nhàm chán
 • devoid (adj): vô nghĩa
 • synonymous (adj): đồng nghĩa
 • diminish (v): giảm
 • accompany (v): cùng với 
 • well-thought-out (adj): cân nhắc kỹ lưỡng
 • intrinsic (adj): nội tại
 • extrinsic (adj): bên ngoài

Bài dịch:

Trong học tập và công việc, sự khác biệt về đạo đức làm việc và nỗ lực giữa các cá nhân thường được xem xét và phân tích chặt chẽ. Nhiều yếu tố góp phần làm thay đổi đạo đức làm việc và mặc dù làm việc chăm chỉ thường dẫn đến kết quả tích cực nhưng không phải lúc nào nó cũng mang lại lợi ích chung.

Có nhiều lý do khiến các cá nhân khác nhau về đạo đức làm việc. Thứ nhất, các yếu tố bên ngoài như trình độ học vấn, văn hóa và tình trạng kinh tế xã hội có thể ảnh hưởng đến thói quen làm việc. Ví dụ, một người lớn lên trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều làm việc chăm chỉ để chu cấp cho nhu cầu của họ có thể phát triển đạo đức làm việc mạnh mẽ, tin rằng sự siêng năng sẽ dẫn đến thành công. Thứ hai, tính chất của nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến mức độ của sự nỗ lực. Các nhiệm vụ phù hợp với sở thích và đam mê của một cá nhân thường được giải quyết với sự nhiệt tình và cống hiến cao hơn. Một ví dụ minh họa cho điều này là một nghệ sĩ đam mê dành nhiều giờ để hoàn thiện tác phẩm của mình vì họ thực sự thích thú với quá trình sáng tạo chứ không chỉ để được công nhận hay phần thưởng bên ngoài. Ngược lại, những nhiệm vụ được coi là nhàm chán hoặc vô nghĩa có thể khiến nỗ lực giảm sút.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải nhận ra rằng làm việc chăm chỉ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với làm việc thông minh. Trong một số trường hợp, làm việc chăm chỉ quá mức hoặc không hiệu quả có thể dẫn đến kiệt sức, căng thẳng và giảm chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc cân bằng giữa nỗ lực và hạnh phúc là điều cần thiết. Hơn nữa, làm việc chăm chỉ không phải lúc nào cũng mang lại kết quả mong muốn nếu không đi kèm với các chiến lược hiệu quả, khả năng thích ứng và cơ hội. Ví dụ, một doanh nhân đầy tham vọng làm việc không mệt mỏi với ý tưởng kinh doanh có thể vẫn gặp khó khăn để thành công nếu không có kế hoạch kinh doanh được cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp cận thị trường một cách phù hợp. 

Tóm lại, động lực làm việc chăm chỉ của mỗi cá nhân là khác nhau do sự kết hợp của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Mặc dù làm việc chăm chỉ thường mang lại kết quả tích cực nhưng điều quan trọng là phải cân bằng nó để ngăn ngừa tình trạng kiệt sức và đảm bảo nỗ lực hiệu quả hướng tới các mục tiêu có ý nghĩa.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Hard-working People đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!